onsdag 25 oktober 2017

Hans poetiska rader vaken i det vita soljuset

Making Sense of 911 - Part Three Truth Telling and story Telling by Richard Ramsbotham; förtäljer hur den Amerikanske 9/11 kommissionen inriktat sig på att skriva om historien vad gäller de faktiska händelserna omkring World Trade Center kraschen .. bland annat har brandförsvartets ögonvittnesrapporter ignorerats och de videofilmer med förhören utav de s.k. "terroristerna" vägrat lämnas ut av CIA tilloch med kommissionen som bl.a. leds av Philip Zelikov den enda som enligt denna upplysnade artikel tycks känna till det större sammanhanget bakom syftet till kommissionens arbete - visar på att syftet främst varit att mörklägga fakta och skriva en krigsförklaring emot Islam...
"911 Commission Report" börjar enligt R.R. med en vinklad berättelse om Islams uppkomst och slutar med en uppmaning att bekämpa de påstådda förrövarna bakom dådet. (Al Qaida) "Vi har ännu inte sett några bevis men vi är säkra" som vissa värvade medlemmar i kommissionen skrev efter utkastet till "911" "romanen" presenterats för dem... händelserna betydelse jämförs med Pearl Harbour - då ett framprovocerat angrepp ifrån Japanska bombflyg på Amerikans mark. Amerikanska utrikesdepartementet försökte framtvinga en bojkott utav Japan och Japan svarade - det ledde fram till att alltfler Amerikanska medborgare gick med i kriget. Zelikov och hans medarbetare May ville att deras tilltänkta Roman skriven för att vinkla 9/11 - händelserna från ett för dem passande perspektiv-  skulle stå på högskolors bokhyllor generationer framöver... lägg samman detta med illuminaternas hemliga plan ett 100 årigt krig emot de muslimska länderna så klarnar bilden ytterligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar