måndag 18 september 2017


Människorna förstör världen därför att den ÄR för vacker!
De kan i längden inte stå ut med fåglarnas glädje!
De önskar uttömma Guds skaparkraft!
De står inte ut med tryggheten i att veta att Guds Kärlek är oändlig


de är liksom trotsiga barn tärande på sin familjs ägendom


Herligty provokativa


för att framkalla en reprimerande handling försökande se kryphålet
för att uppendaga att allt alla vänligheter är ett konstfullt trick och skämt!


Spörj i stjärnorna


'Gud - finns du!?...'


Diktare För att uppehålla Universums Balans


Utan diktare Inget annat fanns!


I hopplöshetens ögonblick vänder vi oss till Förståelsens ord


Vi blickar på det som sprang ur Ingenting


Diktarens steg till synes för utan vind!
Grinden öppnades men handen som torkade sorgens desperata tårar från din kind
var osynlig osynlig vind...


Försök aldrig ditt sköna liv störta


det är alltför lätt
känn livet glädjande kuttra


Gud imma på glaset


livets andedräkt
!


Efter vedermödor utan like


skådar jag sällt
Guds Himmelrike...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar