tisdag 3 oktober 2017

59.

Sverige Svek sina medborgare Shytan sade dö! och Sverige svek sin amedborgare

Medborgarna svek Naturen Shytan sade Dö! och Medborgarna byggde kärnkraft

Sverige svek sina Medborgare

Medborgarna svek Naturen Shytan sade DÖ! Men det var medborgarnas själar som dog


Vi är alla en (Allah är En, resten skapade, separata själar, härstammande ifrån Adam vad gäller homo sapiens) och samma själ

Skada en annan och din egen själ dör (om du skadar någon finns det straff i Shariah)

Namnet

Det fanns en tid Jag ville mitt namn skulle bli känt

Det önskar jag väl fortfarande men det är ni så känt att jag har svårt att använda det

Jag vill göra något gott med det

(vanföreställningen att jag är känd är alldeles felaktig, men nödvändig, för att ta sig ur försjunken psykos som Johan Cullberg nämner i Infernokrisen om Strindberg) Men onda människor har försökt smutsa ned det. Hoppas ljuset lyser Jag vet att det tillslut kommer lysa igenom.
Då har jag vila

I eftervärlden ska mitt namn ha besegrat allt (jag är inte ens litet känd, utan misskänd, opopulär)

och jag skall leva igen med samma namn.

Någon kommer då säga mig; vem tror du att du är? men jag vet att ljuset kommer att lysa igenom.

Vi är inte personer utan medium genom vilka gudarna födda i Den Ursprungliga HImmelen (några av dem störtade i Helvetet ) uttrycker sig igenom (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammad är Hans sändebud)

Vårt ursprung är Ingenting. O Vi är kombinationer av bokstäver (siffror) (vi är en själ som Allah har Skapat)

Shytans påverkan är att man får svart att tänka i hans närvaro. Han vill betvinga en - han vill krossa ens sanningsenliga tänkekraft. Han vill bombardera sinnet med perversa fantasier och skapa ett mystiskt avstånd emellan människor. I hans sällskap blir de flesta liksom tama hundar - han utstrålar kraft - att möta honom är liksom att möta en övermäktig fiende här . - man blir tam och snäll och får problem med andningen - man spänner ansiktmusklerna man börjar le idiotiskt han kommer kasta dig omkull - om du inte kallar in Goda änglars krafter och tillber Lo. Genom dig kommer hon annars göra mycket ont och du kommer börja stava hans namn med stor bokstav. Allt han möter försöker han binda med obarmhärtiga slag och kraft i början när han kommer försöker han verka snäll hon smickrar sig in men om ser hans rätta natur kastar hana v sig kåpan av trevlighet och blir grym - så grym att det är meningen att du inte ska överleva -  han lider av storhetsvansinne skyggar han coh blir rasande av mordiskt raseri om någon nämner Guds namn (Allah) och inte menar honom.
"Hur vågar du säga att det finns någon annan Gud än mig!" skriker han i blodigt raseri och skickar blixtar och mörka moln på en...

"He is meek and he is mild" säger William Blake om Gud Gud betvingar en inte - Han försvinner som ett moln om Han inte möter Kärlek men man saknar Honom. Man finner livet utan mening utan Honom därför åkallar man Honom...

"Knacka" och det skall öppnas för dig!" säger Jesus - Shytan däremot kommer så fort man kallar smilar in sig vill hjälpa hit och hjälpa dit men samtidig sprider han hela tiden fruktan omkring sig

"being week is miserable!" säger han i Miltons Paradise Lost -"doing or suffering"

Svaghet innebär i det här fallet att känna sig fram att ha värdighet att inte betivinga. Shytan vill betvinga med blixtar och mörker och faror man ska bli så svag av blotta åsynen av hans krafter att man ger sig utan strid. Han förföljer en hänger sig fast i en vill betvinga en enda sättet att då komma undan är att ha tro på ljuset att då dagen gryr och frisk vind blåser i håret man ser någon man älskar är hon borta. Han är någon som endast existerar i tankevärlden i viljevärlden är han borta ur känslorvärlden störtad - hans mål är att klyca sinnet så att han igenom ord kan negera bli Mästare över orden och du är Mästare över Shytan också!

Gud måste man hela tiden själv arbeta för att följa - man blir då vänner att följa Shytan är det enklaste i världen du är då inte längre dig själv du är bara någon som är med på hans plan att spränga världen i småbitar!

Shytans lockbete är utvaldheten rangordningen man är 'cool¨om man är högt uppe 'framåt'
'utvecklad' man är utvald i Guds värld är alla på samma nivå - det finns inge jämförelse ingen rangordning alla arbetar gemensamt för Kärleken.

Att vara utsatt för skräck tar bort spänningen - Helvetet är det tråkigaste stället i Universum.


Horace Engdahl kallar skräckens orgasm för det sublima - det är då vi är så chockerade att vi antingen dör av skräck blir galna eller hyllar det som chockerat oss.

Psykos är att vara död i en kropp där hjärtat tickar  om psykotikern inser att han är magiker och följer sin kraft  istället för att låta andra inbilla honom att han är sjuk så blir han alltid en hjälte.
Som inbillat sjuk blir han en katastrof för sig själv och de omgivande andra.

"De som anser sig mest friska är mest sjuka"

"Katatonikern kan stå still i en veckas tid utan att röra en muskel" (Margareta Hellsten)

Det är väl de som säger "det är bra!" hela tiden och med ett anspänt leende säger (då någon frågar hur de mår) Toppen!

Tadeo: Toppen! Faktiskt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar