söndag 15 oktober 2017

Att musik är tillåten enbart i religiös form inom Shariah Islams Sunnah innebär att all kärlek strömmar ur Allah Allah kan inte tänkas som att kunna få inspiration utan är källan till all inspiration.

black seed oil Allahs 99 names black seed oil curing all diseases except death... the shot the ailim gave to the one embracing Buddhas name cures none disease brings only death,...

Monica Nielsen flickan på berget - ja han önskade besöka henne nu.... Juri hade sagt att proffesionalism är oförmågan att släppa ett dåligt material ifrån sig - politisk idioti - förlitandet på sina anhängare istället för på Gud på Sig Själv - sitt förhållande sin förmedlare emellan Allah och sig själv sin person - egentligen var all typ utav författarskap redan en lutning åt detta håll - men - Allah hade gett Profet Muhammad - be Allah om frid över honomm - i uppdrag att sprida Islams Budskap - detta var en annan sak - politisk idioti var danskans 'sindsyg' att igenom plågan utav sina egna synder tro att publiken skulle förlåta det - man inte kunde förlåta sig själv. Nils såg inget utav detta i Juris författarskap - men - hans eget var fullt utav det, därav beundrade han Juri och lände sig nödd till att stötta honom trots att han själv kanske lade manken mer till för att få delta i deras samtal än Juri - men Juris kontakter Juris liv - var mer betydelsefullt för Nils än vad Nils liv var för Juri åtminstone så kunde Juri vida enklare hjälpa Nils än Nils Juri - kanske betydde trots allt Nils en del för Juri personligen, men - vad kunde han hjälpa honom med? Ingenting. det var svaret - trots detta träffades de relativt regelbundet - Juri älskade Den Absoluta Tomheten.

Ifall vi säger att det är kärlek som besegrar folk - får trevligheten sitt rot fäste - om vi däremot säger att det är Allah som är Domedagens Mästare - säger vi Sanningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar