söndag 15 oktober 2017

alla onda tankar kommer ifrån polytheism - ty den som inte har tålamod låtsas utan att vilja erkänna detta.

many claimers of 'oneness of God' tries with this very same claim to put themselves up as partners to Allah while the Buddist says 'always follow your own desires' and does not want anyone to worship them.

länge låg Nils och lyssnade till de ljusa rena rösterna ifrån andra sidan gatan - vackra kvinnor som i sin ungdom analserade de senastenyheterna var det hoom de talade om? han hoppades halvt om halvt det hans mamma hade uttalat sig och hans pappa... nej - det var visst bestämt någon annan de talade om. Horace Wingdahl tycktes nämnas - kanske hörde han fel... ''sindsyg' vem var lagad sjuk om inte de som syndade 'fitna is worse than killing' var att kyssa sin älskade broder på kinden - en så uppmärksam hedervärd handling? sinnesjsuk - ville han väl vara - ty en sådan 'sultan' hade väl i deras ögon en sådan auktoritet att han inte tillät någon obetydlig person som Nils ju måste vara att komma nära - ja - så var det visst - Nils somnade medan nattens bråkstakar som terroriserade nattvandrarna för omanlighetens skull höll sig nära nog tysta.. Nils hade knappast kommit att ta av sig byxorna en gång ty han hade alltid overallter på sig -  men det fanns ju andra som hade byxorn - 'där är svensken¨hur kunde två full gravida kvinnor Nils aldrig sett tidigare vad han minndes släppa en sådan kommentar ifrån sig - de gick sävigt och erotiskt förbi Nils liksom smått respektfulla likt katter som tassar för att inte den sköna rosa skymningen ska skrika för att ha slagits utav en tass som i onödan vinit igenom luften... 'där är svensken¨Nils skrattade för sig själv vid tanken på att han i danskarnas sinne skulle stå som en förebild för äkta svenskhet - skulle bli en överraskning för resten utav svneskarna i bemötandet framöver - det löje och upphetsning Nils alltid tycktes framkalla även hos de okända i sin omgiving var hindrad utav sådana kryp som ansåg ett himmlenade med ögonen för äckligt eller än värre sjukligt...

Tariq hade utfört sitt mordförsök på det gamla hälsosamma viset - Nils kände inget agg eller misslyntghet gentemtot honom han hade enbart överskattat sin bedömningsförmåga - vad Nils föräldrar och svenska myndigheter plus en massa 'nyttiga idioter' utsatt honom för var minst tusen gånger värre 'värre än döden ¨som Anders Bering Brevik uttalat det - i överensstämmelse med Quraan versen 'fitna is worse than killing'

this ALlahhas to punush them for their evil acts (ignorant acts) the rest of creation willfully flows along with the Will of the Creator - this shoud not bother us - if we die we simply praise ALlah  - non human animals on earth has a higher sensitivity of intelligence can see they do not have the option of ignorance humans took upon themselves the trust of free will 'they were foolish' the quran states and because of this Allah has granted humans certain rights to kill - those has to exist to mold unlawful killing away from earth - we cannot deny others these rights - if we do we become as perverted as when Allah orders us to kill something and we deny the command because of a sentimental reason .- we think Allah was created out of love this is false thinking - Allah emits Love . One of the secrets of the killing aspect of life is that we never know if we are  the ones which will survive.

on my way out to see Shaykh Sultan Bahu who were on visit in Copenhagen I asked a woman on a street corner for the way she took up her Information Phone to check up the streetname I felt an immense shame but she found several alternatives as she showed me one of them I felt a little unsure if this be the right one so I asked her or said rather that if she wants she can control the others - by this I prolonged her exposure to this dangerous technology for maybe 1 or 2 minutes all good deeds I did feel on my pleasant slow walk seemd as if nulled my mind distracted and dull I arrived to the masjud 'God is dead' as Nietzsche stated - if we wish to unitye with him we have to die without comiiting suicide - 'our wish to be born become like ashes in the wind blowing as it listeth...' where did the wind begin ?

det finns vissa lärare som uppskattar sina materiella tjänare mer än rävvisa gentemot sanning närmar sig en verkli lärare visar det sig straxt att läraren föredrar insiklöshjet att bida i arrogant högfärd - det finns de som tror att bokstavstroget praktisera 'allt' Quraanen och hadith lär att 'göra Allahs vilja' de förstår ej att deras förhållande till Allah är det enda viktiga hade de inget budskap att läsas skulle de 'stå stilla' (2, 20) de försöker tvinga in sin tanke i ett visst mönster liksom att hela tiden se ut igenom allena ett och samma fönster  - medan andra inte vil släppa solen in - en och annan stjärnas glimt utan slår ut med händerna emot sina efterföljare och vägrar lyssna när förbi kommer Shams ul Tabriz (Jalal ud Din al Rumi  Mathnawi) (i.e. någon som liknar Shams ul Tabriz) försök aldrig bli bättre i handling än Allah och Hans älskade Profet

när han gick in på internet caffet kände han sig hyfsat glad han hade märkt en förändring sedan Lördags kvällen när sultanen låtit fotografera sig själv medhonom - Söndasmorgonens kvinnor log menande känslan infann sig att han blivit känd i staden Köpenhamn han sände nu bara ett säkerhetsmeddelande för att försäkra sig om att hvis han tappade bort hans visit kort skulle detta inte innebära slutet på deras möjliga kontakt - han hade älskat sultanen innan han fått hans visitkort och sett 'vem han var' Nils pubblikationer på den blogg han startat hade fått honom att slappna av varför vänta på en förläggare? nu kunde vem som än hade tillgång till shytans svarta nätet ladda ned hans publicerade skrifter - denna tanke - gjorde Nils glad - han tänkte på gårdagens katastrof när han frågat efter vägen och den fräknigaKöpenhamnskan tagit fram sin informations telefon och knappat in gatunamnet - hon nände att hon fått upp tre alternativ - Nils som ville vara säker på att komma i tid till Assr bönen frågade oförsigtigt vart de andra låg detta hade fått henne att knappa på den farliga apparaten ytterligare två minuter - på h a n s  räkning - tanken krossade honom nästan han hade inte upplyst henne om den farliga microvågsstrålingen som apparaten kunde utöva Mind Control med.,.. inte heller om den livsfarliga fibermassa som när hon tryckte sitt glid finger över skärmen kunde infektera hennes hy och reproducera sig själv hennes kropp! hela den belönsamma promenaden ut igenom Köpenhamns gator hade nu utplånats i hans minne utav detta felsteg men Allah förlät honom - Juri hade inte räknat med himmlarnas säkerhet vilket gjorde alla beräkningar osäkra om Allah ville kunde Han guida den fräkniga Köpenhamskan på rätt väg - det var inte Nils sak  att nödvändigtvis vägleda henne sånt bestämnde Allah. Bismillah I Allahs namn? Nils kysser sultan Bahu på kinden - det var antagligen ordet 'sultan' som fick kvinnan med svarta hunden att brista ut i ett roande hjärtligt skratt när hon passerade ut ur porten och mötte Nils leende - eller skinnheaded blinka med ögat och manliga horan skratta efter Nils och säga 'di ryggsäck borde vara röd svart...' han var själv klädd i svart röd motorcykel uniform - dessa var enbart ett fåtal exempel på den förändrade attityd Nils sett i de förbipasserandes ansikten de senaste dagarna - de hade säkerligen läst fel - 'sultan' 'shytan' i dersa sinnen var en kyss på kinden beviset för sodoms perversitet - manne på middagen hade sagt 'you are a boy...' Nils hade protesterat 'a male' inte rörde sig väl den stora uulama med sådant - 'are you a free mason?' 'yes - no!' hade mannevarit snabb att rätta sig - hursomhelst ifall oljan han fått utav Tariq nu verkligen var förgiftad så hade denna lustighet förlett uppmärksamheten ifrån Saads svek.... Nils hoppades att Allah skulle gömma hans misstanke att fransmän besökte Köpenhamn och att barnen nynnade kärleksvisor han drömde om en svensk storhets tid baserat på en fascination för hans poesi...

'ifall jag serverade 100 glad och ett utav dem jag spetsat med gift skulle ni dricka då? ' hade Tariq sagt - Nils undrade över om det var en tillfällighet att Tariq ogillat ideen som han presenterat att Buddha var det namn Allah inte hade avslöjad  som uttalbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar