söndag 15 oktober 2017

när Horace Engdahl i sina Metoerer (1999) säger 'mitt trolösa hjärta' säger han ej att hans hjärta är löst - 'tro lösa' hans tro löser hans hjärta. Nietzsche står självklart som förebild... 'no faith at all'  'det är utan denna anledning han gillar uttrycket (om sig själv) 'kritikens daimon' 'när man blir som Ett med tiden försvinner den' märkligheten med visarnas gång den plåga som väntan vanligtvis innebär blir märkbart intressant.

Star Wars filosofi om 'Kraften' är motsatsen till Quraanens insikt att Allah har förseglat de otroendes hjärtan för sin hågkomst i verkligheten är en Murshid otroligt mycket svagare - för 'Kraften' än en ignorant person - en spirituell guide har böjt sig med Kraften och följer den - ignorans är att vara stolt och ståndaktig - och vägra böja sig med vinden...

om man anser att himla med ögonen som en avskyvärd handling kan man vara relativt säker på att hamna i Helvetet -

vägrar musiksnobbarna verkligen förstå att musik är en religiös angelägenhet något som strömmar ur själen utan tillrättaläggelse? den som sjunger i kyrkan kan få för sig att dess egen obetydlighet är ett drag dåraktighet - musik prisar Skaparens storhet - ska icke använas till att triumfera och glänsa med sin egen genialitet ...

Naqshbandi Ph. D. petrolium entrade scenen och sa något respektfullt om att när en kunglighet anländer brukar man inte slösa dennes tid med falska toner och halvdanna insatser så mycket trodde Nils sig kunna uppfatta igenom Urdun  - när så sultanen steg upp lugn och reslig som en tiger stående på sina bakben hände något med Nils fulländade eufori - steg upp likt lustgas i honom och fick hans hand att sträcka sig emot himlen - Mind Control masterna som täckte Domus Vistas tak brann i kortslutning 'Allah är större!' vr¨lade han i tyst zikhr - likt strålar i ett spektrum lyfte besökarnas själar igenom hans fingrar 'en stråle utav det eviga ljuset...' som Evert Taube skrivit till Ann Mari... de som utav synder sindsygt inte lät sig lyftas utav detta må de störta ned!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar