lördag 2 juni 2018

Avancerad grammatik


Avancerad grammatik

den - romantiska bilden - (-ilm) - vars analys - inte kan leda sökaren fram - till Den Sanna Verkligheten; Al-Haqq - ty - dess kunskap - är likt en säck med vatten - kan en fullvuxen man - simma i det?... -han - säger att han förstår - & - pekar på läderpungen med havsvatten -
’kan du simma?... ’ -som färgkaren - frågade studie-huvudet- som - påstått att halva hans liv gått förlorat - därför - att han inte studerat grammatik
’hela ditt liv är förlorat - ty - båten sjunker’… -
därav - kan vi säga att Buddhism, Upplysta Namn är en förutsättning för Islam och inte tvärtom… men förnekar vi Islam ska vi ju veta att Allah inte behöver någon, och kan kasta alla sina Skapelser i helvetet om de förnekar Honom (i.e. Hans Vägledning - dvs. Buddhism och Islam)… varför har då vissa mosqéer ingraverat pentagrammet i sin prydnadsinredning?... - ’e’ är ju inte en arabisk bokstav - då vi inser att ’e’ i arabiskan ligger närmast två ’a’ dvs. ’aa’ ser vi att den är sammankopplad med ’y’ & likt ’y’ får pentagrammet inte vändas uppochned…
Det aktiva Superlativet, är någon som hur mycket Denna än blir prisad- inte faller, sätter Sig ned för att njuta in i en född form… då Sakyamuni Buddha vandrade på jorden som en människa kan vi konstatera att han inte är Gud - utav blev en del utav Allahs närmaste. Allah som aldrig fötts i köttslig form är alltså Ett Sant Aktivt Superlativ (dvs. ursprunget)
’Allahu alim’ innebär alltså inte att man vet att Allah vet utan att man vet att man själv inte vet och därför får förlita sig på vad Allah Uppenbarar, Quraanen var en sådan uppenbarelse i Profetisk form…
När vi gör Zikhr, och bön (Salaah) söker vi den Aktiva Rösten Det aktiva superlativet den bästa handlingen är just Zihkr och Salaah!
När vi ”beskriver” Allah är det alltid i förhållandet Allah, föremål, Harf, dvs. våran eller ett annat föremåls beskrivning utav sin upplevelse utav Gud… Han är Aktören och mer sammankopplad med F’il dvs. F’il, -ism, Harf, tex. Buddhism…
en litterär översättning utav ordet Buddha är Den Vakne.
Alltså ett Aktivt Superlativ, alltså kan vi översätta Buddhismen som Upplysta Namn - sedan kommer Harf, de beskrivande Sutrorna om en Buddhas liv dvs. Sakyamuni varför heter det då Islam?
Först - ett krav för alla Allahs namn är att de skall vara Upplysta ’husnaa’ skönhet är en manifestation utav Sanningen…
2. när Allah Skapade själarna - Skapade Han Upplysta Namn, ty en oupplyst gud, kan ej heller upplysa någon.
Islam är alltså underkastelse (kärleksfull underkastelse) under ursprunget vilket liknar ett Aktivt Superlativ…
vi kan se Handlingen Den Oförstörbara som källan till världens uppkomst.
Islam -ism, God, Allahs namn!... Ursprunget namnger!
att Buddhism dvs. Upplysta Namn är utav äldre karaktär än Islam, där Allah namnger Sig Själv, sina närmaste, Skapelsens Uppkomst, sina Närmastes bedrifter, är enkelt att bevisa;
’Al hayyul qayuum, ’ Den Evigt levande Upprätthållaren utav allt som Existerar…
i den passiva rösten är källan till handlingen inte känt - dvs. det är likt detektivens insamlande utav fakta ’ännu vet vi inte… ’ men resultatet är känt.
’hunden dödade katten ’ här kan vi se handlingen ta plats och höra, Qalb!, transitivt - betyder att handlingen är överförd ifrån den aktiva rösten till den passiva rösten en död katt jamar passivt.
När vi tänker på Harf, tänker vi ett föremål först, som det beskriver, föremålet kan beskrivas som jiharf

intransitivt betyder att föremålet för handlingen dess intention syftning bara är känt för den handlande det finns inget bevis att intentionen med handlingen blivit överförd eller ännu genomförd i en intransitiv personlighet en hemlighetsfull personlighet, som döljer skeendena i sitt liv, likt William Blake skrev;

’den som vägrar visa vad den skrivit, är antingen en varg i fårakläder, eller ett får i vargakläder…’

Seegah är verkligen en stor skiftning som tillochmed Anders Österling antagligen hade haft svårt att lära fjorton olika former för samma verb … är dessa former de samma för varje ord? så att säga går det ännu segt med detta…

galenskap världen & ingenting,
världen - en aktiv dåtid som ännu inte blivit kristalliserad men som blir kristalliserad om man drar ut på den…
’sami ’ att höra betyder detta, ’allt vi hör är skönt (sex)?...’ eller allt vi hör är Mästerligt igenom att lokalisera föremålet - efter vad det kommer ifrån ’var det vi uppfattar kommer ifrån’
de olika harakah’ts
sanningen u, Dhammah ringen på vattnet som sprider sig vackert…
’Fattar du eller?...’ det hårda a-et, bokstaven, Fahtah, kopplas till, kallas för det mjuka maftooh, vilket implicerar kärleksfullhet… intelligensens röda ’yaa’…
Kasrah, implicerar kreativ aspekt framför allt det goda tanween kasrah, ’kasri’.
qira’ah, recitation
verb - kallas f’il, vilket tycks implicera att alla handlingar är fästa vid ett föremål och kan antingen vara instigerade utav begär, förälskelse, eller kärlek - allt beror på vad man älskar… om man har en nära vän (rafiq) kan någon bli avundsjuk (raqiq) till och med om man har enbart en följeslagare (rayuli) - dessa tre, om de personifieras, brukar oftast uppträda i att två nära vänner får en ovälkommen följeslagare som sysslar med baktaleri (annama)

Påståendet- ’Allt som sker - är Allah’s Vilja’ - är verkligen ett farligt påstående - & nullifierar i mina ögon hela Quraanens budskap - ty ifall det vore sant, skulle det inte finnas någon synd. Ifall Allah gav ritningen, till atombomben till satan & gav satan idéerna Karl Marx presenterar i sina skrifter, hur skulle han då kunna straffa satan & mänskligheten för att ha följt det?... ’det är ett test’ säger någon… vilket ju får det hela att framstå i bättre dager. Men ’Allahs Vilja’ skulle ju i så fall också inkludera att många inte klarade testet. Att först skapa svaga varelser för att testa dem med frestaren!... på vilket vis är detta ’Mest Medlidsamt - Mest Barmhärtigt’? dessutom- nullifierar det skillnaden emellan ignorans & att vara sant vägledd… varför ska vi be om Allahs Vägledning om vi redan är vägledda utav Honom? Ska vi smöra för Honom? ’ge mig litet bättre betyg visst har jag insett nu?... jag har väl gjort läxan korrekt?...’  iför sig vid denna tanke vaknar  den intressanta tanken ’kunskap är nyckeln till Upplysthet - dess mera vi tror på av Al-Haqq, (verklighet) dess mera sant Guidade blir vi… ’ sant - men trots detta - faktumet; många s.k. ’lärda’ som har hela Quraanen i huvudet - förstår väldigt litet utav vad de kan rabbla upp - därav är inte kunskap i sig nyckeln till Upplysning utan Upplysningen är kunskap i sig... nyckeln till att  överhuvudtaget förstå någonting!... ifall allt som sker verkligen är Allahs Vilja & vi liksom små fjun eller armar & ben eller tår på Hans ’kropp’ (även fast vi ’vet’ att Han inte har någon kropp vi kan göra oss en föreställning om…)  då låter det ju mera som Allah vore ett påhittat namn för att symbolisera ’Sunyaata’ Den Absoluta Tomheten… - men - även här ser vi skillnaden emellan de som kan lyssna till Karma lagen & de ignoranta som inte tror att för varje synd de begår får de lika mycket ont tillbaka själva. Detta är också Allahs löfte men skillnaden emellan Buddhismens mekaniskt själsliga filosofi & Islam, är att Allah belönar en god handling upp till tio falt ja hundra falt! nu framkommer plötsligt så bilden utav en Skapare! skulle verkligen Skaparen utav allt missleda en stor del utav det Han skapat ned i elden & på vägen låta dessa göra Hans utvalda troende sådan skada att ingen ens vågar se på det?... då kan man förstå ’satanisterna ’ som vill hitta ett sätt att ställa sig utanför Hans Vilja & på detta vis väljer världens njutningar i ignorans om ett evigt utlovat straff!... många utav dem tänker antagligen; ’om allt detta skit - atombomben, tortyr, våldtäkter, slakter verkligen är Hans Vilja kommer jag iallafall inte dyrka Honom’ & går utav dumhet direkt till Iblis parti som i verkligheten orsakat det! Iblis använde ju sin fria vilja som Allah utrustat honom med att i ignorans och arrogans påstå att han var bättre än Adam ty han var Skapad ur eld. Hur visste han det? led han inte när han sa det utav en förvirring? hursomhelst blev hans öde elden men Allah garanterade honom en tidsfrist tills Domedagen då skulle han bli dömd för allt det han orsakat. Här ser vi att, vad Iblis nu gör, inte är Allahs Vilja! ty Allah hade kunnat påtvinga sin Vilja och straffat honom direkt. Men i enlighet med Barmhärtighets Lagen garanterade Han honom en viss tidsfrist antagligen i hopp om att Iblis skulle bättra sig…  om inte så visste han straffet. Allah utlovade också, att han skulle fylla Helvetet med Iblis och de som lyssnade till honom. om att lyssna till Iblis verkligen vore Allahs Vilja; ty det sker nog stundligen att miljontals människor låter sig förledas utav hans bedrägliga viskningar, hur skulle då Allah kunna straffa dem som gör det med evigt Helvete? detta skulle ju iså fall inte heller lämna något rum för att bättra sig - som fatalisten skulle säga; ’om det är Allahs Vilja att jag är ignorant varför försöka bättra mig?... ’ detta är sunt förnuft - och enkel logik!... -

vi kan avsluta denna diskursiv - med att säga att om Allah Ville skulle Han kunna rädda oss alla ur Iblis grepp; och detta har Han också lovat, ’för Hans trogna tjänare’ och vi som muslimer önskar ju att alla ska bli muslimer, Allahs Quraan nå alla…- varför vill vi detta om vi tror på att allt redan är Hans Vilja? iså fall kan vi ju inte stoltsera med att Han skapat människor med fri vilja. Dock en implikation; då Allah är Ordet, så antingen, kan Han inte eller så mer troligt vill Han inte bryta det - Han gav Iblis sitt ord på att uppskjuta bestraffningen till Domedagen och Han håller det In Shaa Allah… 

Ibland kan vi få känslan utav att Iblis kanske överraskade Honom med sin begäran. Allahs kunskap omfattar allt, men frivilja måste ju också, antar jag, göra det spännande för Honom, eftersom Han utav Barmhärtighet inte kontrollerar allt. Hans kunskap sträcker sig överallt fullständigt. Han är kapabel till allt. men allt som just nu sker är inte Hans vilja…  Han utrustade oss med fri vilja, detta, är Hans Vilja. om Han ville kunde Han beröva oss den. Han gav Iblis en tidsfrist att bättra sig, Han menade, tror jag mig förstå, att Iblis inte skulle försöka skaffa sig några efterföljare, i sin olydiga arroganta synd… den (lilla) arrogans han visade i fallet med Adam, hade kanske, om han vänt sig i uppriktig ånger emot Allah kunnat förlåtas?... - Allahs Vilja var hursomhelst, att bevilja honom en tidsfrist, innan straffet för begångna synder påtvingades honom. Detta är den verkliga betydelsen utav ’allt som sker är Allahs vilja’ Barmhärtigheten i detta ligger i förmågan hos Hans skapade varelser att använda sin fria vilja för att göra Hans Vilja… den som gör Hans Vilja straffar Han inte för det, som i fallet med Khidr. Oavsett Moses lag var inte Khidr, en syndare, när han dödade en ung pojkvasker... kontenta; om Satan gjorde Allahs Vilja skulle Allah inte kunna straffa honom & hans efterföljare med evigt Helvete!Pengar i sig - skapar ju föga lycka… en tusenlapp i vildmarken kan på sin höjd hålla uppe hoppet om att finna någon som tar emot den. Det är vad vi kan få för pengarna, vi har, som gör oss lyckligare. även om du på grund utav en annans givmildhet, får ett gott erbjudande, så är pengarna ju en förutsättning, för den personen. det är dennes ekonomi, han låter dig tära på… bara den som är självförsörjande, kan i länder med en stark monetär ekonomi, där inte allt är skattepliktigt, leva utan pengar…

’Fattigdom’ är inte alltid nära otro; Allah- kan ha satt en person - i ett fattigt tillstånd - för att testa denne , också, kan denna ha begått en skamlös handling som blev känd - hjälpen försvunnen - kan vi säga , att det är närmare tro att ha en bil och ett varmt hus med högteknologi ? dessa personer är ’dom fattiga’ som denna hadith nämner ty dom kan knappt klara sig utan satans ocker-blixt… Allah är rik - Han behöver Ingenting för att existera - alltså är den rik som är mest oberoende utav skapelsen!Att inse det - Buddha insåg när han fick insikt i att han måste sprida Upplysningens ljus istället för att dra sig tillbaka och leva ett liv i lugn och ro, är vad Rumi syftar på i sin dikt. Kärlekens ljus glädes åt att andra också Upplyses, ’lära sig tala ’. Anta att en mamma skulle vänta på att hennes bäbis, skulle ställa henne en fråga ( ljudligt) ’mamma kan du lära mig tala?’ hur skulle bäbisen kunna formulera dessa ord i sin mun överhuvudtaget om ingen talade till den? därför satte Buddha ut för att sprida kärlekens ljus och satt inte och väntade på att någon ignorant person skulle söka upp honom och ställa en fråga, men han sa inte ’Jag är Allahs Budbärare ute för att sprida Sanningens ljus till er ignoranta’ en lärare som påstår sig själv vara upphöjd och säger

’bara kom  till mig och fråga ska ni få era svar…’

har gjort en skiljelinje emellan sig själv och ’de mindre vetande’ hans kunskap är bara bottensatser i minnet… som han använder för att få sina ’motståndare’ (de som tvivlar på hans Upplysning) förvirrade… han äter utav Kunskapens Träd men är för dum för att inse sin synd, han älskar att se någon sektmedlem ödmjukt komma kyssa hans hand och litet osäkert, liksom för att säga ’är jag tillräckligt god för ditt sällskap?’ ställa en dum fråga… ty är den dum kanske han lyckas svara på den…

Ifall - Allah skulle kräva - att Hans slav -kände igen Honom - som Gud - för att Upplysa honom - eller - ge honom speciella förmågor - kunde vi aldrig - om vi använde vårat förnuft- tro på Quraanens budskap…  - så mycket fakta - pekar ju på -att Buddhister - &- till&med Kristna - blivit mäkta upplysta i tidigare århundrade  - emellan Quraanens nedsändande - &- dagens undergångssituation… -alltså - kan favoritskap hos Allah - uppnås - igenom andra medel - än att dyrka Hans namn verbalt… - mest- igenom handlingar-genomlysta utav Medlidande & Visdom… -  alltså - ska vi inte bedöma en person - utefter vad den exteriört - hävdar- utan utefter -hur klart personens budskap - framstår för oss - ty - om - vi talar om ett tillstånd - utan att själva  ha uppnått det - (alltså -’uppnått’ - implicerar här -att - tillståndet är utav högre art - än -vårat nuvarande) - kommer Allah göra det förbjudet för oss - att uppnå det…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar