söndag 15 oktober 2017

'Han kan omöjligen tänka hur en annan tänker ' använder samtidigt personangripande begrepp - vars innebörd är att man ska upphöra att tänka på vad andra tänker - begreppet "paranoid överdriven splittrad misstänksamhet" innebär ju inget annat än att överdrivet misstänka att omgivningen planerar ett tyst mord på en.. i samma andetag anklagar de mig för det... därmed bekräftande det sanna i misstanken... det tycks som om den - som älskar m å s t e anklagas annars kommer han ju att lyckas - mycket enkelt naturlige - som det skall vara - att erkänna att man haft fel - är ett erkännande i futurum presens det oupphörliga är 'rätt' så faller då man inom sig erkänt och uppmärksamt observerat alla fel -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar