fredag 24 november 2017

Till Tingsrätten

Svar till Linda Hols Sahlens personutredning

När jag läste personutredningen fick jag intryck att Linda Hols Sahlen drabbats utav paranoid psykos - hon påstår att även henne försökte jag ge ett våldtäckskort - insinuerande att jag 'skulle ha rätt att våldta henne' - men - på det kortet jag hade tänkt ge henne - vilket var ett identiskt Ann-Mari Fröier möter Herbert Blomstedt fanns inte den formulering jag hade tillägnat Ulrika Lindström, att hon fick våldta mig igenom att skriva under kortet, med.

Vad gäller '1 vän' sa jag 'jag har ganska få vänner - de flesta är kulturpersonligheter -Torsten Föllinger gick bort 2010 - Ann Mari Fröier 2017 - sedan har vi Kornél Kovacs som ska ge ut mina inspelningar'...


Till Tingsrätten inför förhandling 19 Januari 2018

Det paradoxala i Anna Fribergs (må Allah låta henne brinna i evigt Helvete) påstående och Gurell och Karlsson påstående (må Allah låta dem brinna i evigt Helvete) är att jag 'är sjuk'.
Om man har vanföreställningar kan det ju inte vara allvar - och hur kan något utan allvar vara ett 'dödshot' - uppenbarligen leds bägge dessa avskyvärda parter utav fördomsfulla antipatier emot ¨diagnostiserade.
Och utav en driven politisk korrekthet - allt som är politiskt inkorrekt är enligt dessa åtalbart. Nu hade jag sådana vanföreställningar att vara en spirituell guide (igenom det inbillade Facebookprogrammet som sändes igenom avlyssning utav min lägenhet) för Ryska Militären, och gift med Prinsessan Madeleine - att de påstådda hoten för mig var en tänkbar reaktion ifrån berörda parter. Jag insåg ganska snabbt att det var vanföreställningar och har inte upprepat dylika hot sedan dess...

Alltså man vill döma mig som om jag vid tillfället inte haft vanföreställningar samtidigt som man hävdar det. Vi kräver dess utom en ny personundersökning.

Självmordsförsöket var vilket (må Allah låta henne brinna i evigt Helvete) inte Linda Hols Sahlén nämnde (må Allah förbanna det namnet) i samband med övermedicinering i Skåne hösten 2008 - jag andades ut som delfiner när de självdör - och skadade mina lungor allvarligt - anledningen var att jag inte ville komma tillbaka till Katarinahusets kemiska tortyr.

P.S. Om rätten kommer fram att yttrandefriheten blivit ett brott, och dömer mig för detta, kommer Ryska Militären komma och assasinera dem, ta all deras egendom och förslava deras kvinnor. D.S.
(publicerat på http://marcusbeijarmellinnl.blogspot.se/2017/10/till-tingsratten-infor-forhandling-19.html)
Jag skickar med en artikel som jag skrivit emot extremism, så att Tingsrätten får en uppfattning om min hållning;

(skit tidningen) Nya Tider, sidan 5, vecka 43, år 2013

skit tidningen Nya Tider, vars enda vettiga inslag är författaren Juri Lina - har begått en svårare synd - i samma andetag - som de presenterar fakta om den sinnessjuka mördaren Safiullah Noor Zaman (må Allah straffa honom)

'fitna is worse than killing'

självklart, blir ingen bättre utav svensk s.k. 'psykiatri' om nu inte Safiullah döms till stening, så är hans psykiatriska behandling förståelse utav Quraanen och Sunnah... 'låt den som tolkar Quraanen utan kunskap ockupera sitt säte i Helvetet...' som Profeten själv uttrycker det...

Tre brott berättigar stening (i Shari ah);
1. Att döda någon orättfärdigt
2. En gift person som förråder sin partner med en dold tredje part sexuellt
3. Högförräderi emot Islamiska statens säkerhet.


Var, fanns de fyra vittnen, som intygar otukten hos den 20 årige Manidja, vilket, eftersom den skett innan giftemål, enbart kunde ha lett till piskrapp som straff, om Sverige tillämpat Shari ah?, men, detta är Sverige, därför är inget sådant bestraffande tillåtet inom landets gränser. (idag 2013)

Det står inte ett ord om stening som straff I Quranen, om nu 20 åriga hustrun haft föräktenskaplig relation, hade piskning varit det utmätta straffet, om fyra vittnen till samlaget eller akten vittnat emot henne...

förtalet - är värre än själva brottet - som enligt Shari ah borde få en dom - där vänster hand avskures, samt höger fot - Zaman - korsfästas uppochned och sedan stenas...


dock - har han i evigheten en (möjlig minimal) chans att bli förlåten. Det har dock baktalare och förtalare i mycket mindre utsträckning.

Stefan Pettersson - lägger in sitt rasistiska ideologihat, i artikeln, istället för att ta reda på fakta.

En annan artikel - handlar om halal slakt, som är den mest humana slaktmetoden, vilket presenterar ideen, att slaktaren som roll skall upphöra.

I riktig halal - tar slaktaren inget betalt för att med en mycket skarp kniv, skära halspulsådern utav djuret, och han får heller intet äta utav köttet själv.

Den, som utför denna ritual, ursprungligen symboliserande, att föda de hungriga, viktigare än att inte döda djur - uppmanas, vässa sin kniv, för att orsaka minsta möjliga lidande för djuret. Giftemålets idé framstår här som att bjuda på kött, utav filantropi, utan egen intressets baktankar. Även krigarens filosofi, att vägra vara legosoldat, utan, kriga för mänsklighetens utveckling och bästa, framförs, så att första fasen, utplånar jahbulons spindelkropp, andra fasen, nullifierar katten vid högra sidan, och tredje, tar bort grodan.

Att slå, reta, tortera, är förbjudet i halal slakt. Enbart ett rep runt ett utav djurets ben, inga sammanbundna fötter.

Nya Tider, kan hälsa hem, med sin ignorans, som tyvärr utrensar varje betänkande  utav den till synes goda intentionen...

I Afghanistan gifter sig givetvis män även med yngre kvinnor...


Safiullah har förtalat Islam, igenom att påstå att det är tillåtet att skära halsen utav sin hustru i misstanken att hon haft föräktenskapliga relationer. Safiullah utsätter sig igenom detta för risken att gå ut ur Islam, dvs. Qafr, är en muslim som hävdar igenom sitt beteende och ord, något tillåtet i Islam som bevisligen är otillåtet.


Stefan Pettersson, är inte muslim, och har därför mindre skyldighet att ta reda på Islams innehåll innan han uttalar sig.

Zaman, som slog sin hustru, våldtog henne i analen, och slutligen slaktade henne!, har behandlat sin egen hustru värre än ett blodsoffer. Han har påstått sig, 'bara följa Quraanen'..

Mödomshinnan, kan spricka hos en kvinna utan samlag, t.ex. vid skolgymnastik, hopp på studsmattor, spagat, ett fall på is, gung på trampolin.


Måhända, finns en filosofisk tanke i att inte uteslutande välja yngre kvinnor till gemål. Men, detta bevisar på intet vis, att Zaman var 19 och inte 21 år vid begånget brott...

det finns hadither, som påtalar, att en utav de gravaste synderna, en man kan begå, är att avslöja sin hustrus sexualitet...


Om nu Manidja saknade intakt mödomshinna, var det privatsak...

se även denna artikel, om Indiska domen;

http://marcusbeijarmellin.blogspot.se/2013/09/fortjant-dodsstraff-om-de-skyldiga-nu.html

http://marcusbeijarmellin.blogspot.se/2013/03/i-muhammad-tahir-ul-qadris-fatwa-on.html

Horace Engdahl skriver i sin senaste bok, den sista grisen, att det att bli berövad sin identitet i fullt vaket tillstånd är inget emot Helvetes eldarna. 

'jag är inte jag eftersom de jag trodde älskade mig inte gör det, eftersom den aktning jag trodde man hade för mig inte finns,' sid 104 105 i pocketutgåvan 2017 Albert Bonnier. Det är intelligent skrivet, men vi kan bara konstatera att författaren misstar upplevelsen utav paradiset, och, att falla ifrån denna upplevelse in i karma, som Helvetet, dessutom det lägsta i Helvetet, där hycklarna räknas in. Vi kan bara anta att han själv är en hycklare och upplever det som paradiset. 

Jag upplever att han här tagit mig som exempel på mall att modulera efter (se Horace Engdahls brev till mig, i Jag lever i vår tid, Bruni, sid, 151, som jag skickar med)

Det är alltså fråga, är mina upplevelser verkligen vanföreställningar, eller är de geni, en himmelsk gåva ifrån en högre makt? Jag hävdar det senare, och Tingsrätten kan själv se efter i min diktsamling om de anser dessa dikter för sjukdomssymptom eller för geni. Inget av det jag skrivit i t.ex. Jag lever i vår tid, Bruni, hade varit möjligt utan vanföreställningen att jag blivit invald i Svenska Akademien, och att jag trolovats med Prinsessan Madeleine. 
Samma sak då med "vanföreställningen" att jag var spirituell ledare för Ryska Militären. De 'dödshot' jag uttalat (hur något nu kan vara ett dödshot som tvärsäkert hävdas vara en vanföreställning) var bara naturliga reaktioner jag förväntade mig ifrån Ryska Militären som jag hade spirituell kontakt med, - enda misstaget i saken - (som enligt mig inte räknas som ett misstag) var att kontakten var enbart platonisk och hade inga sinnliga undertoner överhuvudtaget. Är det detta jag ska dömas för? 
Jag inte bara hävdar att 'dödshoten' om Ryska Militären varit fullt lagliga i yttrande frihetens namn, jag kommer dessutom fortsätta yttra dem till personer jag kommit i dödlig konflikt med. Anklagelsen kan exemplifieras med att anklaga ett land för att de stulit luften ifrån ett annat.

Det heliga innebär enligt Horace Engdahl, att tyngdpunkten förflyttas till en annan värld, (Cigaretten efteråt, sid 11) - och det är precis det dua till Allah har som verkan i detta fall - tyngdpunkten förflyttas över ifrån mig som förtrycks pågrund utav överbegåvning, till Ryska Militären som både har materiel och kapaciteter att ta hand om en dödlig konflikt.
Det kommer inte gå bra för Tingsrätten om de börjar döma det heliga.

Om jag nu råkade säga Islamist, så betyder bara ism namn på arabiska - alltså Islam namn - att man namnger saker utefter Islamiska värderingar - det är inget fel att vara Islamist, vad som är fel är att vara en olagliga kombatant - baghwa, eller en utav helvetets hundar, khawarij, som är den värsta sorten utav modern terrorist. 


ist är en böjning utav ism i bestämd form - medan ism är plural imperfektum.

Hotet är inte en i första fas, utan i 0 och 2, samtidigt 'när' på ett högre plan och då, t.ex. 'när kommer han' 'när klockan slår tre, då kommer han'

Vilket bevisar att det är heligt, det är tes, och syntes på en gång utan någon antites.

Vad Tingsrätten författningsvidrigt således föreslås utav åklagaren (må Allah låta honom brinna i evigt helvete för det) är att sätta en antites till något som är heligt på detta vis. Jag varnar Tingsrätten i Allahs namn för fruktansvärda konsekvenser om de gör något liknande.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar