söndag 22 oktober 2017

Bästa da wa är att vara ett så gott exempel så att när människor ser dig (eller läser dig, eller hör dig) säger de till sig själva, 'vilken livsfilosofi detta ingick i,,jag också följer' helt enkelt att göra dawa igenom att inte göra dawa...

bitarna föll på plats då C E privat berättade för mig att många Akademi ledamöter var öppna frimurare - de ville väl inte samarbeta med någon som i vissa dikter uttryckt insikten att om man bara eliminerade 6 miljoner frimuarare kunde sex miljarder människor antagligen skina...

Det onda i människan försöker blåsa själv det meningslösa blåsa upp sig själv - det goda rörs utav vinden... upprepa du i tron Allahs namn befrias du ifrån de som vill blåsa dig till sig försöker du blåsa upp dig själv... med Hans namn har du gått ut ur relgionen liksom en pil som skjuter igenom det flyende villebrådet - utan att en droppe blod faller - och litar du i godhet på Hans härlighet även då något attraktivt kommer din väg och säger 'In SHaa Allah' så har du riktat kompassen rätt ...efter en stjärna som aldrig går ned - nu Du är inget du med dina ögon kan se...

Svenska Akademien tycks syssla för mycket med att prisge underhållning...

Vad Horace Engdahl så sublimt och medlidsamt alltså vädjar om i brevet är att jag ska ge upp tanken  att försöka finna en bokstavlig uttrycksform för min poesi - Nobel priset är ju ett litterärt pris - och inte att politiskt ställningstagande får inte involvera ett politiskt ställningstagande - närmare sagt han uppmanar mig att fortsätta skriva men att upphöra med att utöva mitt författarskap...
'Svenska Akademien sysslar alltför mycket med att prisge underhållning...' konkluderar jag - men om detta blir till ett pinsamt klagomål i de stunden anser Horace Engdahl att han har all rätt att avbryta kontakten jag förstår honom - det finns ju vissa kverulantiskt lagda typer so liksom lägger in en fränt ironisk kommentar av liknande sort - liksom det skulle avsluta ämnet Horace Engdahl visade mig en stor vänlighet igenom att ge mig en läxa nu när jag lyckats fly ur den mentala fälla A B, och Staffan Bagge med familj försatt mig i - har jag äntligen lyckats nå denna esoteriska kunskap...

jag satt på hispan eller snarare vad idioterna kallade 'avd. 4 - S.t. Görans Sjukhus' jag var på gott humör när Erik Wahlgren Caspar Engdahl och Niclas Skagstedt . Caspar hade till min förvåning och glädje med sig ett brev ifrån Horace Engdahl 'pappa,...' jag skrattade när jag läste det - och gjorde en kommentar om Ezra Pound - en förstulen stämning uppstod - liksom det jag sa var för mycket 'storhetsvansinne...' en utav anledningarna att jag nu satt där...
"en sjukdom eller en defekt är något - som om andra hade det gör det inte saken bättre att man själv har det..." och om man är frisk önskar man inte någon annan det heller...


Detta är den Ärorika boken vari tvivel är chanslöst...

'Gud! så vacker du är!...' som Nils Ferlin sa då en utav stans skönaste damer gått omkring i rummet - han och Torsten (Föllinger) arbetade i - fullkomligt suckande - han som följt henne med blicken tills hon sett åt hans håll.. då förstod han plötsligt en utav Guds aspekter 'man kan inte hjälpa att säga sanningen' -

'älskling allting du gör är så roligt att man bokstavligten kan skratta ihjäl sig...

come on ! are you really going to sit here for hours at a stretch -I warn you for the fire of Hell - is this what you despise! there is no greater pleasure than sitting infrotn of an open fire on a cold night - and having incourse with your wife setting your eyes upon a lovable child - or gazing at the stars - do no come here with your cold frozen hurt... and tell me I am a bore or that I sit and wait for some  latecoming whore ... leave me as I am I have submitted myself to execute Allahs secret plan... what is this 'plan' you are speaking about - I do not know but sometimes I can feel an inkling of His insight - don't come here - and fight about small things... if you wish to warm yourself join the ring...
'there is no ring...'

'well ... let's make one then why don't you treat me now that I have invited you like we were friends?

'honestly(indignantly) why don't you go to some bar and get yourself a drink - maybe you will forget your lonely life!...'
'good by! remember my warning... you who think you are so high but Higher indeed is Allahs might!... (parting)

'do you want to start a fight?'
'it is becoming time to go...'
'where?'
'I don't know...'
'good bye! your fucking bum! I don't want to sit in your ugly company!'
(concluding as for himself) 'one more soul destined for Hell my only obligation the Truth to tell...

Navid tappade tjusningen för mig eftersom han inte vill leka på lika villkor han vill inte att någon ska tillåta vad han gör på andra emot honom själv (eller snarare med honom själv)... han vill vara Mästare utan att ge någon annan chansen att utmana honom på hans villkor...

varför blir man sjuk utav att använda dammsugare?... man kan inte luta sig på borsten och kontemplera ty det är precis som att studera vid lysrörs "ljus" en synd men ibland i dessa dagar nödvändigt...

'in what ha been revealed there cannot exist any sin'
 the Ulamas decision that Prophets cannot commit any sin... some shortsighted persons misunderstand the Quranic revelation - itself states that if Prophet Muhammad would add anything to the Queaan on his own  accord his puls would be cut off... 'cut his artary vain' (if I remember the wording correctly) so this means that Prophets have free will - but if they use it and make up lies about Allah their life will end . Prophet Muhammad searching guidance in the cave of Hira and received it - he accepted the mission so to say but of course it is conditioned. so that 'Prophets cannot commit sin' means that as long as they do everything Allah commands there is no sin in it - this would mean that Allah has enlightened them... so the assumption that Yunus (Aleyhi Salam) would have left his people becuause he thought it was Allahs will would mean that 'Prophets' by this definition are junkies on Allahs word!... why are they not enlightened then?... or maybe Yunus simply was tired of teaching dufflings... it was stated in the quraan that he broke Allahs command - and left his people - why would he have to say - 'there is no God but you surely I was of those whom went astray' to be saved out of the fish belly - of  he had not commited any sin? does it mean with 'left Allahs command' that his enlightment lacked enough compassion? if PRophets are dependent upon the 'word 'of Allah that would mean that Allah uses them simply as mediums for 'His Voice' this would imply that after all Allah only claims to be 'the unborn' if on the other hand we suppose that Allah enlightens His Profets we can deaw the conclution that what Yunus did was to leave his path of destiny his submission to his predestination - the punishment inflicted on him got him regretfull -  in this supposition Allah deserves the title of 'most compassionate most merciful' He forgives what we caan not forgive ourselves - He feels compassion where we does not where we just think about titles... One more exemple  - the exemple of Musay - Allah forgave him the killing of a man - homocide is stated clearly - that he begged forgiveness of his Lord, and was granted - this is Muhammads thankfulness - suppose he had not begged forgiveness but said - 'I am a Prophet I cannot commit sin' would the case have been the same? 'but he did not' some idiot now would say - pronouncing the obvious -  or a third example - Adham - asked forgiveness from Allah for having eaten from the forbidden fruit - and according to 'earlier scriptures' had been temped by the thought of  becoming illuminated - he said 'forgive me for Muhammads sake'  'how do you know Muhammad I have not created him yet'  'I saw his name written on Your throne' - so Allah forgave him for putting his trust in 'there is no god but Allah and Muhammad is His prophet'  is not this proof enough that prophets can commit sin? or at least feel regretful for having done something wrong?

Suppose Adham had said 'I am a prophet and cannot commit sin'  he would have gotten into Shytans position - who claimed he was better than Adham - and Adham claiming he was better than those he was suppose to preach Allahs message for.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar