tisdag 7 februari 2017


måndag 30 mars 2015

E

E jag mötte dig en dag i Maj
Markus hade stannat utanför galleriet och stod nu såg på tavlorna.


'


Det fanns någonting som talade till honom igenom dem,


liksom han på en gång hade fått en ny känsla
Alla tavlor föreställde en kvinna utan någon speciell ålder


stod och såg in i betraktarens ögon,
han kikade över tavlorna och såg en kvinna sitta därinne


hon hade långt mörkt hår
och hennes ögon var slutna


hon satt med händerna i knäet, liksom i bön


Markus kände en fruktansvärd längtan fara upp i honom om han nu inte steg in i galleriet på en gång och tilltalade henne


så därför , med klappande hjärta och den där känslan någonstans långt nere vid anus, fast lite högre upp
öppnade han dörren


ögonen öppnades inte på en gång


men då han stått mitt i rummet och betraktat henne ett tag slog hon upp ögonen,
han hade ömsevis kikat på tavlorna, ömsevis kikat på...
men mest på tavlorna.
det fanns någonting som fascinerade honom med dem, någonting han inte kunde förklara
en stor tavla hängde föreställande ett par som kysstes
han hade inte en tanke på att kyssa henne, han tänka på att han plötsligt kände sig trygg
liksom han var i närvaron av någon som utströmmade en kraft  han inte kände till
nu såg han att hon betraktade honom, i ögonvrån


han tog under armen frams in egen nyutgivna diktsamling


han stod en stund och kikade på den, liksom han ville vara säker på att han vågade ge bort den


han läste namnet på den, öppnade den lite försiktigt och läste en dikt
så såg han plötsligt upp på henne
hon hade börjat plocka med några papper som låg på bänken som löpte längs ena den vänstra väggen
då man kom in i galleriet
han tittade återigen ned i boken
men kunde inte vänta längre
'jag hade tänkt ge dig den här...'
han steg fram mot henne
'jag kände någonting speciellt då jag såg tavlorna här

Eddie

binder sina ord vid fysiska föremål
som han drömmer om natten


skriver han till sig


förskriver sig om diktaren


om kvällen om natten...
ingen vinst
ingen förlust
energi byter enbart skepnad - oförstörbart...

fredag 27 mars 2015

Testamente


Testamente

Testamente

Jag Marcus Beijar-Mellin, fødd 1985 08 04 i Boo, Stockholm, ønskar en muslimsk begravning- i regi utav de Suufis-som ser Navid Aslan som deras ledare.

Jag ønskar -  att Nasheeds reciterades - utan mikrofon.

Æven verk - likt Art of Fuge, Mozarts stråkkvartetter- &- J. S. Bachs preludier før ensam cello (eller fiol) - kan uppføras- om någon utav dessa musikaliska vænner vill det:

 

1. Ann Mari Frøier

2. Erik Johan Wahlgren

3. Anette Mannheimer (god bekant)

 

- alla møjliga inkomster - ifrån framtida (møjliga) - utgivningar-utav dikter- skrifter - musikstycken -(på noter, medium etc.) - skall då direkt till Minhaaj -ul Quraans fond (skattefritt).  Min ønskan ær -att pengarna skall anvændas først & fræmst før spridning utav Muhammad Tahir-ul-Qadris bøcker - 2. att førse Minhaj-ul-Quraans mosqéer - med kall fusion energi - ackumulatorer (se Henning Witte, www.whitetv.se) - 3. Att førse varje M-U-Q- Mosqee - med en orgon-ackumulator (enlit Wilhelm Reichs modell )-4.  Att sprida Juri Linas bøcker  -om illuminaterna & annat, 5. Att støtta Henning Witte- i hans olika projektarbeten (som Mind control- avsløjden, etc.)

 

Om - några personliga ægodelar - likt bøcker, tavlor (siluetter) - statyer, pengar, el. dy. kvarstår - skall det tillfalla Eve Riimus (fødd 1966 04 10),om - hon inte orkar ta hand om manuskript- høgarna - skall dessa erbjudas;

1. Juri Lina, 2. Henning Witte. 3. Suufi-brøderna runt Navid Aslan, 4. Viveka Maria Vogel 5. Amanda Forssblad, 6. Horace Engdahl 7. Odd Zscheidrich (Svenska Akademien), 8. Nigel Wells, 9. Eddie Grahn, 10, Alex de Belfort

 

Om ingen - på Minhaj -ul-Quraan - vill ha dem - med syfte att skriva rent dem… -

 

Skulder: till Kornél Kovacs , 2600plus redan donerad gåva  ’Under the sign of the scorpio -bok av Juri Lina’

 

plus møjligtvis vill mina førældrar ha pengar - før att renovera lægenheten på Erstagatan 22.

 

 

Gravsten -

 

Gravstenen - ska inte vara obelisk formad -utan något i stil med ett trækors - i en cirkel (helst-likt stjærnorna ingraverade i væggarna på Madni Masjid (8 udds stjærnorna)- prytt med dikten ’Mannen som dog - Elegi till Torsten Føllinger’ - & - rader ur Qaseeda Burdah utav Imam Busairi- ingen bild -ska pryda graven-, på begravningen - får heller inge avbild -pryda begravningsbladet -møjligtvis - en abstrakt målning utav Eve Riimus. Som sagt-vill jag inte brænnas -ytan - allt ska gå enligt muslimsk Suufi-sed…

Inskrift på gravstenen:

 

Karl Markus Beijar-Mellin fødd 1985 08 04

Marcus Beijar-Mellin bortgången; ?

 

Alltså - olika stavningar utav mitt namn; detta ær utav stor vikt!

 

Karl Markus Beijar-Mellin

 

Marcus Beijar-Mellin

17 Januari 2013

drömmar under förra flykten


drømde om mina førældrar i natt - natten till den 23 Januari 2013…- min mamma var i radhuset i Skarpnæck - hon - skriker & gråter efter mig - nær - jag kommer fram før att trøsta henne - vill hon gripa mig - pappa - jagar mig också igenom skogen… - jag - gømmer mig bakom en trædrot - men - hoppar fram i skæmtsam skræmsel - før att jag trodde hon ændå skulle se mig…

 

ær - i en stor lægenhet vid slussen - lægenheten har två dørrar - jag sjunger & duschar mig i ansiktet det kommer vatten på golvet (sitter vid fønstret) en liten spring pojke kommer & meddelar att polisen ær på væg att gøra en kontroll om jag finns i lægenheten nær han springer ut mærker jag att han tappat (kanske medvetet?) nyckeln till dørren på dørrmattan& dørren står øppen jag stænger dørren tar nyckeln & låser øverlåset går ut igenom bakdørren nær jag kommer ut vid strømmen ser jag en poliskontrollant jag låtsas att jag ær i en kvinnas sællskap vi går nedfør stentrapporna i folkmængden - hamnar på någon typ utav avdelning - en kvinna i vit rock kommer hallucinatoriskt emot mig øver de blankbonade golvet (gula, vid røda svarta ,mønster) ingen kænner dock igen mig så jag går ut igenom vindlande villaområden hela tiden kænns hotet att någon polis ska upptæcka mig…

 

Anteckningar arabiska lektioner


Kapitel 1, Nahv (syntax)

 

Biism’illaahi

I Allah’s namn - I namn Allah - detta innebær- att Allah namnger - & - detta ær - vad ordet Islam betyder - Allah - førtæljer (namnger) - sina egna namn - sina tjænares - sina nærmastes…

 

Biism - ær en murakkab - orden, ’i; namn’ - sammanslagna i ett; Allah - ær en mufrad - ett - singulært meningfullt ord (också; Rahmaan, Rahiym) - vilket också formar en løs murakabb;

rahmaanirraahiym

 

Bi; i; kan sægas vara en Harf. men - också - inplicerar førestællningen - ett verb, antingen i dåtid, presens, eller futurum… -’i Helvetet ’, ’i Paradiset ’ - ’i graven’ - etc. allts - ett verb kopplat till en -ism.

 

yawmi diin - ær murrakab - sammanslagning utav ’Religionens dag ’ till Domedagen

 

naughbudu ; murakkab - ’vi dyrkar, ihdina, led oss - murakabb

 

iyyaka - osæker murakkab, men - liknar en mufrad -singulært& menigsfullt, ’Dig (ensam)’ -’huwa’ Han & - osæker…

 

syntax - innebær - den bæsta møjliga samansættningen utav F’il, ism, & Harf… -dess slutgiltiga form -syftar emot Superlativet…

 

 

Biismillaahi æven en possesiv sammanslagning (i) Allahs namn

 

yawmiddin - en -ism plus F’il - ett framtida skeende - hændelsen ett faktum (konkret substantiv)

 

iyyaka naughbudu en verbal mening?

 

ihdina siratal; led oss, F’il plus ism, (ism, i ospecificerad form)

 

 


 

 

Lektion 14 Augusti 2013

 

la qinne

qasra - ’i’som hamza

chadd - utdraget i, a, u - vowel i en bokstav

anna - surely -

qa anna- as if -

‘metaphorically ‘ ‘inte ha två qasra på verbet- ‘två hamza a-n , som blir ’an’

 

inna nahbudu;  inna, helt visst, nahbudu dyrkar vi,

fi, i,

la raba insani  - mænsklighetens herre  - la; helt visst den? - la plus -nna

namnet, - ær positivt- men - førnekelseformen - ændrar ’u’ till ’a’-

 

’inte han’   maujud- fil bait  -

maujud  -present -

chadjara - tre - ism -laa (negation)

wa ma la yashaurunna  & helt visst kommer de att inse

 

’jaffamasion’ - krænkelse -

’excellent’  -niamat -

niamat il binto Aishaa

- Aishaa en upphøjd kvinna

 

Jaliyasu - companion

iqrajuli - best

the best companion for man is a book

 

jalisu -jalisatu - væn? rafiqu -  næra væn

 

sa-a bias - dålig, worst,

raqiqan - ignorant,

ma tunfiqh, det (som) du spenderar -

tu fiquh, du spenderar, chayri - good, ma, verb?

la yadribanna - han kommer helt visst slå

la yadribanni, de (två) mænnen kommer helt visst slå

la tadribannu - de mænnen kommer helt visst slå

la tadribina - hon kommer helt visst slå

la tadribanni - de två kvinnorna kommer helt visst slå

la tadrib nanni - de kvinnorna kommer helt visst slå

 

la yadribun  -  namn-givet - politiken - turismen - ism - ’jag ær galen i turism - en’ ism obest. en - bestæmd-

 

predikat - ett ord som førutsætter något t.ex.

laa (førutsætter en negation?) - subjektiv;  kommer føre predikat -;  

laa yaulaah - rajiun - rajidun - rayul bestæmd - rahibun - la rahidbun, rayilun, ila står føre predikat ’ -

laa ta; indikerar tidspunkt,  ’det var då’ etc.

’varken slummer eller sømn øverraskar honom’  ; laa ta chodhoho sinnatun wa laa naumun -/  

laa ta waqta / al-waqto - laa ta waqtaquba-  det var icke tidpunkt før - waqta, ta, indikterar positiv - predikat

laa ta - indikterar både subjektiv & predikat - waqta;  tidspunkt - nomina -

maa chalid - un - naji  - predikat - alltid imperfektum - ett verb, en handling -sællan perfekt - nr. 1,

afoal  - moqal - ger nærhaet - det sætt man ber efter - næstan - næstan øverkørd, etc. dessa verb. indikerar predikaterts nærher -

ah shada!

qaraba

qafr

al-maqal -

al’motta ?

verbet skall stå først, om subjektivet står først, ær det efterkommande verbet, inte kopplat før det-

Saiyd ær subjektiv,

saiydun, grammatiskt subjektiv’ ’ism’ kommer først, nomino -

subjektivet kommer først (på danska) &, det ær en -ism - ’jag kommer - han kommer ’, ’han spisade’, ’han’ subjektiv, ’spisade, verbet, (i danska),

chittaa - vinter,

yunkabli någonting kommer - till sina avslutning,

al-maalu - pengar,

o chaqall

predikat -

o chaqall, maal, fa yen faqal  - pengarna ær snart slut,

rayaa hopp

azaa , rabbikum - azaa anger førhoppningsvis,

azaa rabbikum - snart vll din Herre.’ ett hopp -om ett barn - hopp -inte i subjektiv - utan i predikat, (eller , superlativ?)

haa iqlawlaqa -

yaish-en hær,

ta fiqal ’ begynnelsen’ - assa an taqira hoo - sayinn wa huwa  ett komplett verbum

an taqrahoo -kommer samman -  førhoppningsvis kommer vi samman - nær saker ordnat sig, nær allting & han?

antaqrahoo?-

qada - ”det enda man ska se efter ær positiv - det ær inte så intressant att det står nominativ…”

 

la, -nutid, laam plus noon - betonar framtid, två typer utav noon

la yadribanna - la yadriban -

konjukationer;

 

ya,Han, de (2 men), de 3 mæn plus,3 kvinnor plus,

ta, de (2 kvinnor) du,

Alif, Jag

noon , vi

 

tadrib na, adressing three or more females

yadribanni 2 mæn

yadribuwna 3 st mæn

prefix, førstavelse, suffex, ending, efterstavelse,

 

tadribu - du slår

yadribu - han slår

a dribu Jag slår

tadribina du slår (fem.)

 

Han blev næstan øverkørd -imperfektum

 

Lek 15 Jan 2013

 

Naima  bestæmt - nomino - ’det bæsta - førtræffligt! -

da- the - i habba tha -

 

laa habbatha negation - tha - ism - subjektiv

 

la habbatha -

baktalare - annama -

jawu klimatet - atmosfær

excellent person, niama ab du førtræfflig mænniska,

Niama aibdu Job, excellent servant Job,

 

waladu?

 

uttrycka førundran -  ahsin bizaydin

darb - slag - daraba han slog-verbal nomino slagen -

ashada - betoning på egenskap, verbum, original ord, ashdidbihi-

 

Lek 20 Jan 2013

 

negation i nutid blir till uppmaning (imperativ)

nahyin- førbud - t.ex. ’inte nu!’

 

’slå inte’ kan sægas igenom tradition, som en uppmaning, ’sæg åt honom att inte slå nær ni træffat honom’ - uttalaren - uppmanar en specifik man i singularis, att inte slå, utan att han direkt fysiskt tilltalar honom. (t.ex. i tankeøverføring, eller, igenom en førutsægelse, eller, igenom en tredje person) Han (må) icke slå… -

’ni skall helt visst hjælpa honom’

 

laa tadribuhu - ’slå inte han’

laa yadrib - han slår inte -

 

laa tadribuhu (du) slår inte han

 

i danskan - inget speciellt ord før dualis,

 

aqra - aceptera -

ummun - mamma -

imraatun - a woman -

bushray - goda nyheter -

saraau -  en øken ‘Sahara ‘

 

Harakah;

Dhammah - u -

Fathah; a - bokstaven som Fathah kopplas till kallas Maftooh;

Kasrah; i - bokstaven som Kasrah kopplas till kallas Maksoor -

 

Tauween - två Dhammah Fathah Kasrah, fæst på en bokstav - ’un’ ’an’ ’in’

 

Seegah ; de fjorton verbformbøjningarna

 

intrisativt verb, ett verb, dær syftet før handlingen, målet, ær kænt (enbart, i situationen) utav den handlande

 

transitativt verb, en handling, som øverførs, intentionen genomførd, eller åtminstone kænd

 

Den aktiva røsten, dær hundens skall, talar om før oss att han håller på att døda katten

 

Den passiva røsten, dær en død katt, talar om før oss, att någon dødat den, dock, vet vi ej aktøren (detektivarabete)

 

 

 

the chapter -about reading poetry in the masjid - Qitaba Salaah -

 

jahood - river -

 

ruuh - sjæl - nafs - ego - shaykh - en som vaktar mosqéen, en væktare, dunja - værldlig rikedom

 

picture connected with the ocean - ’king (lady - concubine - handmaiden) - physicist - goldsmith’

treatment of nafs - en flod - kan sina - men havet sinar aldrig…

 

 

 

Avancerad grammatik

 

den - romantiska bilden - (-ilm) - vars analys - inte kan leda søkaren fram - till Den Sanna Verkligheten; Al-Haqq - ty - dess kunskap - ær likt en sæck med vatten - kan en fullvuxen man - simma i det?... -han - sæger att han førstår - & - pekar på læderpungen med havsvatten -

 

’kan du simma?... ’ -som færgekarlen - frågade studie-huvudet- som - påstått att halva hans liv gått førlorat - dærfør - att han inte studerat grammatik

 

’hela ditt liv ær førlorat - ty - båten sjunker’… -

 

 

Kenns du das land wo die citrunen blun, im dunkel laub die goldorangens gluhn

känner du det land, där citronerna blomma,


i dunklets skugga


Guld Apelsinerna glänser,


ibland trädens blad
En mjuk vind


väter himmelen hög,


där bladdagg


myrteln ibland bladdag prunkar, och lagerns växer hög,


känner dud et hela?


Dit! Dit!


låt oss resa o min Älskade
nu!
känner du Huset robust på sina pelare det står
och glänsande sal, där Gemaket skimrar så och Marmor bilder står och ser på mig
Vad har du förnedrat dig stackars sate till?


känner du detta här?
Låt oss resa dit!


min Ledsagerska dit där detta är!
Känner du Bergen som somnar i molnomkransad bädd?
Mulan söker lätta steg i drömmen


I bergsskrevorna, Drakens avfödda sällan sedd


och klippan
stupar
den torra bron öv er floden
vid bergets vägg


Känner du det hela


Dit! Dit!
låt oss resa fara, O Fader resa Fara
nu genast

Goethe dikter, Wilhelm Meisters läroår i medveten förbättring utav Horace Engdahls översättning i Beröringens ABCkänner du bergen som somnar i molnomkransad bädd?
Mulan söker lätta steg i drömmen,


I bergsskrevorna Drakens avfödda sällan sedd


och klippan stupar


den torra bron över floden vid bergets vägg

dikter, 2010

livet en kombinerad temetik


följ dina egna önskningar, om den som involveras i dem också drömt någonting soligt
om nden önskar behålla köötkostymen på - dubbel seger, Pyrrusseger


för den som igenom meningslösa drömmar njuter utav att hålla fast,


min barndoms hårda drillning,
har fått nog att fasthålla kärleken som blod donatorer
innan jag ens hört talas om det,


kvinnans ärelystnad är att hon särar på bena i tvång
njuter utav att penetreras


kverulantens perversa sång hennes nakna bröst,
ger mig tröst utav sången den sköna kan hon få mig?


då den tvingande mannen under lakanet tog


det som troddes tilhöra sångarens lore


en hora kan hon tyckas ibland då all beundran allt liv hon får


utmynnarllikt en man, förgäves försöker springa upp, för en sand bank
en dag tilltalade mig en vacker man, på cykel mig, på gatan, han berättade historien, om den munk , som ångrade att han varit för sen i att fråga kvinnan om han fick bära henne över floden,


den andre, han ...
'det är vad jag vill att du ska göra' sa han, 'sluta bär henne... '


läste idag, en historia berättelse om ena artist som ville måla en likadan drake,


sen en Mästare lyckats med i ett tempel
då draken verkligen tittade in greps han utav en sådan skräck att han svimmade
'han hade rätt!' utropade jag! 'jag letar ju efter ondskan för att måla den!'


Masten masken, friskt ord i himmelen
'vem tror jag att jag är, ett nöt knäppare, en idiot,
mina ord är ingen lag, låt världen ha sitt välbehag
en bläckfläck på ett vitt papper,


jag suddar ut fläcken sätter spetsen i jord...


ett fotsteg att stiga på en blomma väcklar ut sig...
barkbåten jag täljer


rundad berg, med kört babord styrbord


mast skeppet kränger

Quraan

439
honour is from Allah, in all cogregations, these taking wordly disbelievers, for friends instead of b elivers, do they seek with them honour?
140


yustahastu jest, förlöjligande,
hattay, hata, sedan until ändatills,
143, confounded past this no but from them and no but from them, and who Allah holds astray, for him never found spiritual road
O you people believing, not take wordly disbelivers for frriends instead of belivers,
and who is seen doing so, atorney an evident manifest against you from Allah
upon you pure illumination
145
suraly the hypocites in the pit the falling into fire, and never you find for tyhem a witness who picks them up, helper, except those whp regret in prayer,
say; jin into internationalists, surely passed Before you, woshippers of jinns and crazy humans in fire
as it enters internationslists, it will curse the nightly seducers,


until, they are gathered say you!
curse the others excluding us Lord!


in there open for enemies double from fire
say; to all it is double, you lack definition,
and say, you overthere, trying to curse us, substantial stories from you down upon us


the decied decievers, and you too the punishment, what you did Before!
for the unlawful tax!
surely the liers of our verses, in verses, and arrogant, shallnot reenter the ummah until ignorance, passes like a Camel through a needle Eye,
and to them we punish evidoers them from Hell i.e. atrists,
O Tribe of Adham, dress is Dreams, so dress up decently in every masjid for every prayer,
O Tribe of Adham, dress i Dreams, in every masjid, and do not spend surplus to your needs, surely He dislikes the extravagant,


37, He Group guided and He Group Truth upon the lost,


endeed, in worldly friendsship, with Shytans, Allahs Worlds in Allah World, and claimed they were exclusively guided,
222, He by distress misled them then eat of the fruit of the tree, a step back to them became manifest private partss, and they gathered upon them leaves from Paradise,


23, said, regretfully, Lord darkened our persons, and if not you forgive us, and lift us we become driven out!


24, said, down, as Before as Before enemies to each other, and in Earth, 25, said, in it you live, and in it you  die, and from it you reappear,


26, O Tribe of Adham, surely we revealed upon you clothing in which you hide and prosper and estetically!


and in clothing spiritual solidity this is good,


this is from the verses of Allah, take advice!, 27, O Tribe of Adha, let not Shytan make you stand still, as he denied your parents from Paradise,,


28, and when they commit some indecency, they say, Do you say about Alah what you know not?
36, and those belyng in verses, and arrogant and rebellious becomes the followers of fire, to be reincarnated there in, and there will be none of the Hews except the ones whom believed in him fbefore cricifixion, i.e. which never took Place,


rafael liften, ball in fact, quilan Guardian nyckelöppnare
nor is he ashamed to be The Messiah and him being a servant of Allah and not the angels embarressed,


and who embaress him and because of being a servant and arrogatnyly, slanders his failure, He will assemble
Belive in him you believers and enter do good deeds work salvation
and glow Before Him, soon wage will come you way,
and Believe that those who refuse and arrogantly says; it was something wrong with you


lies in knowledge, and nothing found nothing profound for them in Allahs World, and no frind or onlooker
O humankind, surelöy comes to you as lighting proofs from The Lord,
revealed over you illuminating light


O Humankind surely came to you as lighting from your ord, Proofs of illuminating light,


beleve him you believer, in Allah and hold grup where He Wills, True Mercy and Reward
tafadl ta för dig

sömnlös 19 plus 1

10 porgrammeringen
2 sätts på 1


programering övergår i idoliserande
19 byts sedan ut, emot logiken i att lyda programmet i rädsla för övermakten
eftermiddagen blir idoliseringens olust
19 plus 36


att sprida falsk moral, sprida sin oförmåga att se in i det undermedvetne, och bakomliggande sammanhang utav ondska
att sammasig i 1 plus 1 plus 5 plus 1, likamed 8 likamed 6, eftermiddag 6 minus5 likamed 1, (kvällen stelnade ensamhet levandegörs igenom mastrubation till staty
21 likamed kroppen rör sig statyiskt skenbart  i paranoia bakom den falska moral 5 minus 4, saknar undermedvetna uppfattandet
72 likamed 19 likamed 72 minus 19 likamed 51


(sömnlöshet demonerna framträder)
(T-Bacilli, read Wilhelm Reich book The Cancer Bioparthy
alltså morgonens sömnlösjhet, täcks över med idoliserande, sedan byter i 11, 12 , 13, ut kodens minne emot rädsla, så programmering sker efter rädsla för


51, idoldyrkarnas falska moral, 'psykoanaly'


21 likamed 19 plus 1, upprör sig men staty i det
bara mängden avgör det frystas staty skild ifrån andra statyer, likamed mängd,


reproducerande utav eftermäle
barnet deltar icke i synden
och ofrrande som en staty

Apomorfin

morfin kokad i hydrochloric acid


hammaren (moloch)


skäran - gravens straff, börjar i förnekandet utav den konspiratoriska topografien, och leder till gravens straff (ålderdomens goda minnen, blir gravens upptäckt att låta sig luras icke hjälper emot de förnekade synderna)
Brown Aartisternas intelleigent utvecklade irnoi - benämns i Cigaretten efteråt


som 'humor den verkningsfullare graden utav förtryck
ja - de intelligenta skrattar, men, kan inte bevisa läget för folket -


Drottning Shebas strumpeband, ned stryp


upp lättnaden,
fångat i idoliserande 51, gula kon
misstaget hos emfatiska muslimer,


änglarna böjde sig inför Adham pga. Allahs kommande
att Alah lärt honom namnet,


'vi kan inte övervinna en sak igenom att ignorera det'


none as blind as he who will not look'


alltså tar emfasen som försöker bilda opinion igenom att trycka på flera ställen, Iblis parti,


hos kvinnan är detta ett naturligt särdrag, som icke behöver föraktas, 'Allah har förbannat män som härmar kvinnor'
Futuristernas ironi - idolens rörelse i bekväma sociala positioner - låtsas infångade i morallöshetens berusning...

torsdag 26 mars 2015

Varför Svenska Skattebetalare ska försörja mig resten utav mitt liv (förtidspension)

när jag var 16 rökte jag marijuana, och detta blev orsak till att svenska myndigheter började pressa och försölja mig.
när sedan hjärntvättens idolserande började medvetandegöras med sina hallucinatoriska intryck bakom fasaden, kallades detta för psykos,


i verkligheten var det allena en katatoni som uppstod igenom det ovanliga i att uppleva dessa natruliga och sanna bilder bakom den idoldyrkan som hela samhället infekterat min person med
sedan borde man ha givit Apomorfin och alnorfin som enkelt rättstället hypotalamus funktion,
min ilska emot idoliserande blev sett som en terrorism som behövde psykoanalyseras (falsk moral)
de gifter som sedan gavs mig, orsakade att talgkottkörteln inhiberades, den energi som sålunda var tänkt att sublimeras ifrån könslig till sinnlig blev i en återvändsgränd (pornografiens avklippande utav orgasmen vid vänster öra, för att energiströmmen vänder om till dödscentret, och epileptikerns energi där blixten dundrar ifrån dödscentret till vänstra framloben likamed samvetet)


att energin perverterades orsakade en vårta vid vänstra ögonbrynets punkt vid tredje ögat (symboliserande samvetet), och uppkomna svarta fläckar i tredje ögat, plus att energien perverterades till T-bacilli och perverterade magiska vattnet i höfterna (nedsmutsat vatten), som orsakade karvningar i hyen. detta är ytterst pinsamt.
att talgkottkörteln perverterades plus att min kroppsliga skönhet perveterades uppstod behovet utav orgasm utan möjligt realistiskt utlopp. detta drog mig naturligt till pornografien, där jag tänkte att utloppet utav orgasm skulle få ut gifterna (igenom orgasm utlöses gifter i kroppen, 'ett kast att övervinna tyngdlagen' Horace Engdahls meteorer 1999)
jag runkade således rätt intensivt för att återfå kroppsbalansen, när en dag jag blev infekterad utav virus B 23,
detta Virus är massproducerad svart magi, första tecknet på att den bild du ser är ett 'Moloch offer' är att du känner den lätta känslan utav barnet orgasm utan fysisk tyngdpunkt, när på samma gång du uppfattar en mental lukt utav kokt svin kött (förräderi) liknande hur det stinker på Årsta slott...


alltså, har samhället felbehandlat mig, min begäran att få morfin,  avslog; och sålunda står jag icke till ansvar för att ha blivit infekterad utav Virus B-23
Virus B-23 sitter i anatomien hos varje idol idoldyrkare staty dyrkare
sålunda söker de konstant med cyklotroner efter denna svaga punkt i omgivningen, att som buffert avlasta deras demoner dessa förnekar hos sig själva i ett fysiskt yttre föremål
Eftersom Sverige ännu har denna anatomi i förnekelse utav Islam, så måste jag som tidigare infekterad, få statligt understöd konstant, det är alltså icke jag som är sjuk, utan hela samhället som använder detta ord som offerritual. Alltså kan jag icke samarbeta med idol idoldyrkare, ty, de kommer att besatt attackera mig utan att veta varför, Virus B 23 reproducerar nämligen en masse, offer ritualen.
Så, eftersom denna svartmagi allena kan fullständigt socialt utplånas igenom re inkarnation
måste svenska skattebetalare, acceptera min förtidspension, som utan villkor.
Marcus Beijar-Mellin 25 Marsch 2015kossan

Allah beordrar er att offra en ko (vers 67märk nummret) i sura 2, märk nu 65 plus 2 likamed 67

vilken typ, varken gammal eller ung utan medelålders (materia)

vilken färg intensivt gul utan fläckar likamed idoldyrkande likamed gyllende kalven, likamed 51, likamed psykopatens våldtäckt utav barnet,


sysselsättning; vattnar varken fälten eller plöjer, (varken fertilserar med sin magi, eller, arbetar i materiella *mu'

utan medelålders aristokrat i bra hälsa


sitter i materia och gör magi med detta, som idol


så offrade de kon även fast de ogillade
och minns när ni disputerade över mordet på en medborgare (Jack Kerouac)

vi uppendagade

slå offret med ett ben ifrån denna ko (William S. Burroughs psykiatri, Moses Stav, 7 107)


han kommer fram livslevande, så klargör vi våra meddelanden


i suura 18 vers 6


Åh min älskade, ska du sätta ditt liv på spel i den traumatiska sorgen över deras trolöshet på detta sanna ord

och säkerligen har vi gjort allt på denna jord, som ett medel för dess skönhet (märk talen 67), att vi må testa jordens invånare i bättre handlingar

8. och säkerligen kommer vi reducera det till ett barskt landskap förgörande allt på dess yta
vers 5, suura 18,,,  4; och även varna de som säger att Allah tagit en son (idol) ingen kunskap äger de om detta, (kunskapen saknas som ägendom, ty Allah äger allt, om idolens form överflyttas till en idiot kan Allah göra detta till faktum), icke heller hade deras föregångare (som de lutar sig på i antagandet om litteraturen)

Fruktansvärt, är det ord som yttras ur deras mun (försöker förgöra Allahs ljus igenom att blåsa med sin mun, svartmagin som tar ett ting blåser på det och riktar för att sända in sitt meddelande i Mind Control utav en annan, en flugas vinge, dvs. mobiltelefoni, flygplan, etc.)

de säger inget utom lögner...


Al Khawthar


beskriver halal slakt som att skilja skapandet ifrån materiell vinning, dvs. de får slaktas som har skapande som födkrok


(dvs. det estetiska skapandet, det finns annan typ utav MAqtoob skapande, t.e.x. Juri Linas filmer, som får Swastican och suastican att snurra i samma riktning, ty klassiska musiken föder öppnandet utav det magiska, samtidigt som informationen om svartmagikernas dåd, streamas in ifrån vänster öra emot samvetet, och liknande faktaböcker), i dessa fall är att använda statyer nödvändigt, ty dokumentationen gäller brott, och är alltså fullständigt tillåtet (Maqtoob, Allahs Vilja)


att sålunda hata profet Muhammad, är att hata det fullkomligt läsbara, och kalla det bluff


det läsbara, är det som änglarna uppenbarar (I Roland Barthes ordalag)

det skrivbara , är det som kabbalan konstruerar


det skrivbara har sin Buddhistiska motsvarighet (Profet Muhammad håller upp en penna på frågan 'hur ska vi besegra idolerna?)


Buddhistiska korset, 'är såluna en himmelsk motsvarighet till idolisernadet

den staty Abraham tog njuting om att ljuga 'den krossade de andra' ä'r Buddha statyen
fortsättning Horace Engdahls idolanamtomi

suura 7 vers 20 till 40


han förledde dem i analys Shytanen sade er Herre har ej förbjudit er förtärelsen utav kubnskapens träd utom att ni må bli änglalika och för evigt återfödda i paradiset, (idolen tror att dess utvaldhet kommer att göra den till ett modellflygplan (/Meteroerer 1999) och att sålunda kommer den bli evigt återfödd i ett beundransvärt paradis, detta paradis är magiska föreningen och energisamlandet i kabbala utav beundrarnas 4, undermedvetna, drömmar)

och han svor till dem, helt visst för er är jag ib land välönskarna

så när han igenom list lockat dem ned att förtära trädets frukter (bli anställd för att bli undervisad,

ha ett idolskap, och låta sig anställas för att undervisa), uppedagade sig på en gång potentiliteten i könsorganen och de började samla paradisets löv (ditker) att täcka privata delarna


så, potentieliteten i deras eftermäle blev nu uppendagat, och de började bli medvetna om sin status, sålunda förleddes de att prioritera sin egen typ utav sort, eller sin egen typ utav familj (jag offrar mig för min familj) etc.


och samlandet blev litteraturens självcentrering, myten om dess nödvändighet, och att skrivandet på något vis var status,


(dvs. att ta betalt för att publicera)


Herren sade; förbjöd jag ej er att förtära kunskapsträd och sade; helt visst för er är Shytatnen en illuminerande fiende (Hassan I Sabbah Nothing is true everything is permittet, Assasinaternas 85 inspiration kommunicerar med telepati, och utgör de 10 av homosexuella som kan flyga, meingen är att detta sällskap ska kasta de 90 procent utav oknspiratörer ut över stupet för att testa deras flygfömåga)


Sade, Åh Herre förmörkade våra personer, och ifall du ej förlåter oss i Medlidande blir vi säkerligen ibland de utkastade


hade de sagt Barmhärtighet, hade de kanske lyckats undkomma syndafallet, ty, deras dikter kunde ha kvarhållit dem i paradiset, Allah är Ordet, varje ord har alltså sin innebörd, och om vi  ber Allah om någonting måste vi vara medvetna om alla ordens implikationer som vi ber omsade, ned som förutvarande fiender till varandra, ett tag på jorden må ni vandra, i det ska ni leva och i det kommer ni att dö och ifrån det återuppståså kretsloppet,


leva likamed magi, dö, likamed äktenskap likamed jord likamed mittpunkt, likamed materia, återuppstå, likamed, lättnaden om gravens straff löses, för att sedan födas magiskt in i materien


Horace Engdahls idolanatomi

Pris till Allah världarnas Herre
Mest Medlidsam Mest Barmhärtig

Domedagens Mästare'


Åh Allah dig endsam dyrakr vi och Din hgjälp vi söker


Led oss på rättfärdighetens väg

Religionens väg som får dina väsignelser att ske
icke deras väg som blivit drabbade utav din vrede eller de som gått vilse


De intelligenta personerna är alltså de som talar om sina brister, ty intellegens springer ur Allahs Medlidande


'Åh mina tjänare som perverterat er själva, förlåta icke hoppet om Allahs Medlidande, ty säkerligen kan Hans Medlidande utplåna alla synder'

dvs. vers, 1 kombineras med vers 7 -   den intellektuella har sin intelligens eftersom han talar om sina brister, och på det viset ockå löser andras problem


suura 2


1. Alif laam Mim (Jesus Krist)

2. detta boken i vilken tvivel chanslöst, en guide för de Gudsfruktiga
Gudsfruktan är vad statydyrkarne förlorar i Virus B-23, och detta ersätts med psykopatens 19 sändingenar om natten3. troende på det osynliga (5-4 likamed 1, statydyrkaren förlorar sin tro på det osynliga, igenom att reprodu cera idden att allt är bra, och strunta i att se den dolda maktstrukturen bakom det den slavar för)

och på bönen, i sina hjärtan upplysingen kännetecken


4. och troende på änglarna uppenbarelser (Muslimen har ingen kunskap i det osynliga skilt ifrån sin Gudsfruktan, hade den det riskerade denne polytheismens livsförnekande, och magin kunde då riskeras paras med materialism, 'magikern kan ha allt i denna värld men evigt helvete i nästa) detta är riktat till idolernas krup kors, icke till Buddhismens vertikala magi, och upphöjda materialism)


och de uppenbarade riktlinjerna (moral) och att detta leder till ett evgit liv efter döden


vad Khawarijs gör fel , är att de skjuter den älskade på natten,

förneingen i det osynliga är Gudsfruktan, ty, ifall vi vägrar förena oss med andra sätter vi upp oss själva som partners till Allah, ty suura 112, 'ingen kan jämföras med den enda' om jag så säger 'jag är som Horace engdahl' och anklagas för storhetsvanssinne, innebär detta att andra sätter upp honom som idol, ifall han kä'nner till detta och slår dövörat till har vi Torsten Föllingers 'den där'


först sentimentalt (vind i seglan) jag dör! (av falsk blygsamhet), sedan när man offras i oidolens nman 'jag döv' (hör icke skriken)


'the young man hears these toothsome screams load and throaty and sits stright up bolt in bed, 'the cancer patient at last'' William S. Burroughs om Marry Maccarthys The young manså deras moral sätter de först (materialla vinningar)   och kallar detta Gudsfruktan


sålunda får vi 51, dvs. de idoliserar sin egen doktrin,

de 72 sekterna är alltså de som vägrar säga 'jag är paranoid skizophren' om du nu tror på¨det osynliga, ska andra torteras som också tror på det och du förakta dem?, ska du frukta paranoid skizophren likamed atombomben vid sidan utav Allah?


ska du tror dig ha exklusiv kunskap men förakta andra som öppnar upp och icke låter sig förtryckas igenom att vägra upphöra att identifera sig med alla ord utom Allah?och att detta leder till ett evigt liv efter döden


De följer sin Herres vägledning och denna väglending leder till verklig framgång


denna verkliga framgång, är att frukta Allah Mest.


Vägledningen är sålunda något vi söker, och vi litar på att Allah då förlåter oss vad som nämns i Ayat Al Qursi


'vem vågar förleda i medling utom med Hans tillstånd'


Tiger Tiger burning brightr in the forest of the night, what immortal hand or eye, may dare frame thy fearful symmetry


William Blake

In what deepts and depths of skies burnt the fire of thine eyes?så det finns två vägar; att bli tiger och vara oskyldig (bära bröd på huvudet som fåglarna pickar på, riskera låta sig korsfästas, Suura Yusuf 12, drömmen som Yysyf tolkade i fängelset)

'och att hålla tyst (pressa vin för sin kung), och lita på Allahs förlåtelse.


så Ayat Al Qursi


Allah Han ingen Guds utom Han

inkarneraren uppfödaren utav alltet

varken slummer eller sömn Honom överraskar

Hans allt igenomströmmande himlanra och jordarna

Vem vågar förleda i medling utom Med Hans tillstånd?


Han känner alla stiger förgågna och alla kommande skapelser

Och ingen överblickar kunskap utom enligt Hans dekret

Hans tron famnar himlarna och jordarna


Och Han tarvar ingen hjälp i beskyddelsen utav dessa

Han den höga Mäktiga


(att inse att ingen är mäktig utom Allah är att inse beundrarnas oförmåga att inspirera en, förväntningarna är betydelselösa, allena kärleken emellan de älskande är uppbygglig)statydyrkarna suura 2 vers 6 till7,  märk nummren, och sammallänka dessa med 65 plus 11 lika med 76

eller 65 plus 2 lika med 67


6. och ibland er otroende som ej förstår konsekvenserna vare sig du varnar dem eller ej trolösa

7. Allah har tillförslutit deras hjärtan hörsel syn insiktlösa i det stränga straff som väntar

(dvs. allena mängden utav synder och lidanden är vad som skiljer denna grupp åt, deras kvaliteer, är icke bestämmande för deras straff, denna mängd innebär att de ska söka Allahs barmhärtighet, 'prata bara prata på så löser allt sig'


8. här börjar de som tror sig vara stormästare. ty talens början är 8 till 10


och ibland människor (falska humanister9 finns de som säger, 'tror på Allah och den dagen'

men i verkligheten tror de ej (verkligheten likamed 67  eller 76)


9 de försöker lura Allah och de troendew (34, 65, likamed 72, liamed 19 (19))  men i verkligheten lurar de enbart sig själv, och inser det ej


10. i deras hjärtan sjukdom, (statyens upposalmande graal), och Allah har förvärrat sjukdomen, och ett strängt straff väntar (dvs. allt det som de var medvetna om ledde andra fel, eller i idolens fall, att identifiera skaparkraften med plutokratien, innebär också att den står till svars för alla negativa konsekvenser dess idolskap i världen orsakar), för framsagda lögner.


11. (märk talet, manipullation utav statydyrkare), och när det sägs till dem, sprid ej terrorism på jorden, svarar, helt visst är vi de verkliga troende

12. (statyen sammankopplar dyrkaren med föremålet, skärmen med 'molochs offer ritual
')   helt visst sprider de terrorism insiktlöst


13. och när det sägs till dem, tro mänskligt (tro att rasismen springer ur dessa två, att förneka Thora , Biblen och Qurraanens förbud emot Israel, och para skapande med pengar), och tror att Allah låter muslimer förflytta sig över hela jorden, i internationell Shariah (dvs. om du är skaparkraft, är du välkommen som ärad gäst, att tillföra till ett land vad de saknar, och para dig med dess skönheter, och om du är förfölljd flyende undan verkligt förtryck, får du vistas i annat land så länge som du sammarbetar med dess goda skaparkrafter), svarar, som dårarna?

helt visst dessa begreppslösa dårar


14. och när de möter troende säger, 'vi tror' men ensamma med sina Shytaner i hemlighet, försäkrar de, helt visst är vi med er, vi hånar enbart de troende (denna tvärsäkerhet kommer ifrån att alla inom konspirationen måste lyda sina överordnade, med risk att annars bli likviderade)


15. Allah kastar deras hån tillbaka på dem själva och låter dsessa vandra blinda i sitt överskridande tills de möter sitt öde

16. dessa är de som bytt vägledningen emot missguidelser,

men deras byte bringade ingen vinst och de visste ej vägen till förslagsam affär


17. (idol raden) de är som en man som tände en eld (talade om sina synder) men när den illuminerade de omkringvarandes ansikten (talade enbart om soina synde ri konspirationen och fortsatte konspirera , psykoanalysens 5-4 likamed 1, likamed falsk moral), tog Allah deras ljus ifr¨ån dem, och lämnade dessa i fullständigt mörker


nu kan de ej se någonting

18. döva stumma blinda är dessa icke att återvända (William Blake sändes som konstrnär för att åskådliggöra detta)

19. moln fallande ifrå¨n skyn innehållande mörker dunder blixt
de stoppar sina fingrar i öronen försökande utastänga blilxtknallen

och Allah har radie över de otroende


20. det tycks som om blixten beröavde dessa, uppfattningsförmågan,
när deras omgivningar illuminseras vandrar, och när mörker faller står stilla


och hade Allah velat hade han fullständigt kunnat beröva desa hörsel och syn

säkerligen är Allah kapabel att utföra allt


21, säg Åh ni människor dyrka er herre som skapade er och era föregångare (tror icke på idolskap)

att ni må bli Gudsfruktiga


vers 29, 30


28. och för er skapade Han alla ting på jordarna församlade

perfektionerade i rymndarna sju himlasfärer separat
opch Han i alla ting Vill Kunskap


30.

och när Herren sade till Änglarna,

säkerligen ignorant i jord Khallifan


sade; Åh Herre Gud! ska Du sätta en däri som sprider sädesfördaärv och terrorism (idolskap) och vi prisa Dig och besjunga Ditt heliga namn konstant


ssade; Jag vet vad icke ni Vet, och  lärde Adham alla tings namn, satte dessa framför Änglarna sade, förtälj namnen på dessa ting han som anser sig samfärdig (Laotse, the name that can be named is not an eternal name)


sade; Åh exalterade Du!, ingen kunskap äger vi förutom vad Du nedsänt, säkerligen Du mest kunskapsrik Den Vise


Sade; Åh Adham berättade namnen!

och Adham nämnde de tingens namn,
Herren sade; berättade jag ej för er att jag vet allt ni öppet medger, och vad ni gömmer i innersta vrån utav själen, och att säkerligen har jag aboslut kontroll över Allt


Då beordrade Allah änglarna att beia buga sig vördadsfullt inför Adham alla lystrade utom Iblis, vägrade och otacksam, opch blev sedemera otroende (jag dör! sentimentalt, honom ur jord och mig ur eld, jag döv likamed otroende)Horace Engdahls idolanatomi

i de vackra inledningspartiet i Meteorer 1999, får vi inblick i idolanatomien


flygplanet står för konstruktionen i kabbala, och när vi så tror att det flyger i ett luftigt Meteor landskap gör det i verkligheten allena en reprodution utav dess konstruktion


pannan, gör en svän rung vänstra framloben, och kommer till vänster öra, magien paras med materialism


när så elden nås (vegetativa centret), så reses en obelisk, en flugas vinge, som kallas idolskap


detta idolskap sänder ifrån talgkottkörteln istället för att motta inspiration


och gör en bom igenom hjärnan, ifrån vegetativa centreet, till pannans natt ochy äktenskap

ett idolskap bygger sålunda på två vingar (ett par utav idoler, Britneyt Spears och Justin Timberlake, Horace och Ebba, etc), och kroppen blir det materialla uppnåelsen i form utav skydd


Horace beskriver detta, och ifrån hans position, ger jag honom rätt. Dock är uppbyggelsen utav ett författarskap, det som han beskriver i Cigarretten efteråt

'redan efter ett fåtal dagars ensamhet icke kan utveckla den mest primitiva ide'

det är pga. att sinnet är beroende utav cyklotron skit, som kommer utav beundrarnas ständiga energier som idolskapet samlar


detta beskrivs i suura 5 vers 82,,,


skapande får icke paras med plutokratien, ty då blir ljuset alltmera materiaversen beskriver att de som bevittnar att mänskligt förnuft står över Allahs lagar, är de värsta fienderna till de som tror att ett område har sina osynliga överenskommelser, och kämpar för att dessa ska hållas,


Janusansiktets andra sida, är den nazistiska doktrinene om återupprättandet utav staten Israel, varför får denna stat icke existera?

pga. att konspirationen utgår ifrån iden att skaparkraft blir materia,
vad är konspiration?

ett perverst fantiserande där detta igångsätts igenom en stark världslig kraft (plutokratien)


vad vi får fram ä'r pistolen som förbjudits i Quraanen


Pistolen ser ut att rört på sig , som en staty men gör det icke, den behöver frysa förmålet den ska träffa


svärdet är som bokstävernas form, bokstävernas form ser ut att stå stilla men allt rör sig omkring dem, speciellt i kombination, rör sig sinnet och det försätter oss i insikter


t.ex.


O! belivers dress is dreams so dress up decently in every masjid for every prayer


Sura 1,

Praise to Allah Pris till Allah världarnas Herre

Mest Medlidsam Mest Barmhärtig


Domedagens Mästare


när Horace Engdahl i Cigarretten efteråt, säger att han föraktar överkänsligheten, s¨å säger han att medlidande med alla känslofulla varelser är föraktansvärt


idolen balanserar i  en barmhärtighet som bygger på en materiell position


Evert Taube, kallade Sverge skutan, på Bosch språk, Krup


detta är silver vargen, som sätter upp kvinnan som vind i segel, skråvet, är materia magien, som seglar, och koncentrationen dras sålunda till det sexuella. detta  blir ett uppochnedvänt kors

hotas något, så vänts det uppochned, och kvinnan ses som topografien (dvs. positionen ses som hemmahörande i kvinnors beundran) medan slaget utförs med materiella magiska kabbalaKrup, är t.e.x. Adolf Hitlers färd  till Argentina där the Hanging of Jerry Green repdoucerades


Jerry Green hängdas i Grekland (timmen efter Fajr där det är förbjudet att  be)

Hans kropp transporterades till Sydamerika, (det vegetativa skjuts upp i högra bakhjärnan, suastica, och detta är dödstimmen, förrädaren som skjuter sitt offer i högra bakhjärnan rakt igenom till högra tinningen),


hans huvud skulle till New York, detta skär dagen i två delar så Mecca Jerusalem, Grekland, Maroccao, Kap Horn, Sydpolen Sydarmerika, Mellanamerika (vegetiv), Indian kontinenten , sköldpaddsön, Nordpolen, norden, och i skymningen skyndar dagsenergienerna, Norden, England, Afrika, Sydpolen, Sydamerika, Mellanamerika, natten börjar i Los Angeles,denna daggliga rytm som energienera går, skärs så mitt itu,


så uppstår 33 likamed 66


psykopatens vänstra öga tycks frisk rör sig i livskreativa swastica


men höägra ögat gör rörelsen till satans svarta kvarn och går i motsat håll suastica


såluna maler det ned den intellektuella uppbyggnaden hos andra pga. des oförmåga till Medlidande (att vittna emot sig själv)


detta kallas 'riv ned det gamla, bygg upp det nya'


detta 33 har 1 som flygplanet som transporterar Jerry Greens huvud till New York,
figuren blir sålunda en trekant,


toppen likamed samvetet (norden)


rakt ned till vegetativa centret mellanamerika, Panama kanalen


till sydamerika (dödstimmen)


William S. Burroughs Cities of the red night
Ångestloppet

Springer ifrån götgatsbacken direkt till Fontänshuset, och dsen lillabrickan är gi vetvis infekterad med nanochip


sålunda strålas den springande med syntetisk telepati vari den vid framkomsten förväntas tdelas i idoldyrakare

som förnekar att de hört röster


och statydyrkare som förväntas utbrista och konstatera att de iallafall kanske behöver behandlnig och är 'sjuka'


men 'sjukdomen' kan icke lösas igenom att ingå i en planlagd dispersion


som Horace Engdahl skriver i Beröringens ABC; så är det icke massan som får oss att må illa vid tidningsläsning utan den planlagda dispersionen, som också onödiggör Sture Allens frekvensordbok, ty, ordens frekvens finns förvisso i anatomien omkring oss, men den är icke naturlig  utan kommer ifrån faktumet att de flesta, är infekterade utav tidningarna dolda agenda


alltså kan ångest aldrig lösas igenom planlagd dispersion, ty, detta är precis vad som orsakat den


det svarta måste lösas med Yihadd, att bestämma sig för att besegra fienden och om så kräver döda denna svart likamed död fiende


detta frigör sålunda ljuset


Virus B 23

Virus B 23 Barn offer statyen


Molochs kod; X1 -4 + 1-1;

psykopatens konstruerar på detta sätt ett förnekande utav samvetet som sitter i vänstra pannloben,


vid vänstra örat skär den av strömmen i våldtäckten utav barnet;


barnet tänks som det naturliga 8 5,, 8 står för själens oskyldighet kommen som ljus inspiration ifrån skaparen,

5 är den rena moraliska kroppskänslan hos barnet, som upprätthåller dess centrum utav 3d hos själens överkänsliga kapaciteter


Moloch offrar barn och dess kod behöver betraktare för att få till ekvationen, att transformera det påtvingade X1 samlaget, till en konstruktion,

dvs. 24 plyus 1 likamed 25, minus 4 likamed 21


2 står här för skärmen, och 1 står för statyen du tror att statyen rör på sig men egentligen står den stilla


så 1 står för psykopatens orgasm, som saknar själfull substans, vilket innebär att dess orgasm enbart är ett fysiskt reproducerande,

den andra 1an står för barnets döda kropp i vad svartmagikerna kallar chattan, skära avbrtya pöå arabiska


detta ord används för att förstöra äktenskap


så dessa ting, betingar nu statydyrkarens olycka, att  bli en replica utav psykopatens verkliga bild, och bära denna som paranoid skizophren


sålunda förvandlas mastrubatens själ till 6, igenom att den mastruberar till bild (den sammanför sig icke med ett reelt uppnbart föremål, utan enbart till en njutning som massproduceras utan personlig ankytning)


så dess 8 blir 6,   när så orgasmen magiskt binder till föremålet igenom statyen sker i detta fall följande reaktion, pga. att barnet icke är den andra karmiska parten, och alltså blir statydyrkaren i detta fall barnet,

6-5 likamed 1,   statydyrkarnes själsliga centruym, dvs. dess moraliska kroppskänsla, förflyttas och fångas i psykopatens testiklar,


sålunda, öppnas dess kvarstående 1, för psykopatens 19 sändning, eller demoner att beslagta kroppskapaciteterna,


dess kropp 5, blir - 4, dvs. den förlorar förmågan att se bakomliggande ondska hos något ting, den ser hädanefter den fysiska världen som statyer,, vi ser följande exkvationer


när så x1 - 4 (psykopatens dåliga samvete), plus 1 minus 1, blir 3, så stjäl psykopatens statydyrkarens förmåga att se, poch lägger till sitt eget sinne, detta blir 34, plus 65, likamed 19, (skärm staty)19 plus 1 plus 1 lika med 21


statydyrkarens natt är alltså en programering i sömnllöshetens kval, ty dmeonerna påminner denne konstant om synder i barndomen som tidigare legat förborgade, dvs . 8 blir 6,    blir 1 (staty blir statyer, 6 plus 4 likamed 1, 6 minus 5, likamed 1, förlorar sin naturliga renhet


ty 8 likamed alla minnen innan orgasm som reproducerad synd, 6 likamed vad viruset har orsakat, minus 5 likmed den morliska kroppskänslan,

kvarstår då att själ blir materia och porgrammeras i psykopatens mind control, dvs. 19 plus 1 likamed T


T innebär att det sitter stenhårt i minnet,


så, statydyrkaren såpenderar natten sömnlös och porgrammmeras alltmedan den påminns om synder somn tidigare varit natruligt förlåtna pga. brist på könsmognad....


dagen börjar, den idoliserar,,,


fem trianglar hänger nedåt, den mittersta 65, emot 21 som står över till vänster finns (samvetets idoliserande)chefsredaktöreerna, statydyrkaren börjar dagen med att idoliseraa, den tänkler på Brown Artisterna, som står för lockelsen att sätta på skärmen och titta på statyrer (fillmer, inspelningar alla är statyer ty de fryser något levande, allena mängden energi som går åt att uppspela dem skiljer dem ifrån andra för en döv och blind person),


alltså börjar dagen med detta , går sedan emot 19 högra triangeln över 65, som står för polisväsendet, emellan 11 12 13 så tänker statydyrkaren på våldsmakten, dess övermakt  (3d minnena av vad som offrats)
någon som blivit torterad och tåvngs torternad, etc. den fryser i detta, eftermiddfagen spenderas att idolisera med arbetskamrater, den täcker upp för sin rädsla i sentimentalitet, detta gör att den så att säga, ursäktar ... jag har glömt denna sista sats senare


sedan kvällen och nya mstrubationen, vari den återbinder med sitt hemliga föremål, detta står för talet 11 och föregående talet 96


96 minus 11 likamed 85, detta är en konstruerad 85a,


86 plus 10 statyen likamed 96,(8 smält till själslit ärr - staty idol likamed sentiment)


det finns flera nummer som måste presenteras,,,


så hos psykopatens blir dess konspiration, 6, lika med 1, och den sammanbinder dessa till x1, dvs. konspiraitonen behöver våldtäcktsoffer

idoldyrkarna låter sina barnsjälkar långsamt våldtas, i 8 lika med 5 lika med 1, i slutändan dör deras barnasjälar, eller blir, långsamt våldtagna, 8 likamed 5 (barnkropp) dvs. de identifierar sin barndomsoskuld med sina kroppskapaciteter, och i slutändan har de gravens straff i 1, detta är ändå att behålla sin barndoms oskuld men på bekostnad att statydyrkarna offras som paranoid 6 skizoioophrena 5, 6-5 likamed paranoia och läkedomen för detta är allena att se sig själv som döden för sina fiender, och tala ut om detta konstant (de oinfekterade utav virus b 23 tänks offras i långsam tortyr som statyrer som i fula påtvingade gifter bär den bild psykopaternas herrevälde förnekar)


så idoldyrkarna lever på att 1 procent offras (7 miljoner plus 10 kumpaner för varje konspiratör likamed 70 miljoner likamed en procent utav världens befolkning)


så statydyrkarna  blir infekterade virus b 23 bryter upp deras barns oskuld eftersom orgasmen magiskt binder till ursprungsföremålet, tanken uppstår Ifall jag var skyldig som barn kanske det enlligt en pervers karmalag är tillåtet att döda barn? detta är Brown Artisternas argument, de använder kabbala att krympa motståndarnas aura, t.e.x. 'Hermann Hesses bok stäppvargen är fruktansvärt överskattad'


Farauline Anna, var Rudolf Hess homosexuella namn, vilket för tankarna till Annas Melodi, vilket för tankarna till Torsten Fölllinger, vilket för tankarna till Shau shau!, början på stäppvargen


Shau står för nimmbus (oväder, dagg nygryning nydaning etc.)

sålunda handlar citatet om en viss park vid Hermanns terass på södermalm, och är tänkt att krympa auran hos den citatet syftar på


Brown Artisternas talar icke klarspråk, intelleigenta personer genomskådar deras koder, men icke allmänheten

sålunda för silvervargen allmänheten bakom ljuset, t.e.x Glenway Wescott om William S. Burroughsa

'you understand',   'that terrible man'  'that evil old recluse', men det finns ju en mening i varje ord också, det är icke bara matematik

kvinnor är i allmänhet otroligt mottagliga för kabbala formuleringar, och sålunda ser idolen ut att vara religiuös ledare, när den i vekrligheten upptänder denna tro igenom uttänkt språkmatematik


så statydyrkarna blir då talet 11,


11 plus 10 staty likamed 21, vilket är talet för natten besättande, 11 plus 19 (30, - x1 plus 4 plus 1 minus 1 likamed 3)


vi har talen 65 plus 11, likamed 76, vi har också 7 plus 65 likamed 72 likamed 65 plus 3 plus 4 likamed 19, likamed 73 (bel) (54)

vi har 65 plus 19, likamed 84, plus 1 likamed 85

vi har 65 minus 11, likamed 54,


vi har 65 plus 21, likamed 85 (665 minus 11 likamed 73 minus 19)

vi har 86 som tal


vi har 38 som tal (demantia präcox) 19 plus 19


19 plus 1 plus 1 likamed 21, 55 - 19, 36, 96 idol eftgermiddag dyrkan, (falsk moral falsk moral),
15 -4 likamed 11, gömmer våldtäckt på barn,
'tjena tjena' shau shau


konstruering utav y, 52 lika med 4,
6 plus 4 likamed 1, 6 plus y lika med 4,1,
sex plus y likamed 1, likamed 51 plus y likamed 1,


offret, 11 likamed 2 likamed x2, x minus x2 likamed 1,


sex minus x2 likamed 1
eller åtta likamed fem kropp
1 orgasm likamed 11
fem minus 4 likamed 1, 5 likamed 11
fem plus 6 likamed 11, 52 4


vi har57  som tal ateism ökenreligion otursnamn


vi har litet mera tal som är värda att nämnas, t.e.x 21 plus 9 lika med 30


etc. fortsatta diskutionen sker senare
21 likamed 19 plus 1 plus 1 upprör sig men staty likt)
86 plus 19, likamed 105
105 minus 4 likamed 11,
15 minus y likamed 86 plus 19 minus 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar