tisdag 7 mars 2017

 sats med begreppet paranoid överdriven splittrar misstänksamhet innebär ju inget annat än att överdrivet vars innebörd är att man ska upphöra att tänka på varandra - tänker 'han kan omöjlighen tänka hur en annan tänker' använder samtidig person angripande begepp


fattig negativ grafik  kana!
Hennes språk kände jag knappas igen bara de lånade Engelka knullorden
Längtan efter kärlek -  vissa varelser väntar med att skaffa barn tills den dagen de sålt sig til l en värdig dröm längtan efter kärlek blir pallindromets längtan efter en värdig dröm att knulla i
ett färdigt hem som skakll uppnå sen
de sålt sig likt horors flarna - stolt exkklusiva Leonadri mall
blir i mitt huvud ett slaveri - ett syndafullt kall - han badar i vackert blod - ifrån en järnhård ram - utav livsfördömmande ord äger hunden sitt liv?


den sämsa vänne jag vet är en hundägare hans visslande infall du hamnad i fällan


du siktade på snd - sökte smärta likt Faust - äregirig sökande vinden
vi leds till attt tro att de risiga spelets plas rosor är verkligeten intelligenta satskonsruktiner - (speciellt i Jehovas metaller)


frestande lätt att fly verkligheten till för att användas utv tjuvar och banditer
bilderna som på våran färd igenom underjorden passerar oss passerar för snanbbt
teos - att teosofer Helvetets älskarre sats melodin sengångare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar