måndag 18 september 2017


Jag är tyst mördare


Schoupenhauers svartsjuka geni...


(som tur var)


det är bara lurendrejeri


numerologisk mani


vad jag i luren sa...
Då jag lyfter på luren


meddelar jag svarsställarna


att 'vi ska ses...'


ingen har någon verklig lust


och tidpunkterna som bestäms (eller benämns)


inträffar aldrig...


intellektet negerar hos Schoupenhauer sig själv


vilket gör att Satan förstörs till sin grund...
jorden håller på att gå under
Iblis - vill du ersätta kvinnan
med hus ekande utav lögner?...
då Kjell Espmarks liv


saknar skuggor däri


är hans liv han poesi


det vore oförlåtligt utav mig


att likt en bög rota däri.
Även om William S. Burroughs vore Mefistofeles i egen hög person


skall vi lära honom


'lär känna din fiende' illuminerade Bibeln...
en man som är kutim


utav rädsla att visa sig svag


dödar allt livets sanna behag


i trotset svartmagiska besatt av motsats lag


ser du på ett barn glider din blick naturligvis över till förälderna


men ser du föräldern först
titta på barnet


om du i hans ögon känner det brinnande garnet


fortsätt att se


så får du se vad han gör med henne...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar