måndag 23 oktober 2017

dramatiserade filmer stjäl urkraften i bollens fantasi - efter att ha sett den kan du inte använda något...


utav bollens inneboende magi...

liksom en avbild kommer den göra dig sömnlös tills du börjar dyrka den istället för vad den porträtterar utav verkligheten göm bilden -


William S. Burroughs attityd gentemot hans imaginära Jesus Krist är upplysande i samband med Islams syn på köttätande och sex - sex - kan upplysa en medan köttätande slöar ned anden - 'hela tills du inget har kvar att hela med...' som Willy säger i sin imaginära värld - ifall inte Allahs hemliga namn är Buddha Den upplyste : Den Vakne - eller något arabiskt ord som innebär samma sak - vet jag inte vad Han är - en oupplyst Gud kan inte Upplysa någon... konstigt i detta samband är blodsoffer - kommandot som ju trots allt sprider mörker - 'för att föda de behövande' Arabiens öknar är inte precis fulla med grönsaker - budskapet är, 'acceptera köttätande på bästa möjliga sätt - annars kommer de otroende hursomhelst tortera fler djur till döds och du kommer bli misantropisk - och börja tänka mordiskt om dina medmänniskor istället....' det rätta sättet är det bästa i kommandot - som tur var upplyser Allah oss igenom dikr och bön så vi får hoppas att inte köttätandets ignorans drabbar oss mera än nödvändigt - vi färväntas vända oss emot Allah som ett Ummah och be om att Han skall förlåta oss - den fri ifrån synder är Upplyst - dess friare - ifrån synder  - dess mera upplyst.... dettta är väl vad Ulamah menar med 'en Profet kan inte begå synd...'? vi är fria ifrån synd när vi är beredda att ta konsekvenserna av den. för detta måste vi handla sant men som sagt det räcker med att Allah vet våra synder...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar