söndag 22 oktober 2017

Testamente


Testamente


Jag Marcus Beijar-Mellin, fødd 1985 08 04 i Boo, Stockholm, ønskar en muslimsk begravning- i regi utav de Suufis-som ser Navid Aslan som deras ledare.

Jag ønskar -  att Nasheeds reciterades - utan mikrofon.

Æven verk - likt Art of Fuge, Mozarts stråkkvartetter- & - J. S. Bachs preludier før ensam cello (eller fiol) - kan uppføras- om någon utav dessa musikaliska vænner vill det:


1. Ann Mari Frøier

2. Erik Johan Wahlgren

3. Anette Mannheimer (god bekant)


- alla møjliga inkomster - ifrån framtida (møjliga) - utgivningar-utav dikter- skrifter - musikstycken -(på noter, medium etc.) - skall då direkt till Minhaaj -ul Quraans fond (skattefritt).  Min ønskan ær -att pengarna skall anvændas først & fræmst før spridning utav Muhammad Tahir-ul-Qadris bøcker - 2. att førse Minhaj-ul-Quraans mosqéer - med kall fusion energi - ackumulatorer (se Henning Witte, www.whitetv.se) - 3. Att førse varje M-U-Q- Mosqee - med en orgon-ackumulator (enlit Wilhelm Reichs modell )-4.  Att sprida Juri Linas bøcker  -om illuminaterna & annat, 5. Att støtta Henning Witte- i hans olika projektarbeten (som Mind control- avsløjden, etc.)


Om - några personliga ægodelar - likt bøcker, tavlor (siluetter) - statyer, pengar, el. dy. kvarstår - skall det tillfalla Eve Riimus (fødd 1966 04 10),om - hon inte orkar ta hand om manuskript- høgarna - skall dessa erbjudas;

1. Juri Lina, 2. Henning Witte. 3. Suufi-brøderna runt Navid Aslan, 4. Viveka Maria Vogel 5. Amanda Forssblad, 6. Horace Engdahl 7. Odd Zscheidrich (Svenska Akademien), 8. Nigel Wells, 9. Eddie Grahn, 10, Alex de Belfort


Om ingen - på Minhaj -ul-Quraan - vill ha dem - med syfte att skriva rent dem… -


Skulder: till Kornél Kovacs , 2600plus redan donerad gåva  ’Under the sign of the scorpio -bok av Juri Lina’


plus møjligtvis vill mina førældrar ha pengar - før att renovera lægenheten på Erstagatan 22.Gravsten -


Gravstenen - ska inte vara obelisk formad -utan något i stil med ett trækors - i en cirkel (helst-likt stjærnorna ingraverade i væggarna på Madni Masjid (8 udds stjærnorna)- prytt med dikten ’Mannen som dog - Elegi till Torsten Føllinger’ - & - rader ur Qaseeda Burdah utav Imam Busairi- ingen bild -ska pryda graven-, på begravningen - får heller inge avbild -pryda begravningsbladet -møjligtvis - en abstrakt målning utav Eve Riimus. Som sagt-vill jag inte brænnas -ytan - allt ska gå enligt muslimsk Suufi-sed…

Inskrift på gravstenen:


Karl Markus Beijar-Mellin fødd 1985 08 04

Marcus Beijar-Mellin bortgången; ?


Alltså - olika stavningar utav mitt namn; detta ær utav stor vikt!


Karl Markus Beijar-Mellin


Marcus Beijar-Mellin

17 Januari 2013
Tillägg 1; som brukligt är ska min kropp behandlas på Islamiskt vis, som föreskrivet i Shariah - inte brännas - ; balsameras och läggas i graven utan kista. kyrkan tänks användas för att samla mina vänner - och framföra tilltänkta musikstycken och Nasheeds - och för att samla mina vänner (muslimer är självklart välkomna) för minnes stund - även musikstyckena jag själv skrivet - 'Det finns sånger' 'Allting har ett slut' 'Mina sånger' 'Mannen borta ifrån' och 'Annas Melodi' kan uppföras. om någon vill göra sig besväret att framföra dem på rätt vis - Begravningsbönen Salat al Janasa - skall i Stockholm ledas av ; 
1.Hassan Muqtari
2. Kamal Uddin
3. Muhammad Muslim
4. Sami Bin Amour 
5. Abd ul Aziz (i affären Stockholms Moskee)
Köpenhamn
1. Navid Asslan
2. Muhammad Zahir Butt
3.  Qaari Nadim Aqtar
4. Qari Nadim Aqtars lärare 

2. Jag tillåter inte någon "präst" att hålla något tal på min begravning "kyrkan" kan lika gärna vara vilken annan vacker salongslokal som helst - ingen alkohol - eller droger tillåtna! ifall mat - vegetariskt!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar