lördag 30 september 2017

54.

Neandertalare, pengautlånare troende på talmud religionen lurare

jiddra hålla på och luras

I Afrika är 'den vite mannen' samma sak som jude. Detta innebär, rent logiskt, att juden begått stora grymheter emot Europeiska civilisationenen så att de är dåligt aktade. Varifrån kommer detta?

Varför är araben idag nästan synonymt med 'tjuv' 'bandit' ¨'rånare' 'terrorist'?

Namnet jude är idag tvättat, pga. att Hitler sägs ha varit judehatare och alla hatar väl Hitler? Inte sant? Men sanningen är ju att pengarna han kom till makten med kom ifrån judiska bankirer.

Var Hitler ett sätt för 'judarna' att tvätta sitt namn rent?

Idag är det likamed ett brott att tala illa om judar. Då hör alla direkt ljudet utav Auswitsch och Treblinka- men är det verkligen sant att Tyskarna tänkte utrota judiska folket och vad om det judiska folket som tänkte utrota det Ryska Folket? Siffrorna är inte jämförbara - sammanlagt utrotades 153 miljoner ryssar, Siffran på judarna är 6 miljoner. Men det verkar som om den siffran är en fabulation , överdriven och att 6 är satt som ett magiskt tal. Om man säger dessa saker offentligt kan man bli åtalad. Man är då 'judehatare' en annan betydelse för ordet jude är, pkengautlånare, lurare, en som tjänar mycket pengar på affärer, en snål person, - vilken av betydelserna gäller?

De två får inte förväxlas - en jude (i min mening) är en som vuxit upp inom den judiska religionen och eftersom judarna i denna religion vill hålla den helt för sig själva, (inom den judiska rasen) så är den personen en jude. Man behöver inte vara jude för att man föds inom den judiska rasen. Det är i slutändan om man delar dess uppfattningar som man kan kallas för jude.

Ingen är Svensk, Amerkikan, Jude, Armenier, - om de har brytit med var och en av deras värderingar. Då tillhör man istället det utvaldra folket ; poeterna. De som kan se bortom skenet . Så ordet 'jude' borde egentligen innebära en grupp elaka, rasistiska, snikna, instängda värderingar , och om någon är född judisk men inte delar deras värderingar får man säga 'av judiskt ursprung'.

Om någon däremot inte är född jude, men blir som en 'jude' - snål, lurig, lögnaktig, sinkandepengar, då får man kalla den personen för dyrkare av Jaweh - så att det inte blir något missförstånd emellan 'jude' så som avseende, och jude så som visst typ utav beteende.

Att man är andedyrkare, betyder ju inte att man är gud - det beror alldeles på vilken ande man dyrkar-

Ligger det en gemensam hämnare emellan 'svenskarnas' vanföreställningar och att 'svensk¨' börjar bli ett skällsord utomlands -? och att det i sverige är förbjudet att itetro på Förintelsen av judarna.?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar