fredag 13 oktober 2017

de begåvningar en person har blir dennes identitet . - men dessa begränsningar kan inte ett vansinnigt dubbelmoraliskt samhälle (eller stat) sätta i verklighet - hur ‘bra’ det än ser ut så måste vi låta Allah sätta gränserna ty det finns ingen sann auktoritet förutom Hans närmastes talan på Hans vägnar… den gränslösa tappar sin identitet- i den mån det inte är Allah som suddar ut gränserna föran han… i den sömnlösa natten tycks tiden sega sig fram morgondagens prestationsångest får hjärnan att gå på högvarv - hjärtat längtar efter den älskade … en månskära - musk gul hänger i öst - hela staden vilar men den sömnlöse vrider sig i förvirrad pina - tills han halvtomhalvt börjar grina ‘existensen är en negation utav vårat självmedvetande… en begagnad cykel står olåst på drottninggatan straffet för att vi syndar är att vi måste synda ännu mera - tills vi slutligen måste möta det förnedrande straffet - kan en stöld vara sanktionerad utav Gud? Han gör det lätt för Helvetets invånare att göra ont. varvid likaledes för Paradisets invånare att göra gott… vad vi tänker om en situation påverkar vårat förfarande i densamma - därav ska vi aldrig utbilda oss i någonting utan låta tystnaden tala…

‘du tror att du är den enda muslimen i världshistorien som är på rätt väg - det är arrogans’

‘varför får man inte ha fel i att anta att man blivit invald i Svenska Akademien -? genast kommer någon besserwisser och tycker man behöver “medicin” med ett hångrin… måste man ha reda på allting som sägs på radio, TV, och tidningar sita fast i Satans Svarta Nät… varför inte bara erkänna ‘jag vet ingenting’? ‘jag har ingenting’.... den argsinte döljer i regel sin ledsamhet men känner sig alltför högfärdig till att visa och erkänna det  - arrogans och föreställning om mäktighet följer som vanligtvis i släptåg detta säger Profet Muhammad (Allahs frid över honom) när han blir tillfrågad att ge ett råd ‘var inte arg…’
religion är goda råd och den som ställer frågan var måhända en smula ironisk - i denna ironi ligger en överlägsen ilska - Allah säger att vem som än ombäddar sig med arrogans och mäktighet kastar Han i elden - det är liksom att försöka klä av GUd själv - sanningen går alltså inte naken utan de arroganta försöker ta patent på gudomlighet liksom vissa försöker riva ned fasaden om Guds godhet igenom att spela teater - och härma Hans ‘steg’ denna utvecklingsmöjlighet förtäljer oss haditherna finns ingen sann frid ingen varaktig fred....

Shytan är med de som isolerat sig ifrån andliga upplevelsen (Guds röst - röster etc.)

magi är alltså inte tillåtet - ty det ses som formler att påverka andra - då - vi ser detsamma nära nog - som egenskaper ALlahs vilja strömmar igenom oss med har vi tillståndet att göra ‘vad som helst’

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar