tisdag 7 februari 2017


måndag 30 mars 2015

Ångestloppet
Springer ifrån Götgatsbacken direkt till Fontänshuset, och den lilla brickan är givetvis infekterad med nanochip


sålunda strålas den springande med syntetisk telepati vari den vid framkomsten förväntas delas i idoldyrkare

som förnekar att de hört röster


och statydyrkare som förväntas utbrista och konstatera att de iallafall kanske behöver behandling och är 'sjuka'


men 'sjukdomen' kan icke lösas igenom att ingå i en planlagd dispersion


som Horace Engdahl skriver i Beröringens ABC; så är det icke massan som får oss att må illa vid tidningsläsning utan den planlagda dispersionen, som också onödiggör Sture Allens frekvensordbok, ty, ordens frekvens finns förvisso i anatomien omkring oss, men den är icke naturlig  utan kommer ifrån faktumet att de flesta, är infekterade utav tidningarna dolda agenda


alltså kan ångest aldrig lösas igenom planlagd dispersion, ty, detta är precis vad som orsakat den


det svarta måste lösas med Yihadd, att bestämma sig för att besegra fienden och om så kräver döda denna svart likamed död fiende


detta frigör sålunda ljuset

Horace Engdahls idolanatomi faktiskt rättat

Horace Engdahls idolanatomi part rättad
i de vackra inledningspartiet i Meteorer 1999, får vi inblick i idolanatomien


flygplanet står för konstruktionen i kabbala, och när vi så tror att det flyger i ett luftigt Meteor landskap gör det i verkligheten allena en reproduktion utav dess konstruktion


pannan, gör en sväng   runt vänstra framloben, och kommer till vänster öra, magien paras med materialism


när så elden nås (vegetativa centret), så reses en obelisk, en flugas vinge, som kallas idolskap


detta idolskap sänder ifrån talgkottkörteln istället för att motta inspiration


och gör en bom igenom hjärnan, ifrån vegetativa centret, till pannans natt och äktenskap

ett idolskap bygger sålunda på två vingar (ett par utav idoler, Britney Spears och Justin Timberlake, och kroppen blir det materiella uppnåelsen i form utav skydd


Horace beskriver detta, och ifrån hans position, ger jag honom rätt. Dock är uppbyggelsen utav ett författarskap, det som han beskriver i Cigarretten efteråt

'redan efter ett fåtal dagars ensamhet icke kan utveckla den mest primitiva ide'

det är pga. att sinnet är beroende utav cyklotron skit, som kommer utav beundrarnas ständiga energier som idolskapet samlar


detta beskrivs i suura 5 vers 82,,,


skapande får icke paras med plutokratien, ty då blir ljuset alltmera materiaversen beskriver att de som bevittnar att mänskligt förnuft står över Allahs lagar, är de värsta fienderna till de som tror att ett område har sina osynliga överenskommelser, och kämpar för att dessa ska hållas,


Janusansiktets andra sida, är den nazistiska doktrinen om återupprättandet utav staten Israel, varför får denna stat icke existera?

pga. att konspirationen utgår ifrån iden att skaparkraft blir materia,
vad är konspiration?

ett perverst fantiserande där detta igångsätts igenom en stark världslig kraft (plutokratien)


vad vi får fram är pistolen som förbjudits i Quraanen


Pistolen ser ut att rört på sig , som en staty men gör det icke, den behöver frysa förmålet den ska träffa


svärdet är som bokstävernas form, bokstävernas form ser ut att stå stilla men allt rör sig omkring dem, speciellt i kombination, rör sig sinnet och det försätter oss i insikter


t.ex.


O! belivers dress is dreams so dress up decently in every masjid for every prayer


Sura 1,

Praise to Allah Pris till Allah världarnas Herre

Mest Medlidsam Mest Barmhärtig


Domedagens Mästare


när Horace Engdahl i Cigarretten efteråt, säger att han föraktar överkänsligheten, s¨å säger han att medlidande med alla känslofulla varelser är föraktansvärt


idolen balanserar i  en barmhärtighet som bygger på en materiell position


Evert Taube, kallade Sverige skutan, på Bosch språk, Krup


detta är silver vargen, som sätter upp kvinnan som vind i segel, skråvet, är materia magien, som seglar, och koncentrationen dras sålunda till det sexuella. detta  blir ett uppochnedvänt kors

hotas något, så vänts det uppochned, och kvinnan ses som topografien (dvs. positionen ses som hemmahörande i kvinnors beundran) medan slaget utförs med materiella magiska kabbalaKrup, är t.e.x. Adolf Hitlers färd  till Argentina där the Hanging of Jerry Green reproducerades


Jerry Green hängdas i Grekland (timmen efter Fajr där det är förbjudet att  be)

Hans kropp transporterades till Sydamerika, (det vegetativa skjuts upp i högra bakhjärnan, suastica, och detta är dödstimmen, förrädaren som skjuter sitt offer i högra bakhjärnan rakt igenom till vänstra tinningen),


hans huvud skulle till New York, detta skär dagen i två delar så Mecca Jerusalem, Grekland, Marocco, , Sydafrika Sydpolen Sydamerika, Mellanamerika (vegetativ), Indian kontinenten , sköldpaddsön, Nordpolen, norden, och i skymningen skyndar dagsenergierna, Norden, England, Afrika, Sydpolen, Sydamerika, Mellanamerika, natten börjar i Los Angeles,denna daggliga rytm som energierna går, skärs så mitt itu,


så uppstår 33 likamed 66


psykopatens vänstra öga tycks friskt rör sig i livskreativa swastica


men högra ögat gör rörelsen till satans svarta kvarn och går i motsatt håll suastica

sålunda
 maler det ned den intellektuella uppbyggnaden hos andra pga. des oförmåga till Medlidande (att vittna emot sig själv)


detta kallas 'riv ned det gamla, bygg upp det nya'


detta 33 har 1 som flygplanet som transporterar Jerry Greens huvud till New York,
figuren blir sålunda en trekant,


toppen likamed samvetet (norden)


rakt ned till vegetativa centret mellanamerika, Panama kanalen


till sydamerika (dödstimmen)


William S. Burroughs Cities of the red night

Pris till Allah världarnas Herre
Mest Medlidsam Mest Barmhärtig

Domedagens Mästare'


Åh Allah dig ensam dyrkar vi och Din hjälp vi söker


Led oss på rättfärdighetens väg

Religionens väg som får dina välsignelser att ske
icke deras väg som blivit drabbade utav din vrede eller de som gått vilse


De intelligenta personerna är alltså de som talar om sina brister, ty intelligens springer ur Allahs Medlidande


'Åh mina tjänare som perverterat er själva, förlåta icke hoppet om Allahs Medlidande, ty säkerligen kan Hans Medlidande utplåna alla synder'

dvs. vers, 1 kombineras med vers 7 -   den intellektuella har sin intelligens eftersom han talar om sina brister, och på det viset också löser andras problem


suura 2


1. Alif laam Mim (Jesus Krist)

2. detta boken i vilken tvivel chanslöst, en guide för de Gudsfruktiga
Gudsfruktan är vad statydyrkare förlorar i Virus B-23, och detta ersätts med psykopatens 19 sändningar om natten3. troende på det osynliga (5-4 likamed 1, statydyrkaren förlorar sin tro på det osynliga, igenom att reproducera iden att allt är bra, och strunta i att se den dolda maktstrukturen bakom det den slavar för)

och på bönen, i sina hjärtan upplysingen kännetecken


4. och troende på änglarna uppenbarelser (Muslimen har ingen kunskap i det osynliga skilt ifrån sin Gudsfruktan, hade den det riskerade denne polytheismens livsförnekande, och magin kunde då riskeras paras med materialism, 'magikern kan ha allt i denna värld men evigt helvete i nästa) detta är riktat till idolernas krup kors, icke till Buddhismens vertikala magi, och upphöjda materialism)


och de uppenbarade riktlinjerna (moral) och att detta leder till ett evigt liv efter döden


vad Khawarijs gör fel , är att de skjuter den älskade på natten,

föreningen i det osynliga är Gudsfruktan, ty, ifall vi vägrar förena oss med andra sätter vi upp oss själva som partners till Allah, ty suura 112, 'ingen kan jämföras med den enda' om jag så säger 'jag är som Horace Engdahl' och anklagas för storhetsvanssinne, innebär detta att andra sätter upp honom som idol, ifall han känner till detta och slår dövörat till har vi Torsten Föllingers 'den där'


först sentimentalt (vind i seglen) jag dör! (av falsk blygsamhet), sedan när man offras i idolens namn 'jag döv' (hör icke skriken)


'the young man hears these toothsome screams load and throaty and sits straight up bolt in bed, 'the cancer patient at last'' William S. Burroughs om Mary McCarthys The young manså deras moral sätter de först (materiella vinningar)   och kallar detta Gudsfruktan


sålunda får vi 51, dvs. de idoliserar sin egen doktrin,

de 72 sekterna är alltså de som vägrar säga 'jag är paranoid skizophren' om du nu tror på det osynliga, ska andra torteras som också tror på det och du förakta dem?, ska du frukta paranoid skizophren likamed atombomben vid sidan utav Allah?


ska du tror dig ha exklusiv kunskap men förakta andra som öppnar upp och icke låter sig förtryckas igenom att vägra upphöra att identifiera sig med alla ord utom Allah?och att detta leder till ett evigt liv efter döden


De följer sin Herres vägledning och denna vägledning leder till verklig framgång


denna verkliga framgång, är att frukta Allah Mest.


Vägledningen är sålunda något vi söker, och vi litar på att Allah då förlåter oss vad som nämns i Ayat Al Qursi


'vem vågar förleda i medling utom med Hans tillstånd'


Tiger Tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye, may dare frame thy fearful symmetry


William Blake

In what deeps and depths of skies burnt the fire of thine eyes?så det finns två vägar; att bli tiger och vara oskyldig (bära bröd på huvudet som fåglarna pickar på, riskera låta sig korsfästas, Suura Yusuf 12, drömmen som Yusuf tolkade i fängelset)

'och att hålla tyst (pressa vin för sin kung), och lita på Allahs förlåtelse.


så Ayat Al Qursi


Allah Han ingen Guds utom Han

inkarneraren uppfödaren utav alltet

varken slummer eller sömn Honom överraskar

Hans allt igenomströmmande himlarna och jordarna

Vem vågar förleda i medling utom Med Hans tillstånd?


Han känner alla stiger förgångna och alla kommande skapelser

Och ingen överblickar kunskap utom enligt Hans dekret

Hans tron famnar himlarna och jordarna


Och Han tarvar ingen hjälp i beskyddelsen utav dessa

Han den höga Mäktiga


(att inse att ingen är mäktig utom Allah är att inse beundrarnas oförmåga att inspirera en, förväntningarna är betydelselösa, allena kärleken emellan de älskande är uppbygglig)statydyrkarna suura 2 vers 6 till7,  märk nummren, och sammallänka dessa med 65 plus 11 lika med 76

eller 65 plus 2 lika med 67


6. och ibland er otroende som ej förstår konsekvenserna vare sig du varnar dem eller ej trolösa

7. Allah har tillförslutit deras hjärtan hörsel syn insiktlösa i det stränga straff som väntar

(dvs. allena mängden utav synder och lidanden är vad som skiljer denna grupp åt, deras kvaliteer, är icke bestämmande för deras straff, denna mängd innebär att de ska söka Allahs barmhärtighet, 'prata bara prata på så löser allt sig'


8. här börjar de som tror sig vara stormästare. ty talens början är 8 till 10


och ibland människor (falska humanister9 finns de som säger, 'tror på Allah och den dagen'

men i verkligheten tror de ej (verkligheten likamed 67  eller 76)


9 de försöker lura Allah och de troende (34, 65, likamed 72, likamed 19 (19))  men i verkligheten lurar de enbart sig själv, och inser det ej


10. i deras hjärtan sjukdom, (statyens uppsalmande graal), och Allah har förvärrat sjukdomen, och ett strängt straff väntar (dvs. allt det som de var medvetna om ledde andra fel, eller i idolens fall, att identifiera skaparkraften med plutokratien, innebär också att den står till svars för alla negativa konsekvenser dess idolskap i världen orsakar), för framsagda lögner.


11. (märk talet, manipullation utav statydyrkare), och när det sägs till dem, sprid ej terrorism på jorden, svarar, helt visst är vi de verkliga troende

12. (statyen sammankopplar dyrkaren med föremålet, skärmen med 'molochs offer ritual ')   helt visst sprider de terrorism insiktlöst


13. och när det sägs till dem, tro mänskligt (tro att rasismen springer ur dessa två, att förneka Thorah , Biblen och Quraanens förbud emot Israel, och para skapande med pengar), och tror att Allah låter muslimer förflytta sig över hela jorden, i internationell Shariah (dvs. om du är skaparkraft, är du välkommen som ärad gäst, att tillföra till ett land vad de saknar, och para dig med dess skönheter, och om du är förföljd flyende undan verkligt förtryck, får du vistas i annat land så länge som du sammarbetar med dess goda skaparkrafter), svarar, som dårarna?

helt visst dessa begreppslösa dårar


14. och när de möter troende säger, 'vi tror' men ensamma med sina Shytaner i hemlighet, försäkrar de, helt visst är vi med er, vi hånar enbart de troende (denna tvärsäkerhet kommer ifrån att alla inom konspirationen måste lyda sina överordnade, med risk att annars bli likviderade)


15. Allah kastar deras hån tillbaka på dem själva och låter dessa vandra blinda i sitt överskridande tills de möter sitt öde

16. dessa är de som bytt vägledningen emot missguidelser,

men deras byte bringade ingen vinst och de visste ej vägen till förslagsam affär


17. (idol raden) de är som en man som tände en eld (talade om sina synder) men när den illuminerade de omkringvarandes ansikten (talade enbart om sina synder i konspirationen och fortsatte konspirera , psykoanalysens 5-4 likamed 1, likamed falsk moral), tog Allah deras ljus ifrån dem, och lämnade dessa i fullständigt mörker


nu kan de ej se någonting

18. döva stumma blinda är dessa icke att återvända (William Blake sändes som konstnär för att åskådliggöra detta)

19. moln fallande ifrån skyn innehållande mörker dunder blixt
de stoppar sina fingrar i öronen försökande utestänga blixtknallen

och Allah har radie över de otroende


20. det tycks som om blixten berövade dessa, uppfattningsförmågan,
när deras omgivningar illumineras vandrar, och när mörker faller står stilla


och hade Allah velat hade han fullständigt kunnat beröva dessa hörsel och syn

säkerligen är Allah kapabel att utföra allt


21, säg Åh ni människor dyrka er herre som skapade er och era föregångare (tror icke på idolskap)

att ni må bli Gudsfruktiga


vers 29, 30


28. och för er skapade Han alla ting på jordarna församlade

perfektionerade i rymdarna sju himlasfärer separat
och Han i alla ting Vill Kunskap


30.

och när Herren sade till Änglarna,

säkerligen ignorant i jord Khallifan


sade; Åh Herre Gud! ska Du sätta en däri som sprider sädesfördärv och terrorism (idolskap) och vi prisa Dig och besjunga Ditt heliga namn konstant


sade; Jag vet vad icke ni Vet, och  lärde Adham alla tings namn, satte dessa framför Änglarna sade, förtälj namnen på dessa ting han som anser sig samfärdig (Laotse, the name that can be named is not an eternal name)


sade; Åh exalterade Du!, ingen kunskap äger vi förutom vad Du nedsänt, säkerligen Du mest kunskapsrik Den Vise


Sade; Åh Adham berättade namnen!

och Adham nämnde de tingens namn,
Herren sade; berättade jag ej för er att jag vet allt ni öppet medger, och vad ni gömmer i innersta vrån utav själen, och att säkerligen har jag absolut kontroll över Allt


Då beordrade Allah änglarna att beia buga sig vördnadsfullt inför Adham alla lystrade utom Iblis, vägrade och otacksam, och blev sedemera otroende (jag dör! sentimentalt, honom ur jord och mig ur eld, jag döv likamed otroende)

måndag 30 mars 2015

suura 7 vers 20 till 40


han förledde dem i analys Shytanen sade er Herre har ej förbjudit er förtärelsen utav kunskapens träd utom att ni må bli änglalika och för evigt återfödda i paradiset, (idolen tror att dess utvaldhet kommer att göra den till ett modellflygplan (/Meteroerer 1999) och att sålunda kommer den bli evigt återfödd i ett beundransvärt paradis, detta paradis är magiska föreningen och energisamlandet i kabbala utav beundrarnas 4, undermedvetna, drömmar)

och han svor till dem, helt visst för er är jag ibland välönskarna

så när han igenom list lockat dem ned att förtära trädets frukter (bli anställd för att bli undervisad,

ha ett idolskap, och låta sig anställas för att undervisa), uppendagade sig på en gång potentialiteten i könsorganen och de började samla paradisets löv (dikter) att täcka privata delarna


så, potentieliteten i deras eftermäle blev nu uppendagat, och de började bli medvetna om sin status, sålunda förleddes de att prioritera sin egen typ utav sort, eller sin egen typ utav familj (jag offrar mig för min familj) etc.


och samlandet blev litteraturens självcentrering, myten om dess nödvändighet, och att skrivandet på något vis var status,


(dvs. att ta betalt för att publicera)


Herren sade; förbjöd jag ej er att förtära kunskapsträd och sade; helt visst för er är Shytatnen en illuminerande fiende (Hassan I Sabbah Nothing is true everything is permittet, Assasinaternas 85 inspiration kommunicerar med telepati, och utgör de 10 av homosexuella som kan flyga, meningen är att detta sällskap ska kasta de 90 procent utav konspiratörer ut över stupet för att testa deras flygförmåga)


Sade, Åh Herre förmörkade våra personer, och ifall du ej förlåter oss i Medlidande blir vi säkerligen ibland de utkastade


hade de sagt Barmhärtighet, hade de kanske lyckats undkomma syndafallet, ty, deras dikter kunde ha kvarhållit dem i paradiset, Allah är Ordet, varje ord har alltså sin innebörd, och om vi  ber Allah om någonting måste vi vara medvetna om alla ordens implikationer som vi ber omsade, ned som förutvarande fiender till varandra, ett tag på jorden må ni vandra, i det ska ni leva och i det kommer ni att dö och ifrån det återuppståså kretsloppet,


leva likamed magi, dö, likamed äktenskap likamed jord likamed mittpunkt, likamed materia, återuppstå, likamed, lättnaden om gravens straff löses, för att sedan födas magiskt in i materien
suura 7 vers 20 till 40


han förledde dem i analys Shytanen sade er Herre har ej förbjudit er förtärelsen utav kunskapens träd utom att ni må bli änglalika och för evigt återfödda i paradiset, (idolen tror att dess utvaldhet kommer att göra den till ett modellflygplan (/Meteroerer 1999) och att sålunda kommer den bli evigt återfödd i ett beundransvärt paradis, detta paradis är magiska föreningen och energisamlandet i kabbala utav beundrarnas 4, undermedvetna, drömmar)

och han svor till dem, helt visst för er är jag ibland välönskarna

så när han igenom list lockat dem ned att förtära trädets frukter (bli anställd för att bli undervisad,

ha ett idolskap, och låta sig anställas för att undervisa), uppendagade sig på en gång potentialiteten i könsorganen och de började samla paradisets löv (dikter) att täcka privata delarna


så, potentieliteten i deras eftermäle blev nu uppendagat, och de började bli medvetna om sin status, sålunda förleddes de att prioritera sin egen typ utav sort, eller sin egen typ utav familj (jag offrar mig för min familj) etc.


och samlandet blev litteraturens självcentrering, myten om dess nödvändighet, och att skrivandet på något vis var status,


(dvs. att ta betalt för att publicera)


Herren sade; förbjöd jag ej er att förtära kunskapsträd och sade; helt visst för er är Shytatnen en illuminerande fiende (Hassan I Sabbah Nothing is true everything is permittet, Assasinaternas 85 inspiration kommunicerar med telepati, och utgör de 10 av homosexuella som kan flyga, meningen är att detta sällskap ska kasta de 90 procent utav konspiratörer ut över stupet för att testa deras flygförmåga)


Sade, Åh Herre förmörkade våra personer, och ifall du ej förlåter oss i Medlidande blir vi säkerligen ibland de utkastade


hade de sagt Barmhärtighet, hade de kanske lyckats undkomma syndafallet, ty, deras dikter kunde ha kvarhållit dem i paradiset, Allah är Ordet, varje ord har alltså sin innebörd, och om vi  ber Allah om någonting måste vi vara medvetna om alla ordens implikationer som vi ber omsade, ned som förutvarande fiender till varandra, ett tag på jorden må ni vandra, i det ska ni leva och i det kommer ni att dö och ifrån det återuppståså kretsloppet,


leva likamed magi, dö, likamed äktenskap likamed jord likamed mittpunkt, likamed materia, återuppstå, likamed, lättnaden om gravens straff löses, för att sedan födas magiskt in i materienPris till Allah världarnas Herre
Mest Medlidsam Mest Barmhärtig

Domedagens Mästare'


Åh Allah dig ensam dyrkar vi och Din hjälp vi söker


Led oss på rättfärdighetens väg

Religionens väg som får dina välsignelser att ske
icke deras väg som blivit drabbade utav din vrede eller de som gått vilse


De intelligenta personerna är alltså de som talar om sina brister, ty intelligens springer ur Allahs Medlidande


'Åh mina tjänare som perverterat er själva, förlåta icke hoppet om Allahs Medlidande, ty säkerligen kan Hans Medlidande utplåna alla synder'

dvs. vers, 1 kombineras med vers 7 -   den intellektuella har sin intelligens eftersom han talar om sina brister, och på det viset också löser andras problem


suura 2


1. Alif laam Mim (Jesus Krist)

2. detta boken i vilken tvivel chanslöst, en guide för de Gudsfruktiga
Gudsfruktan är vad statydyrkare förlorar i Virus B-23, och detta ersätts med psykopatens 19 sändningar om natten3. troende på det osynliga (5-4 likamed 1, statydyrkaren förlorar sin tro på det osynliga, igenom att reproducera iden att allt är bra, och strunta i att se den dolda maktstrukturen bakom det den slavar för)

och på bönen, i sina hjärtan upplysingen kännetecken


4. och troende på änglarna uppenbarelser (Muslimen har ingen kunskap i det osynliga skilt ifrån sin Gudsfruktan, hade den det riskerade denne polytheismens livsförnekande, och magin kunde då riskeras paras med materialism, 'magikern kan ha allt i denna värld men evigt helvete i nästa) detta är riktat till idolernas krup kors, icke till Buddhismens vertikala magi, och upphöjda materialism)


och de uppenbarade riktlinjerna (moral) och att detta leder till ett evigt liv efter döden


vad Khawarijs gör fel , är att de skjuter den älskade på natten,

föreningen i det osynliga är Gudsfruktan, ty, ifall vi vägrar förena oss med andra sätter vi upp oss själva som partners till Allah, ty suura 112, 'ingen kan jämföras med den enda' om jag så säger 'jag är som Horace Engdahl' och anklagas för storhetsvanssinne, innebär detta att andra sätter upp honom som idol, ifall han känner till detta och slår dövörat till har vi Torsten Föllingers 'den där'


först sentimentalt (vind i seglen) jag dör! (av falsk blygsamhet), sedan när man offras i idolens namn 'jag döv' (hör icke skriken)


'the young man hears these toothsome screams load and throaty and sits straight up bolt in bed, 'the cancer patient at last'' William S. Burroughs om Mary McCarthys The young manså deras moral sätter de först (materiella vinningar)   och kallar detta Gudsfruktan


sålunda får vi 51, dvs. de idoliserar sin egen doktrin,

de 72 sekterna är alltså de som vägrar säga 'jag är paranoid skizophren' om du nu tror på det osynliga, ska andra torteras som också tror på det och du förakta dem?, ska du frukta paranoid skizophren likamed atombomben vid sidan utav Allah?


ska du tror dig ha exklusiv kunskap men förakta andra som öppnar upp och icke låter sig förtryckas igenom att vägra upphöra att identifiera sig med alla ord utom Allah?och att detta leder till ett evigt liv efter döden


De följer sin Herres vägledning och denna vägledning leder till verklig framgång


denna verkliga framgång, är att frukta Allah Mest.


Vägledningen är sålunda något vi söker, och vi litar på att Allah då förlåter oss vad som nämns i Ayat Al Qursi


'vem vågar förleda i medling utom med Hans tillstånd'


Tiger Tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye, may dare frame thy fearful symmetry


William Blake

In what deeps and depths of skies burnt the fire of thine eyes?så det finns två vägar; att bli tiger och vara oskyldig (bära bröd på huvudet som fåglarna pickar på, riskera låta sig korsfästas, Suura Yusuf 12, drömmen som Yusuf tolkade i fängelset)

'och att hålla tyst (pressa vin för sin kung), och lita på Allahs förlåtelse.


så Ayat Al Qursi


Allah Han ingen Guds utom Han

inkarneraren uppfödaren utav alltet

varken slummer eller sömn Honom överraskar

Hans allt igenomströmmande himlarna och jordarna

Vem vågar förleda i medling utom Med Hans tillstånd?


Han känner alla stiger förgångna och alla kommande skapelser

Och ingen överblickar kunskap utom enligt Hans dekret

Hans tron famnar himlarna och jordarna


Och Han tarvar ingen hjälp i beskyddelsen utav dessa

Han den höga Mäktiga


(att inse att ingen är mäktig utom Allah är att inse beundrarnas oförmåga att inspirera en, förväntningarna är betydelselösa, allena kärleken emellan de älskande är uppbygglig)statydyrkarna suura 2 vers 6 till7,  märk nummren, och sammallänka dessa med 65 plus 11 lika med 76

eller 65 plus 2 lika med 67


6. och ibland er otroende som ej förstår konsekvenserna vare sig du varnar dem eller ej trolösa

7. Allah har tillförslutit deras hjärtan hörsel syn insiktlösa i det stränga straff som väntar

(dvs. allena mängden utav synder och lidanden är vad som skiljer denna grupp åt, deras kvaliteer, är icke bestämmande för deras straff, denna mängd innebär att de ska söka Allahs barmhärtighet, 'prata bara prata på så löser allt sig'


8. här börjar de som tror sig vara stormästare. ty talens början är 8 till 10


och ibland människor (falska humanister9 finns de som säger, 'tror på Allah och den dagen'

men i verkligheten tror de ej (verkligheten likamed 67  eller 76)


9 de försöker lura Allah och de troende (34, 65, likamed 72, likamed 19 (19))  men i verkligheten lurar de enbart sig själv, och inser det ej


10. i deras hjärtan sjukdom, (statyens uppsalmande graal), och Allah har förvärrat sjukdomen, och ett strängt straff väntar (dvs. allt det som de var medvetna om ledde andra fel, eller i idolens fall, att identifiera skaparkraften med plutokratien, innebär också att den står till svars för alla negativa konsekvenser dess idolskap i världen orsakar), för framsagda lögner.


11. (märk talet, manipullation utav statydyrkare), och när det sägs till dem, sprid ej terrorism på jorden, svarar, helt visst är vi de verkliga troende

12. (statyen sammankopplar dyrkaren med föremålet, skärmen med 'molochs offer ritual ')   helt visst sprider de terrorism insiktlöst


13. och när det sägs till dem, tro mänskligt (tro att rasismen springer ur dessa två, att förneka Thorah , Biblen och Quraanens förbud emot Israel, och para skapande med pengar), och tror att Allah låter muslimer förflytta sig över hela jorden, i internationell Shariah (dvs. om du är skaparkraft, är du välkommen som ärad gäst, att tillföra till ett land vad de saknar, och para dig med dess skönheter, och om du är förföljd flyende undan verkligt förtryck, får du vistas i annat land så länge som du sammarbetar med dess goda skaparkrafter), svarar, som dårarna?

helt visst dessa begreppslösa dårar


14. och när de möter troende säger, 'vi tror' men ensamma med sina Shytaner i hemlighet, försäkrar de, helt visst är vi med er, vi hånar enbart de troende (denna tvärsäkerhet kommer ifrån att alla inom konspirationen måste lyda sina överordnade, med risk att annars bli likviderade)


15. Allah kastar deras hån tillbaka på dem själva och låter dessa vandra blinda i sitt överskridande tills de möter sitt öde

16. dessa är de som bytt vägledningen emot missguidelser,

men deras byte bringade ingen vinst och de visste ej vägen till förslagsam affär


17. (idol raden) de är som en man som tände en eld (talade om sina synder) men när den illuminerade de omkringvarandes ansikten (talade enbart om sina synder i konspirationen och fortsatte konspirera , psykoanalysens 5-4 likamed 1, likamed falsk moral), tog Allah deras ljus ifrån dem, och lämnade dessa i fullständigt mörker


nu kan de ej se någonting

18. döva stumma blinda är dessa icke att återvända (William Blake sändes som konstnär för att åskådliggöra detta)

19. moln fallande ifrån skyn innehållande mörker dunder blixt
de stoppar sina fingrar i öronen försökande utestänga blixtknallen

och Allah har radie över de otroende


20. det tycks som om blixten berövade dessa, uppfattningsförmågan,
när deras omgivningar illumineras vandrar, och när mörker faller står stilla


och hade Allah velat hade han fullständigt kunnat beröva dessa hörsel och syn

säkerligen är Allah kapabel att utföra allt


21, säg Åh ni människor dyrka er herre som skapade er och era föregångare (tror icke på idolskap)

att ni må bli Gudsfruktiga


vers 29, 30


28. och för er skapade Han alla ting på jordarna församlade

perfektionerade i rymdarna sju himlasfärer separat
och Han i alla ting Vill Kunskap


30.

och när Herren sade till Änglarna,

säkerligen ignorant i jord Khallifan


sade; Åh Herre Gud! ska Du sätta en däri som sprider sädesfördärv och terrorism (idolskap) och vi prisa Dig och besjunga Ditt heliga namn konstant


sade; Jag vet vad icke ni Vet, och  lärde Adham alla tings namn, satte dessa framför Änglarna sade, förtälj namnen på dessa ting han som anser sig samfärdig (Laotse, the name that can be named is not an eternal name)


sade; Åh exalterade Du!, ingen kunskap äger vi förutom vad Du nedsänt, säkerligen Du mest kunskapsrik Den Vise


Sade; Åh Adham berättade namnen!

och Adham nämnde de tingens namn,
Herren sade; berättade jag ej för er att jag vet allt ni öppet medger, och vad ni gömmer i innersta vrån utav själen, och att säkerligen har jag absolut kontroll över Allt


Då beordrade Allah änglarna att beia buga sig vördnadsfullt inför Adham alla lystrade utom Iblis, vägrade och otacksam, och blev sedemera otroende (jag dör! sentimentalt, honom ur jord och mig ur eld, jag döv likamed otroende)

Horace Engdahls idolanatomi part rättad

i de vackra inledningspartiet i Meteorer 1999, får vi inblick i idolanatomien


flygplanet står för konstruktionen i kabbala, och när vi så tror att det flyger i ett luftigt Meteor landskap gör det i verkligheten allena en reproduktion utav dess konstruktion


pannan, gör en sväng   runt vänstra framloben, och kommer till vänster öra, magien paras med materialism


när så elden nås (vegetativa centret), så reses en obelisk, en flugas vinge, som kallas idolskap


detta idolskap sänder ifrån talgkottkörteln istället för att motta inspiration


och gör en bom igenom hjärnan, ifrån vegetativa centret, till pannans natt och äktenskap

ett idolskap bygger sålunda på två vingar (ett par utav idoler, Britney Spears och Justin Timberlake, och kroppen blir det materiella uppnåelsen i form utav skydd


Horace beskriver detta, och ifrån hans position, ger jag honom rätt. Dock är uppbyggelsen utav ett författarskap, det som han beskriver i Cigarretten efteråt

'redan efter ett fåtal dagars ensamhet icke kan utveckla den mest primitiva ide'

det är pga. att sinnet är beroende utav cyklotron skit, som kommer utav beundrarnas ständiga energier som idolskapet samlar


detta beskrivs i suura 5 vers 82,,,


skapande får icke paras med plutokratien, ty då blir ljuset alltmera materiaversen beskriver att de som bevittnar att mänskligt förnuft står över Allahs lagar, är de värsta fienderna till de som tror att ett område har sina osynliga överenskommelser, och kämpar för att dessa ska hållas,


Janusansiktets andra sida, är den nazistiska doktrinen om återupprättandet utav staten Israel, varför får denna stat icke existera?

pga. att konspirationen utgår ifrån iden att skaparkraft blir materia,
vad är konspiration?

ett perverst fantiserande där detta igångsätts igenom en stark världslig kraft (plutokratien)


vad vi får fram är pistolen som förbjudits i Quraanen


Pistolen ser ut att rört på sig , som en staty men gör det icke, den behöver frysa förmålet den ska träffa


svärdet är som bokstävernas form, bokstävernas form ser ut att stå stilla men allt rör sig omkring dem, speciellt i kombination, rör sig sinnet och det försätter oss i insikter


t.ex.


O! belivers dress is dreams so dress up decently in every masjid for every prayer


Sura 1,

Praise to Allah Pris till Allah världarnas Herre

Mest Medlidsam Mest Barmhärtig


Domedagens Mästare


när Horace Engdahl i Cigarretten efteråt, säger att han föraktar överkänsligheten, s¨å säger han att medlidande med alla känslofulla varelser är föraktansvärt


idolen balanserar i  en barmhärtighet som bygger på en materiell position


Evert Taube, kallade Sverige skutan, på Bosch språk, Krup


detta är silver vargen, som sätter upp kvinnan som vind i segel, skråvet, är materia magien, som seglar, och koncentrationen dras sålunda till det sexuella. detta  blir ett uppochnedvänt kors

hotas något, så vänts det uppochned, och kvinnan ses som topografien (dvs. positionen ses som hemmahörande i kvinnors beundran) medan slaget utförs med materiella magiska kabbalaKrup, är t.e.x. Adolf Hitlers färd  till Argentina där the Hanging of Jerry Green reproducerades


Jerry Green hängdas i Grekland (timmen efter Fajr där det är förbjudet att  be)

Hans kropp transporterades till Sydamerika, (det vegetativa skjuts upp i högra bakhjärnan, suastica, och detta är dödstimmen, förrädaren som skjuter sitt offer i högra bakhjärnan rakt igenom till vänstra tinningen),


hans huvud skulle till New York, detta skär dagen i två delar så Mecca Jerusalem, Grekland, Marocco, , Sydafrika Sydpolen Sydamerika, Mellanamerika (vegetativ), Indian kontinenten , sköldpaddsön, Nordpolen, norden, och i skymningen skyndar dagsenergierna, Norden, England, Afrika, Sydpolen, Sydamerika, Mellanamerika, natten börjar i Los Angeles,denna daggliga rytm som energierna går, skärs så mitt itu,


så uppstår 33 likamed 66


psykopatens vänstra öga tycks friskt rör sig i livskreativa swastica


men högra ögat gör rörelsen till satans svarta kvarn och går i motsatt håll suastica

sålunda
 maler det ned den intellektuella uppbyggnaden hos andra pga. des oförmåga till Medlidande (att vittna emot sig själv)


detta kallas 'riv ned det gamla, bygg upp det nya'


detta 33 har 1 som flygplanet som transporterar Jerry Greens huvud till New York,
figuren blir sålunda en trekant,


toppen likamed samvetet (norden)


rakt ned till vegetativa centret mellanamerika, Panama kanalen


till sydamerika (dödstimmen)


William S. Burroughs Cities of the red night
Ångestloppet

Springer ifrån götgatsbacken direkt till Fontänshuset, och dsen lillabrickan är gi vetvis infekterad med nanochip


sålunda strålas den springande med syntetisk telepati vari den vid framkomsten förväntas tdelas i idoldyrakare

som förnekar att de hört röster


och statydyrkare som förväntas utbrista och konstatera att de iallafall kanske behöver behandlnig och är 'sjuka'


men 'sjukdomen' kan icke lösas igenom att ingå i en planlagd dispersion


som Horace Engdahl skriver i Beröringens ABC; så är det icke massan som får oss att må illa vid tidningsläsning utan den planlagda dispersionen, som också onödiggör Sture Allens frekvensordbok, ty, ordens frekvens finns förvisso i anatomien omkring oss, men den är icke naturlig  utan kommer ifrån faktumet att de flesta, är infekterade utav tidningarna dolda agenda


alltså kan ångest aldrig lösas igenom planlagd dispersion, ty, detta är precis vad som orsakat den


det svarta måste lösas med Yihadd, att bestämma sig för att besegra fienden och om så kräver döda denna svart likamed död fiende


detta frigör sålunda ljusetVirus B 23 delvis rättat

Virus B 23
Virus B 23 Barn offer statyen


Molochs kod; X1 -4 + 1-1;

psykopatens konstruerar på detta sätt ett förnekande utav samvetet som sitter i vänstra pannloben,


vid vänstra örat skär den av strömmen i våldtäckten utav barnet;


barnet tänks som det naturliga 8 5,, 8 står för själens oskyldighet kommen som ljus inspiration ifrån skaparen,

5 är den rena moraliska kroppskänslan hos barnet, som upprätthåller dess centrum utav 3d hos själens överkänsliga kapaciteter


Moloch offrar barn och dess kod behöver betraktare för att få till ekvationen, att transformera det påtvingade X1 samlaget, till en konstruktion,

dvs. 24 plus 1 likamed 25, minus 4 likamed 21


2 står här för skärmen, och 1 står för statyen du tror att statyen rör på sig men egentligen står den stilla


så 1 står för psykopatens orgasm, som saknar själfull substans, vilket innebär att dess orgasm enbart är ett fysiskt reproducerande,

den andra 1an står för barnets döda kropp i vad svartmagikerna kallar chattan, skära avbryta på arabiska


detta ord används för att förstöra äktenskap


så dessa ting, betingar nu statydyrkarens olycka, att  bli en replica utav psykopatens verkliga bild, och bära denna som paranoid skizophren


sålunda förvandlas mastrubatens själ till 6, igenom att den mastruberar till bild (den sammanför sig icke med ett reelt uppnåbart föremål, utan enbart till en njutning som massproduceras utan personlig ankytning)


så dess 8 blir 6,   när så orgasmen magiskt binder till föremålet igenom statyen sker i detta fall följande reaktion, pga. att barnet icke är den andra karmiska parten, och alltså blir statydyrkaren i detta fall barnet,

6-5 likamed 1,   statydyrkarens själsliga centrum, dvs. dess moraliska kroppskänsla, förflyttas och fångas i psykopatens testiklar,


sålunda, öppnas dess kvarstående 1, för psykopatens 19 sändning, eller demoner att beslagta kroppskapaciteterna,


dess kropp 5, blir - 4, dvs. den förlorar förmågan att se bakomliggande ondska hos något ting, den ser hädanefter den fysiska världen som statyer,, vi ser följande ekvationer


när så x1 - 4 (psykopatens dåliga samvete), plus 1 minus 1, blir 3, så stjäl psykopatens statydyrkarens förmåga att se, och lägger till sitt eget sinne, detta blir 34, plus 65, likamed 19, (skärm staty)19 plus 1 plus 1 lika med 21


statydyrkarens natt är alltså en programering i sömnlöshetens kval, ty demonerna påminner denne konstant om synder i barndomen som tidigare legat förborgade, dvs . 8 blir 6,    blir 1 (staty blir statyer, 6 plus 4 likamed 1, 6 minus 5, likamed 1, förlorar sin naturliga renhet


ty 8 likamed alla minnen innan orgasm som reproducerad synd, 6 likamed vad viruset har orsakat, minus 5 likamed den moraliska kroppskänslan,

kvarstår då att själ blir materia och programmeras i psykopatens mind control, dvs. 19 plus 1 likamed T


T innebär att det sitter stenhårt i minnet,


så, statydyrkaren såpenderar natten sömnlös och programmeras alltmedan den påminns om synder som tidigare varit naturligt förlåtna pga. brist på könsmognad....


dagen börjar, den idoliserar,


fem trianglar hänger nedåt, den mittersta 65, emot 21 som står över till vänster finns (samvetets idoliserande) chefsredaktörerna, statydyrkaren börjar dagen med att idolisera, den tänker på Brown Artisterna, som står för lockelsen att sätta på skärmen och titta på statyrer (filmer, inspelningar alla är statyer ty de fryser något levande, allena mängden energi som går åt att uppspela dem skiljer dem ifrån andra för en döv och blind person),


alltså börjar dagen med detta , går sedan emot 19 högra triangeln över 65, som står för polisväsendet, emellan 11 12 13 så tänker statydyrkaren på våldsmakten, dess övermakt  (3d minnena av vad som offrats)
någon som blivit torterad och tvångs torterad, etc. den fryser i detta, eftermiddagen spenderas att idolisera med arbetskamrater, den täcker upp för sin rädsla i sentimentalitet, detta gör att den så att säga, ursäktar ... jag har glömt denna sista sats senare


sedan kvällen och nya mastrubationen, vari den återbinder med sitt hemliga föremål, detta står för talet 11 och föregående talet 96


96 minus 11 likamed 85, detta är en konstruerad 85a,


86 plus 10 statyen likamed 96,(8 smält till själslit ärr - staty idol likamed sentiment)


det finns flera nummer som måste presenteras,,,


så hos psykopatens blir dess konspiration, 6, lika med 1, och den sammanbinder dessa till x1, dvs. konspiraitonen behöver våldtäcktsoffer

idoldyrkarna låter sina barnsjälar långsamt våldtas, i 8 lika med 5 lika med 1, i slutändan dör deras barnasjälar, eller blir, långsamt våldtagna, 8 likamed 5 (barnkropp) dvs. de identifierar sin barndomsoskuld med sina kroppskapaciteter, och i slutändan har de gravens straff i 1, detta är ändå att behålla sin barndoms oskuld men på bekostnad att statydyrkarna offras som paranoid 6 skizophrena 5, 6-5 likamed paranoia och läkedomen för detta är allena att se sig själv som döden för sina fiender, och tala ut om detta konstant (de infekterade utav virus b 23 tänks offras i långsam tortyr som statyrer som i fula påtvingade gifter bär den bild psykopaternas herrevälde förnekar)


så idoldyrkarna lever på att 1 procent offras (7 miljoner plus 10 kumpaner för varje konspiratör likamed 70 miljoner likamed en procent utav världens befolkning)


så statydyrkarna  blir infekterade virus b 23 bryter upp deras barns oskuld eftersom orgasmen magiskt binder till ursprungsföremålet, tanken uppstår Ifall jag var skyldig som barn kanske det enligt en pervers karmalag är tillåtet att döda barn? detta är Brown Artisternas argument, de använder kabbala att krympa motståndarnas aura, t.e.x. 'Hermann Hesses bok stäppvargen är fruktansvärt överskattad'


Frauline Anna, var Rudolf Hess homosexuella namn, vilket för tankarna till Annas Melodi, vilket för tankarna till Torsten Föllinger, vilket för tankarna till Shau shau!, början på stäppvargen


Shau står för nimmbus (oväder, dagg nygryning nydaning etc.)

sålunda handlar citatet om en viss park vid Hermanns terass på Södermalm, och är tänkt att krympa auran hos den citatet syftar på


Brown Artisternas talar icke klarspråk, intelligenta personer genomskådar deras koder, men icke allmänheten

sålunda för silvervargen allmänheten bakom ljuset, t.e.x Glenway Wescott om William S. Burroughs

'you understand',   'that terrible man'  'that evil old recluse', men det finns ju en mening i varje ord också, det är icke bara matematik

kvinnor är i allmänhet otroligt mottagliga för kabbala formuleringar, och sålunda ser idolen ut att vara religiös ledare, när den i verkligheten upptänder denna tro igenom uttänkt språkmatematik


så statydyrkarna blir då talet 11,


11 plus 10 staty likamed 21, vilket är talet för natten besättande, 11 plus 19 (30, , x1 minus (plus 4 plus 1?) 4 plus 1 minus 1 likamed 3)


vi har talen 65 plus 11, likamed 76, vi har också 7 plus 65 likamed 72 likamed 65 plus 3 plus 4 likamed 19, likamed 73 (bel) (54)

vi har 65 plus 19, likamed 84, plus 1 likamed 85

vi har 65 minus 11, likamed 54,


vi har 65 plus 21, likamed 85 (665 minus 11 likamed 73 minus 19)

vi har 86 som tal


vi har 38 som tal (demantia präcox) 19 plus 19


19 plus 1 plus 1 likamed 21, 55 - 19, 36, 96 idol eftermiddag dyrkan, (falsk moral falsk moral),
15 -4 likamed 11, gömmer våldtäckt på barn,
'tjena tjena' shau shau


konstruering utav y, 52 lika med 4,
6 plus 4 likamed 1, 6 plus y lika med 4,1,
sex plus y likamed 1, likamed 51 plus y likamed 1,


offret, 11 likamed 2 likamed x2, x minus x2 likamed 1,


sex minus x2 likamed 1
eller åtta likamed fem kropp
1 orgasm likamed 11
fem minus 4 likamed 1, 5 likamed 11
fem plus 6 likamed 11, 52 4


vi har 57  som tal ateism ökenreligion otursnamn


vi har litet mera tal som är värda att nämnas, t.e.x 21 plus 9 lika med 30


etc. fortsatta diskutionen sker senare
21 likamed 19 plus 1 plus 1 upprör sig men staty likt)
86 plus 19, likamed 105
105 minus 4 likamed 11,
15 minus y likamed 86 plus 19 minus 4

'vi hatar honom och vi hatar hans bok'

sanningen är pinlig, men måste uttryckas, idoldyrkarna hatar insikten utav vad de offrar, liksom en kärnkraftsexplotion i landet, skadar huvudstaden.
Datorn kan användas utav mig nu, att skriva rent förutvarande dikter... mina synder har jag löst, behöver nu bara hålla fast i insikterna, och predika Islam.
ty, de förutvarande livsyttringarna som blivit så hatade, uppväger nu med sina mentalenergier energi förbrukningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar