tisdag 7 februari 2017


måndag 30 mars 2015

Horace Engdahls idolanatomi faktiskt rättat
Horace Engdahls idolanatomi part rättad
i de vackra inledningspartiet i Meteorer 1999, får vi inblick i idolanatomien


flygplanet står för konstruktionen i kabbala, och när vi så tror att det flyger i ett luftigt Meteor landskap gör det i verkligheten allena en reproduktion utav dess konstruktion


pannan, gör en sväng   runt vänstra framloben, och kommer till vänster öra, magien paras med materialism


när så elden nås (vegetativa centret), så reses en obelisk, en flugas vinge, som kallas idolskap


detta idolskap sänder ifrån talgkottkörteln istället för att motta inspiration


och gör en bom igenom hjärnan, ifrån vegetativa centret, till pannans natt och äktenskap

ett idolskap bygger sålunda på två vingar (ett par utav idoler, Britney Spears och Justin Timberlake, och kroppen blir det materiella uppnåelsen i form utav skydd


Horace beskriver detta, och ifrån hans position, ger jag honom rätt. Dock är uppbyggelsen utav ett författarskap, det som han beskriver i Cigarretten efteråt

'redan efter ett fåtal dagars ensamhet icke kan utveckla den mest primitiva ide'

det är pga. att sinnet är beroende utav cyklotron skit, som kommer utav beundrarnas ständiga energier som idolskapet samlar


detta beskrivs i suura 5 vers 82,,,


skapande får icke paras med plutokratien, ty då blir ljuset alltmera materiaversen beskriver att de som bevittnar att mänskligt förnuft står över Allahs lagar, är de värsta fienderna till de som tror att ett område har sina osynliga överenskommelser, och kämpar för att dessa ska hållas,


Janusansiktets andra sida, är den nazistiska doktrinen om återupprättandet utav staten Israel, varför får denna stat icke existera?

pga. att konspirationen utgår ifrån iden att skaparkraft blir materia,
vad är konspiration?

ett perverst fantiserande där detta igångsätts igenom en stark världslig kraft (plutokratien)


vad vi får fram är pistolen som förbjudits i Quraanen


Pistolen ser ut att rört på sig , som en staty men gör det icke, den behöver frysa förmålet den ska träffa


svärdet är som bokstävernas form, bokstävernas form ser ut att stå stilla men allt rör sig omkring dem, speciellt i kombination, rör sig sinnet och det försätter oss i insikter


t.ex.


O! belivers dress is dreams so dress up decently in every masjid for every prayer


Sura 1,

Praise to Allah Pris till Allah världarnas Herre

Mest Medlidsam Mest Barmhärtig


Domedagens Mästare


när Horace Engdahl i Cigarretten efteråt, säger att han föraktar överkänsligheten, s¨å säger han att medlidande med alla känslofulla varelser är föraktansvärt


idolen balanserar i  en barmhärtighet som bygger på en materiell position


Evert Taube, kallade Sverige skutan, på Bosch språk, Krup


detta är silver vargen, som sätter upp kvinnan som vind i segel, skråvet, är materia magien, som seglar, och koncentrationen dras sålunda till det sexuella. detta  blir ett uppochnedvänt kors

hotas något, så vänts det uppochned, och kvinnan ses som topografien (dvs. positionen ses som hemmahörande i kvinnors beundran) medan slaget utförs med materiella magiska kabbalaKrup, är t.e.x. Adolf Hitlers färd  till Argentina där the Hanging of Jerry Green reproducerades


Jerry Green hängdas i Grekland (timmen efter Fajr där det är förbjudet att  be)

Hans kropp transporterades till Sydamerika, (det vegetativa skjuts upp i högra bakhjärnan, suastica, och detta är dödstimmen, förrädaren som skjuter sitt offer i högra bakhjärnan rakt igenom till vänstra tinningen),


hans huvud skulle till New York, detta skär dagen i två delar så Mecca Jerusalem, Grekland, Marocco, , Sydafrika Sydpolen Sydamerika, Mellanamerika (vegetativ), Indian kontinenten , sköldpaddsön, Nordpolen, norden, och i skymningen skyndar dagsenergierna, Norden, England, Afrika, Sydpolen, Sydamerika, Mellanamerika, natten börjar i Los Angeles,denna daggliga rytm som energierna går, skärs så mitt itu,


så uppstår 33 likamed 66


psykopatens vänstra öga tycks friskt rör sig i livskreativa swastica


men högra ögat gör rörelsen till satans svarta kvarn och går i motsatt håll suastica

sålunda
 maler det ned den intellektuella uppbyggnaden hos andra pga. des oförmåga till Medlidande (att vittna emot sig själv)


detta kallas 'riv ned det gamla, bygg upp det nya'


detta 33 har 1 som flygplanet som transporterar Jerry Greens huvud till New York,
figuren blir sålunda en trekant,


toppen likamed samvetet (norden)


rakt ned till vegetativa centret mellanamerika, Panama kanalen


till sydamerika (dödstimmen)


William S. Burroughs Cities of the red night

Pris till Allah världarnas Herre
Mest Medlidsam Mest Barmhärtig

Domedagens Mästare'


Åh Allah dig ensam dyrkar vi och Din hjälp vi söker


Led oss på rättfärdighetens väg

Religionens väg som får dina välsignelser att ske
icke deras väg som blivit drabbade utav din vrede eller de som gått vilse


De intelligenta personerna är alltså de som talar om sina brister, ty intelligens springer ur Allahs Medlidande


'Åh mina tjänare som perverterat er själva, förlåta icke hoppet om Allahs Medlidande, ty säkerligen kan Hans Medlidande utplåna alla synder'

dvs. vers, 1 kombineras med vers 7 -   den intellektuella har sin intelligens eftersom han talar om sina brister, och på det viset också löser andras problem


suura 2


1. Alif laam Mim (Jesus Krist)

2. detta boken i vilken tvivel chanslöst, en guide för de Gudsfruktiga
Gudsfruktan är vad statydyrkare förlorar i Virus B-23, och detta ersätts med psykopatens 19 sändningar om natten3. troende på det osynliga (5-4 likamed 1, statydyrkaren förlorar sin tro på det osynliga, igenom att reproducera iden att allt är bra, och strunta i att se den dolda maktstrukturen bakom det den slavar för)

och på bönen, i sina hjärtan upplysingen kännetecken


4. och troende på änglarna uppenbarelser (Muslimen har ingen kunskap i det osynliga skilt ifrån sin Gudsfruktan, hade den det riskerade denne polytheismens livsförnekande, och magin kunde då riskeras paras med materialism, 'magikern kan ha allt i denna värld men evigt helvete i nästa) detta är riktat till idolernas krup kors, icke till Buddhismens vertikala magi, och upphöjda materialism)


och de uppenbarade riktlinjerna (moral) och att detta leder till ett evigt liv efter döden


vad Khawarijs gör fel , är att de skjuter den älskade på natten,

föreningen i det osynliga är Gudsfruktan, ty, ifall vi vägrar förena oss med andra sätter vi upp oss själva som partners till Allah, ty suura 112, 'ingen kan jämföras med den enda' om jag så säger 'jag är som Horace Engdahl' och anklagas för storhetsvanssinne, innebär detta att andra sätter upp honom som idol, ifall han känner till detta och slår dövörat till har vi Torsten Föllingers 'den där'


först sentimentalt (vind i seglen) jag dör! (av falsk blygsamhet), sedan när man offras i idolens namn 'jag döv' (hör icke skriken)


'the young man hears these toothsome screams load and throaty and sits straight up bolt in bed, 'the cancer patient at last'' William S. Burroughs om Mary McCarthys The young manså deras moral sätter de först (materiella vinningar)   och kallar detta Gudsfruktan


sålunda får vi 51, dvs. de idoliserar sin egen doktrin,

de 72 sekterna är alltså de som vägrar säga 'jag är paranoid skizophren' om du nu tror på det osynliga, ska andra torteras som också tror på det och du förakta dem?, ska du frukta paranoid skizophren likamed atombomben vid sidan utav Allah?


ska du tror dig ha exklusiv kunskap men förakta andra som öppnar upp och icke låter sig förtryckas igenom att vägra upphöra att identifiera sig med alla ord utom Allah?och att detta leder till ett evigt liv efter döden


De följer sin Herres vägledning och denna vägledning leder till verklig framgång


denna verkliga framgång, är att frukta Allah Mest.


Vägledningen är sålunda något vi söker, och vi litar på att Allah då förlåter oss vad som nämns i Ayat Al Qursi


'vem vågar förleda i medling utom med Hans tillstånd'


Tiger Tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye, may dare frame thy fearful symmetry


William Blake

In what deeps and depths of skies burnt the fire of thine eyes?så det finns två vägar; att bli tiger och vara oskyldig (bära bröd på huvudet som fåglarna pickar på, riskera låta sig korsfästas, Suura Yusuf 12, drömmen som Yusuf tolkade i fängelset)

'och att hålla tyst (pressa vin för sin kung), och lita på Allahs förlåtelse.


så Ayat Al Qursi


Allah Han ingen Guds utom Han

inkarneraren uppfödaren utav alltet

varken slummer eller sömn Honom överraskar

Hans allt igenomströmmande himlarna och jordarna

Vem vågar förleda i medling utom Med Hans tillstånd?


Han känner alla stiger förgångna och alla kommande skapelser

Och ingen överblickar kunskap utom enligt Hans dekret

Hans tron famnar himlarna och jordarna


Och Han tarvar ingen hjälp i beskyddelsen utav dessa

Han den höga Mäktiga


(att inse att ingen är mäktig utom Allah är att inse beundrarnas oförmåga att inspirera en, förväntningarna är betydelselösa, allena kärleken emellan de älskande är uppbygglig)statydyrkarna suura 2 vers 6 till7,  märk nummren, och sammallänka dessa med 65 plus 11 lika med 76

eller 65 plus 2 lika med 67


6. och ibland er otroende som ej förstår konsekvenserna vare sig du varnar dem eller ej trolösa

7. Allah har tillförslutit deras hjärtan hörsel syn insiktlösa i det stränga straff som väntar

(dvs. allena mängden utav synder och lidanden är vad som skiljer denna grupp åt, deras kvaliteer, är icke bestämmande för deras straff, denna mängd innebär att de ska söka Allahs barmhärtighet, 'prata bara prata på så löser allt sig'


8. här börjar de som tror sig vara stormästare. ty talens början är 8 till 10


och ibland människor (falska humanister9 finns de som säger, 'tror på Allah och den dagen'

men i verkligheten tror de ej (verkligheten likamed 67  eller 76)


9 de försöker lura Allah och de troende (34, 65, likamed 72, likamed 19 (19))  men i verkligheten lurar de enbart sig själv, och inser det ej


10. i deras hjärtan sjukdom, (statyens uppsalmande graal), och Allah har förvärrat sjukdomen, och ett strängt straff väntar (dvs. allt det som de var medvetna om ledde andra fel, eller i idolens fall, att identifiera skaparkraften med plutokratien, innebär också att den står till svars för alla negativa konsekvenser dess idolskap i världen orsakar), för framsagda lögner.


11. (märk talet, manipullation utav statydyrkare), och när det sägs till dem, sprid ej terrorism på jorden, svarar, helt visst är vi de verkliga troende

12. (statyen sammankopplar dyrkaren med föremålet, skärmen med 'molochs offer ritual ')   helt visst sprider de terrorism insiktlöst


13. och när det sägs till dem, tro mänskligt (tro att rasismen springer ur dessa två, att förneka Thorah , Biblen och Quraanens förbud emot Israel, och para skapande med pengar), och tror att Allah låter muslimer förflytta sig över hela jorden, i internationell Shariah (dvs. om du är skaparkraft, är du välkommen som ärad gäst, att tillföra till ett land vad de saknar, och para dig med dess skönheter, och om du är förföljd flyende undan verkligt förtryck, får du vistas i annat land så länge som du sammarbetar med dess goda skaparkrafter), svarar, som dårarna?

helt visst dessa begreppslösa dårar


14. och när de möter troende säger, 'vi tror' men ensamma med sina Shytaner i hemlighet, försäkrar de, helt visst är vi med er, vi hånar enbart de troende (denna tvärsäkerhet kommer ifrån att alla inom konspirationen måste lyda sina överordnade, med risk att annars bli likviderade)


15. Allah kastar deras hån tillbaka på dem själva och låter dessa vandra blinda i sitt överskridande tills de möter sitt öde

16. dessa är de som bytt vägledningen emot missguidelser,

men deras byte bringade ingen vinst och de visste ej vägen till förslagsam affär


17. (idol raden) de är som en man som tände en eld (talade om sina synder) men när den illuminerade de omkringvarandes ansikten (talade enbart om sina synder i konspirationen och fortsatte konspirera , psykoanalysens 5-4 likamed 1, likamed falsk moral), tog Allah deras ljus ifrån dem, och lämnade dessa i fullständigt mörker


nu kan de ej se någonting

18. döva stumma blinda är dessa icke att återvända (William Blake sändes som konstnär för att åskådliggöra detta)

19. moln fallande ifrån skyn innehållande mörker dunder blixt
de stoppar sina fingrar i öronen försökande utestänga blixtknallen

och Allah har radie över de otroende


20. det tycks som om blixten berövade dessa, uppfattningsförmågan,
när deras omgivningar illumineras vandrar, och när mörker faller står stilla


och hade Allah velat hade han fullständigt kunnat beröva dessa hörsel och syn

säkerligen är Allah kapabel att utföra allt


21, säg Åh ni människor dyrka er herre som skapade er och era föregångare (tror icke på idolskap)

att ni må bli Gudsfruktiga


vers 29, 30


28. och för er skapade Han alla ting på jordarna församlade

perfektionerade i rymdarna sju himlasfärer separat
och Han i alla ting Vill Kunskap


30.

och när Herren sade till Änglarna,

säkerligen ignorant i jord Khallifan


sade; Åh Herre Gud! ska Du sätta en däri som sprider sädesfördärv och terrorism (idolskap) och vi prisa Dig och besjunga Ditt heliga namn konstant


sade; Jag vet vad icke ni Vet, och  lärde Adham alla tings namn, satte dessa framför Änglarna sade, förtälj namnen på dessa ting han som anser sig samfärdig (Laotse, the name that can be named is not an eternal name)


sade; Åh exalterade Du!, ingen kunskap äger vi förutom vad Du nedsänt, säkerligen Du mest kunskapsrik Den Vise


Sade; Åh Adham berättade namnen!

och Adham nämnde de tingens namn,
Herren sade; berättade jag ej för er att jag vet allt ni öppet medger, och vad ni gömmer i innersta vrån utav själen, och att säkerligen har jag absolut kontroll över Allt


Då beordrade Allah änglarna att beia buga sig vördnadsfullt inför Adham alla lystrade utom Iblis, vägrade och otacksam, och blev sedemera otroende (jag dör! sentimentalt, honom ur jord och mig ur eld, jag döv likamed otroende)

måndag 30 mars 2015

suura 7 vers 20 till 40


han förledde dem i analys Shytanen sade er Herre har ej förbjudit er förtärelsen utav kunskapens träd utom att ni må bli änglalika och för evigt återfödda i paradiset, (idolen tror att dess utvaldhet kommer att göra den till ett modellflygplan (/Meteroerer 1999) och att sålunda kommer den bli evigt återfödd i ett beundransvärt paradis, detta paradis är magiska föreningen och energisamlandet i kabbala utav beundrarnas 4, undermedvetna, drömmar)

och han svor till dem, helt visst för er är jag ibland välönskarna

så när han igenom list lockat dem ned att förtära trädets frukter (bli anställd för att bli undervisad,

ha ett idolskap, och låta sig anställas för att undervisa), uppendagade sig på en gång potentialiteten i könsorganen och de började samla paradisets löv (dikter) att täcka privata delarna


så, potentieliteten i deras eftermäle blev nu uppendagat, och de började bli medvetna om sin status, sålunda förleddes de att prioritera sin egen typ utav sort, eller sin egen typ utav familj (jag offrar mig för min familj) etc.


och samlandet blev litteraturens självcentrering, myten om dess nödvändighet, och att skrivandet på något vis var status,


(dvs. att ta betalt för att publicera)


Herren sade; förbjöd jag ej er att förtära kunskapsträd och sade; helt visst för er är Shytatnen en illuminerande fiende (Hassan I Sabbah Nothing is true everything is permittet, Assasinaternas 85 inspiration kommunicerar med telepati, och utgör de 10 av homosexuella som kan flyga, meningen är att detta sällskap ska kasta de 90 procent utav konspiratörer ut över stupet för att testa deras flygförmåga)


Sade, Åh Herre förmörkade våra personer, och ifall du ej förlåter oss i Medlidande blir vi säkerligen ibland de utkastade


hade de sagt Barmhärtighet, hade de kanske lyckats undkomma syndafallet, ty, deras dikter kunde ha kvarhållit dem i paradiset, Allah är Ordet, varje ord har alltså sin innebörd, och om vi  ber Allah om någonting måste vi vara medvetna om alla ordens implikationer som vi ber omsade, ned som förutvarande fiender till varandra, ett tag på jorden må ni vandra, i det ska ni leva och i det kommer ni att dö och ifrån det återuppståså kretsloppet,


leva likamed magi, dö, likamed äktenskap likamed jord likamed mittpunkt, likamed materia, återuppstå, likamed, lättnaden om gravens straff löses, för att sedan födas magiskt in i materien

Inga kommentarer:

måndag 30 mars 2015

Ångestloppet
Springer ifrån Götgatsbacken direkt till Fontänshuset, och den lilla brickan är givetvis infekterad med nanochip


sålunda strålas den springande med syntetisk telepati vari den vid framkomsten förväntas delas i idoldyrkare

som förnekar att de hört röster


och statydyrkare som förväntas utbrista och konstatera att de iallafall kanske behöver behandling och är 'sjuka'


men 'sjukdomen' kan icke lösas igenom att ingå i en planlagd dispersion


som Horace Engdahl skriver i Beröringens ABC; så är det icke massan som får oss att må illa vid tidningsläsning utan den planlagda dispersionen, som också onödiggör Sture Allens frekvensordbok, ty, ordens frekvens finns förvisso i anatomien omkring oss, men den är icke naturlig  utan kommer ifrån faktumet att de flesta, är infekterade utav tidningarna dolda agenda


alltså kan ångest aldrig lösas igenom planlagd dispersion, ty, detta är precis vad som orsakat den


det svarta måste lösas med Yihadd, att bestämma sig för att besegra fienden och om så kräver döda denna svart likamed död fiende


detta frigör sålunda ljuset

måndag 30 mars 2015

Virus B 23


Virus B 23 delvis rättat
Virus B 23
Virus B 23 Barn offer statyen


Molochs kod; X1 -4 + 1-1;

psykopatens konstruerar på detta sätt ett förnekande utav samvetet som sitter i vänstra pannloben,


vid vänstra örat skär den av strömmen i våldtäckten utav barnet;


barnet tänks som det naturliga 8 5,, 8 står för själens oskyldighet kommen som ljus inspiration ifrån skaparen,

5 är den rena moraliska kroppskänslan hos barnet, som upprätthåller dess centrum utav 3d hos själens överkänsliga kapaciteter


Moloch offrar barn och dess kod behöver betraktare för att få till ekvationen, att transformera det påtvingade X1 samlaget, till en konstruktion,

dvs. 24 plus 1 likamed 25, minus 4 likamed 21


2 står här för skärmen, och 1 står för statyen du tror att statyen rör på sig men egentligen står den stilla


så 1 står för psykopatens orgasm, som saknar själfull substans, vilket innebär att dess orgasm enbart är ett fysiskt reproducerande,

den andra 1an står för barnets döda kropp i vad svartmagikerna kallar chattan, skära avbryta på arabiska


detta ord används för att förstöra äktenskap


så dessa ting, betingar nu statydyrkarens olycka, att  bli en replica utav psykopatens verkliga bild, och bära denna som paranoid skizophren


sålunda förvandlas mastrubatens själ till 6, igenom att den mastruberar till bild (den sammanför sig icke med ett reelt uppnåbart föremål, utan enbart till en njutning som massproduceras utan personlig ankytning)


så dess 8 blir 6,   när så orgasmen magiskt binder till föremålet igenom statyen sker i detta fall följande reaktion, pga. att barnet icke är den andra karmiska parten, och alltså blir statydyrkaren i detta fall barnet,

6-5 likamed 1,   statydyrkarens själsliga centrum, dvs. dess moraliska kroppskänsla, förflyttas och fångas i psykopatens testiklar,


sålunda, öppnas dess kvarstående 1, för psykopatens 19 sändning, eller demoner att beslagta kroppskapaciteterna,


dess kropp 5, blir - 4, dvs. den förlorar förmågan att se bakomliggande ondska hos något ting, den ser hädanefter den fysiska världen som statyer,, vi ser följande ekvationer


när så x1 - 4 (psykopatens dåliga samvete), plus 1 minus 1, blir 3, så stjäl psykopatens statydyrkarens förmåga att se, och lägger till sitt eget sinne, detta blir 34, plus 65, likamed 19, (skärm staty)19 plus 1 plus 1 lika med 21


statydyrkarens natt är alltså en programering i sömnlöshetens kval, ty demonerna påminner denne konstant om synder i barndomen som tidigare legat förborgade, dvs . 8 blir 6,    blir 1 (staty blir statyer, 6 plus 4 likamed 1, 6 minus 5, likamed 1, förlorar sin naturliga renhet


ty 8 likamed alla minnen innan orgasm som reproducerad synd, 6 likamed vad viruset har orsakat, minus 5 likamed den moraliska kroppskänslan,

kvarstår då att själ blir materia och programmeras i psykopatens mind control, dvs. 19 plus 1 likamed T


T innebär att det sitter stenhårt i minnet,


så, statydyrkaren såpenderar natten sömnlös och programmeras alltmedan den påminns om synder som tidigare varit naturligt förlåtna pga. brist på könsmognad....


dagen börjar, den idoliserar,


fem trianglar hänger nedåt, den mittersta 65, emot 21 som står över till vänster finns (samvetets idoliserande) chefsredaktörerna, statydyrkaren börjar dagen med att idolisera, den tänker på Brown Artisterna, som står för lockelsen att sätta på skärmen och titta på statyrer (filmer, inspelningar alla är statyer ty de fryser något levande, allena mängden energi som går åt att uppspela dem skiljer dem ifrån andra för en döv och blind person),


alltså börjar dagen med detta , går sedan emot 19 högra triangeln över 65, som står för polisväsendet, emellan 11 12 13 så tänker statydyrkaren på våldsmakten, dess övermakt  (3d minnena av vad som offrats)
någon som blivit torterad och tvångs torterad, etc. den fryser i detta, eftermiddagen spenderas att idolisera med arbetskamrater, den täcker upp för sin rädsla i sentimentalitet, detta gör att den så att säga, ursäktar ... jag har glömt denna sista sats senare


sedan kvällen och nya mastrubationen, vari den återbinder med sitt hemliga föremål, detta står för talet 11 och föregående talet 96


96 minus 11 likamed 85, detta är en konstruerad 85a,


86 plus 10 statyen likamed 96,(8 smält till själslit ärr - staty idol likamed sentiment)


det finns flera nummer som måste presenteras,,,


så hos psykopatens blir dess konspiration, 6, lika med 1, och den sammanbinder dessa till x1, dvs. konspiraitonen behöver våldtäcktsoffer

idoldyrkarna låter sina barnsjälar långsamt våldtas, i 8 lika med 5 lika med 1, i slutändan dör deras barnasjälar, eller blir, långsamt våldtagna, 8 likamed 5 (barnkropp) dvs. de identifierar sin barndomsoskuld med sina kroppskapaciteter, och i slutändan har de gravens straff i 1, detta är ändå att behålla sin barndoms oskuld men på bekostnad att statydyrkarna offras som paranoid 6 skizophrena 5, 6-5 likamed paranoia och läkedomen för detta är allena att se sig själv som döden för sina fiender, och tala ut om detta konstant (de infekterade utav virus b 23 tänks offras i långsam tortyr som statyrer som i fula påtvingade gifter bär den bild psykopaternas herrevälde förnekar)


så idoldyrkarna lever på att 1 procent offras (7 miljoner plus 10 kumpaner för varje konspiratör likamed 70 miljoner likamed en procent utav världens befolkning)


så statydyrkarna  blir infekterade virus b 23 bryter upp deras barns oskuld eftersom orgasmen magiskt binder till ursprungsföremålet, tanken uppstår Ifall jag var skyldig som barn kanske det enligt en pervers karmalag är tillåtet att döda barn? detta är Brown Artisternas argument, de använder kabbala att krympa motståndarnas aura, t.e.x. 'Hermann Hesses bok stäppvargen är fruktansvärt överskattad'


Frauline Anna, var Rudolf Hess homosexuella namn, vilket för tankarna till Annas Melodi, vilket för tankarna till Torsten Föllinger, vilket för tankarna till Shau shau!, början på stäppvargen


Shau står för nimmbus (oväder, dagg nygryning nydaning etc.)

sålunda handlar citatet om en viss park vid Hermanns terass på Södermalm, och är tänkt att krympa auran hos den citatet syftar på


Brown Artisternas talar icke klarspråk, intelligenta personer genomskådar deras koder, men icke allmänheten

sålunda för silvervargen allmänheten bakom ljuset, t.e.x Glenway Wescott om William S. Burroughs

'you understand',   'that terrible man'  'that evil old recluse', men det finns ju en mening i varje ord också, det är icke bara matematik

kvinnor är i allmänhet otroligt mottagliga för kabbala formuleringar, och sålunda ser idolen ut att vara religiös ledare, när den i verkligheten upptänder denna tro igenom uttänkt språkmatematik


så statydyrkarna blir då talet 11,


11 plus 10 staty likamed 21, vilket är talet för natten besättande, 11 plus 19 (30, , x1 minus (plus 4 plus 1?) 4 plus 1 minus 1 likamed 3)


vi har talen 65 plus 11, likamed 76, vi har också 7 plus 65 likamed 72 likamed 65 plus 3 plus 4 likamed 19, likamed 73 (bel) (54)

vi har 65 plus 19, likamed 84, plus 1 likamed 85

vi har 65 minus 11, likamed 54,


vi har 65 plus 21, likamed 85 (665 minus 11 likamed 73 minus 19)

vi har 86 som tal


vi har 38 som tal (demantia präcox) 19 plus 19


19 plus 1 plus 1 likamed 21, 55 - 19, 36, 96 idol eftermiddag dyrkan, (falsk moral falsk moral),
15 -4 likamed 11, gömmer våldtäckt på barn,
'tjena tjena' shau shau


konstruering utav y, 52 lika med 4,
6 plus 4 likamed 1, 6 plus y lika med 4,1,
sex plus y likamed 1, likamed 51 plus y likamed 1,


offret, 11 likamed 2 likamed x2, x minus x2 likamed 1,


sex minus x2 likamed 1
eller åtta likamed fem kropp
1 orgasm likamed 11
fem minus 4 likamed 1, 5 likamed 11
fem plus 6 likamed 11, 52 4


vi har 57  som tal ateism ökenreligion otursnamn


vi har litet mera tal som är värda att nämnas, t.e.x 21 plus 9 lika med 30


etc. fortsatta diskutionen sker senare
21 likamed 19 plus 1 plus 1 upprör sig men staty likt)
86 plus 19, likamed 105
105 minus 4 likamed 11,
15 minus y likamed 86 plus 19 minus 4

Inga kommentarer:

lördag 28 mars 2015

jag ser fitta stå där och analysera 'det var djävligt bra CV... alltså...'


där förbi caeet jag går där gamarna sitter och väntar på yte
blick som fastnar vid en brun jacka ett glansigt hår
naglar fastna
'går ha och längtar efter nån...'
snart skålar de
'
jag får passera likt piskrapp på ryggen


en tom förundran bedrövelsens påhittade tår...
då vandrar en alltför ung flicka förbi mig...
mitt kvalda hjärta ropar
'åh! vad jag längtar efter dig!'
att få ligga trygg


i hennes land utan at känna svarta handen treva med projektionens avundsjuka kand...
'as' lyckstolpens skizophrene smärta
stark agent x...


zipporas vän...


en altisk cancer, Ourobouro


ni satan sex skallar vargar ser emot månen...
skyn...! O! skyn! - skyynda psyopatens punkt
världens sex lokaliserar
panikens lista - på allmänna trista - anklagande 'hur är det?'
lycktstolpen bimbon svara 'hallå?... ' horar i telefon...
i verkligheten är hon universitets student,,... suger av - vem som helst...
'hur är det?...'
'begär inte!"   (är det bra?"
theesis ... ledigt -


att bli känd - för att kunna spy ut sin vrede...
att vänta - tills man blir känd
Djävulens dröm!
en Tor -. som då berömd - spyr ut sina slag...


en orm som är ödmjuk - tills den får övertag -


en man som vill nå - en förlorad flickas kött
men trots all sin berömmelse tycker livet är hopplöst
klar rött dött...
en diktatur som drömmr om diktarens frihet
utav att inse att den isåfall


måste vara återfödd för att uppnå det...
"fint det där med orden som bubblart i luften..' Eddie Grahn


post traumatisk poet - lider utav traumtisdk stress...


Eddie binder sina ord vid fysiska föremål


som han drömmer om natten skriver han till sig  föreskriver sig om ditkaren om kvällen om natten    ingen vinst ingen förlust    ernegi byter enbart skepnad, oförstörbart...
'han är överhuvudtaget ingen konstnär - han bara umgås med konstnärer för att få spelningar' - 2010, förtal om mig
'jag har våldtagit massvis med unga flickor...'
'har du gjort det?...'


'skall jag minnas.=?.. vad djävulen sa?
eller skall hans påstående om att jag är sinnessjuk
få lägga mig i min grav?...'
'jag våltar och mördar varje dag...ä'


'det gör jag...' sa han stolt visade inge  ånger
medan giftet verkade röäkte han en holk...
vi behöver en tolk
'det ligger miljoner lik i sin grav... och vänta r på återupprättelse, då skamlösa drag efter eget blek fisaktigt företag...
vars behag - var att orsaka consensus trance...


komma överens att dumpa skiten i hemlighet någon annan stans...'


att studera psykologi - ä'r att leta inomborsds, efter en anlending att vara sig själv... det finns inge logik i själen förstå mig
det är ingen idee att söka efter "psykos" för att finna vägen
att låsa  upp överklassens blixt lås


på vägen är det fara värt att duu blir ett 'psyko' sälv...
programledare blå bränner nedbörning nedbörningarn


'sug på hat!...' förösker hitta på mitt liv... med falka motiv
sinai svänger takpinne - om du - har svårt att komma ihåg
dikterar en sur på hat ett helge rån!
låt oss kasta berömmelse och populartet i ansiktet på dem
låt oss visa dem att vi inte är skrämda låt oss visa att sånger flödar ifrån min penna...
trots att de gör allt för att stoppa dem
'
trots att de förföljher oss
så skrivs du in i mitt hjärta
och är där skyddad ifrån all världens smärta
så låt vårat ljus skuina
om än bara igenom mig...
dfe vill föra oss isär igenom att få oss att tvivla på varandra
och bara dett visar hur viktiga vi är
det verkar som om fvi två kan rädda den värld


vi älskar


ifall vi två inte går isär


och då ommer alla onda själar störtas ned i sin helvete


låt oss därför tro på varandra
låt oss säga varandra allt
alla fel vi gjort
allt dåligt vi trott


du vet att jag aldrig blir arg
och vi fixar det spm gått paj


dessa dikter är för oss
och för alla barn som behöver oss.
man finns där ens hjärta finns


om ens hjärta klappar för as


finns man där


därför: gå dit ditt hjärta är!


då är du hos dig själv!
alla riktigt onda har en maskeroing


som för alla är densamma


det handlar alltid omd eras kamp emot godheten
godheten kommer och försöker förinta dem
då börjar de låtsas att det är ett skämt
de säge r"lek nu inte med elden!"


eller "så allvarligt är det väl inte?"


de gör det känt att de, dessa makters själar
är liksom barn
och inte alls tjänar fan


tänk på det själv,


frestaren är att vilja komma in
Inte det den vill in i.


Därför är du (ser jag) Gud (i dig)
'
Alla har velat komma in i dig,
men du har bara tillåt mig.
Frestaren vill ha makt
han vill kunna säga;


spruta n u!


han vill styra allt,
han har blivit given makten att störta allt omkull
ifall han kan.


Alla män hälsar på dig,
du är deras gentliga härskarinna
den som alla vill vinna.
Alla vill komma in i dig
Men du har bara tillåtit mig.
Du har tillåtit mig efter jag kan avstå
eftersom jag absolut adldrig har lurat dig
eftersom jag ifrån början sade sanningen


och var så hopplöst ensam i den
eftersom jag gång på gå¨ng gjorde samma sak
men förväntade mig ett annorlunda resultat.
Tillslut fick jag det:
jag fick dig.


Nu försöker alla få oss att störta samman
det är liksom en ljus punkt kommit till världen
som kan lysa över fält och gärden
och alla skyggar då de ser ljuset


som lyser ifrån fönstren i huset
där vi bor


och du mor
och jag din far
frestelsen handlar om att vilja ha ett annat liv
att inte tro
att vilja komma in
i Guds innersta bo
för att se om det verkligen är sant
det man tror
man vill veta vart sanninge bor
hur allt kommer sig
men man tycks inte komma någonstans
för så fort man tappar tron störtar ens liv samman


och man blir ett med jorden.
man får helt enkelt bara tror att ens liv är riktigt


och detta är det viktigaste av allt
någon fick kraften att förstöra
att störta allting samman
men en röst kan inte utestänga en annan
eller förbjuda den att tala
för v e m    är det egentligen som lyssnar?
det sägs ju att en blick säger mer än tusen ord.
man kan säga att frestaren är liksom en spegling i ett öga
han vill med skrämsel och makt få sanningen att falla till föga
han vill ha allting lätt


liksom ett skådespel där han själv är regissör
han vill bara se vackra saker omkring sig
tills de dör
om man följer honom
så blir ens liv ett medvetet fel
som slår all sanning om världen ihjäl
för skönhet kommer aldrig lätt
plötsligt tycker man att man ser den


men så är den först gömd men sedan skymtar man den igen.bilderna


lyckan


fyllde snart min inre illmåendet då masken


pressade sig in


emellan min älskades blyga läppar...
glada över den verkiga smärtan - som uppväcker sanningen i hjärtat!


glömde jag att det  var länge sedan sist - jag skillde dem åt...
intrycket lång likt Stockholms paranoida is hjära
latent i försåt...
en cancer trevlig mask krälar på gatorna jag beträder...
mina steg blir tunga - under de evigt unga...
att fråga en kvinna en sak är den dum egenskap...
djävulen är inget annat


än det perversa ordet som bundet vid den romantiska drömmen
om erotiken drar kvinnan och varje karl för den delen
åt andra hållet...
dom rasistiska fördomsfulla orden splittrar sinnet lätt


'så meningslöst...''


tänker man jag då jag ser ännu ett liv sönderdelar...
söndersprängt - UIf Linde, en stor tröst - nazismens smärta, må visa mig att mit hjärta


är allt annat än dött... 'damerna först!...'
gå den väg din mamma önskar dig att gå
om du går tvärtom vilken djävul! du blir då!...
men om du ser   att allt hon säger blir tvärtom
och att dom fula männens skräp förstör det sköna
stanna i er säng och utarbeta en nödplan som tar er bägge (förhoppningsvis) därifrån på en gång...


jag är ingen konstnär ... det är omöjligt att göra gott för människor som tror
att man är en pajas...
om en kvinna ber de fattiga tjäna sig...


uppstår slaveriet avgrunden öppnar sig...
kvinnliga kroppen... månen skall tjäna öknen, skall gå till dess förvillelse, spegel - för att bliva komplett...


då vi usläckt tvivelet ser vi ljuset vart vi än gå liksom vi drömde ljuva drömmar och talade till minnet som utsäckts
medan vi sov...
i de kassa skåpssäkert berömda hallarna
den beröömda förälskelsen styr våldet i världen med skräcken i stan...
en författare är en som skriver sin egen roll; eller heter det för de svaga eftersägarna,. skriver om sing egen roll...


talande för namnet, är getinghonungens, samvetsömma, falskt blygsamma, transortförbund
fästing "kärlek" ens förklaring - 'jag blev så svartsjuk...!" 


'så fort en blomma tänds - ööppnas emot Himmelen


kommer en mörk hy
och vi skall slita av dess otru...


nazisten - fästa sig - kärleksmässigt
'ville bara visa vad den kände...'
i våldsam passion


jagade den
utifrån kyligt
likt en analysernande hjärskare


får direkt känslan av att se hur en inbrottstjuv


ser saker och ting...


bortsett ifrån estetiska värden hans blick ett kyligt uppskattande utav värden
bortanför det skapande lidandet
innesluten i sitt eget skal
där den omljligt kan möta någons blick...


längtande efter mänsklig gemnskap


en främling för både andra och sig själv
proffessionen at baktala andra, har skapats för att ge lögnare "frid"...


som argument vet jag att jag vunnit diskutionen
om vi ser en reptil hgjärna opersonligt
blir vi styrda utav den
'vem är du'
hur ska vi utav att analytiska läsa en text som


'Tjakcet' tutan  tvekan det en rysare, sed d ifrån observation perspektiv
'medel svensson' är min största fiende
användewr fel medel för att uppnå mål...
den ateistiska kommunisten


tmänker mekaniskt


tänder lampan för at t "sé" "bättre"


tjänar pengar på att förstöa för andra
som slutat se
att det finns andra som i onödan blev för de obefintliga målen att själv upphöra att leva
som han satt upp för sig själv...
stark berömmelse förvillar en...


rosa gul purpur med svart text
ligger på marken... ifrån en själ - som ser hur den vittrar sönder - kluven emellan tre synsätt...
'det sköna utan att våga se någon i ögonen speglar i Baphomets ansikte - hur han i spegeln ter sig Och 'för andras ögon...'
'ba ba bag...'
psykopatens själömkan...
vi ska till¨åta barnet att suga på tummen
upphöra med ateismens "bakterie krig"
det hårresande sublima, utan tvekan kan vi som läsare bli splittrade hjur ska vi orka se någon i ögonen?
vi tycks skratta med mördare, och njuta utavb blickar vi knappast fysiskt möjliggt just då upplever...
magiskt glider ett par scener panoramas förbi vårat öga...
bokens ursprunglliga titel


är talande 'tjack'
boken är...
'


vem behöver kärlek?


då man kan expandera igenom pengarna man "hippt"


handlar tjacket av?
vem behöver leva sitt tråkiga förorts liv?


då man kan läsa William S. Burroughs hela dagarna, över andra varelsers tid och liv...


harklarna i harmlem menat att dom vill varna dig -
kverulanten
lyfter på läppen
ger en grimasch
du sitter kvar likt en hund
kastrerad     förnedrad
medan hjärtat den ilskkna smärtan
långsamt sker ett ras
om du bara hade möjlighet
att springa ifatt din sjukdom


och i ett våldsamt slag
ta ormen


jag är icke skizophren men jag lider utav den skizophreni
som anklagar allt skapande liv


ondksna är oförmågan atrt känna sig liten inför kärleken!...


populariteten... farligheten...
den perfekta stilen - sövande och engagerande - engaagerande och sövande?

psykiatrin försöker hjärntvätta folket
verkligheten ett ärr
ärret efter drömmen,


lider av fölföljelse mani


likamed lysnnar på invändingar!
träffande!


psykiatriska förståelse!
psykiatrin människan är  mycket sjuk
hon måste botas ifrån illusionen
att det att tappa en handske  på en måttligt befolkad gata


och inte vända sig om då


någon ropar
efter homo
ropet hon hör
men inte bryr sig om!
satan plus 6 likamed gatan (konstruktions sex likamed gatan)
"ut på gatan med sig satan!"
"ligg inte här o ch lura och slöa, 
vi vill inte se oss själva som döda
ska minnas att om vi h satan utanför dörren, kan vi  kanske hålla honom där!


låt mig av kärleken till upphetsning
att bli sann!
låt mig av kärleksufll upphetsning bloimma vitt kletig sann


i din avljuvhet klara ögon blommande venusfamn


(slutet på tidigare dikt "hora!")
som trots de frussna orden växer utur


frussna orden växer ut ur snödrivan


om vi bäre hlevetet  med oss
vart vi än går,
behövcer vi ju inte vara rädda

aldrig trodde väl Österling att Svenska akademien
skulle övertras av avant gardister!
föga anade de gamle, att akademien skulle övertas av avant gardister!
(kväll på svenska akademien 2010)
avant garde, utan skydd!

the World a devilish trick
nothing there


who seems good!?
shows its true face!
only the greed in poorness


!


the other rational


meaningless!


as long as  they what they are
if we do not see them from extreme far!
if we with them


want to kill


loose or suffer


to extreme with them
/extremely evil
bound by lais,
consequently tell troth
about himself
and World
Paradiyse
evil in goodnes diguise
burnt
reach?
light a Candle in the ear of these
troe Words


without 


troe mouthTorsten ifrån datorn


LITEN FLUGA

 

Liten fluga vilar på mitt ben

Liten fluga är alldeles stel.

Liten fluga är friare än mig

får flyga vart han vill.

Hans liv är kort men oändligt.

För varje vår kommer han igen.

Liten fluga vill flyga om hösten

men dör utav tröttheten.

 

Men om man slänger in honom i ett glas

och hans frihet begränsas

dör vår lilla fluga till slut.

Det är så naturen ser ut.

 

Stäng inte in dig i ett glas av lögner

flyg vart du vill

då kommer du att se till slut

att du är en fluga

vilandes i jorden alldeles still.I GUDS FAMN

 

Vi går ut ur Guds famn då vi föds

och möts förhoppningsvis

av glada miner

sedan lever vi

och solen skiner

men det finns en tid

då detta tar slut

och föräldrarna säger ut ut!

Då ska vi börja slava

och samla till pension

och sitta rättmätiga

och vakta våra ord.

 

Ack, det här är en så grym värld

hur ska vi någonsin orka leva här

Det här är en så vacker värld

varför kan vi inte få leva här?

Vem? bestämmer ifrån ovan

att detta tar ett slut.

Vem vill liv och död

och att vi ska komma ut!

Vem tror sedan dom kan

lägga beslag på alla dom

som från början vilat tryggt i Guds famn?BESÖKET


 


Han kommer in i mitt hem. Lång,


vacker, elegant och delger mig


sin andliga godhet med ett par


klarblå ögon, som tjusat mången


tös och inte utan framgång.


Vid tebordet ber han mig tillåta


en bön. Han är så rysligt tacksam


över teslurken jag bjuder på. Natur-


ligtvis har han min välsignelse.


Min andlige gäst har genomgått en svår prövning.


Men med lugn och samlad stämma (Gud hjälper honom) berättar han om sin ståtliga men i synd för-


fallna hustru, som bedragit honom.


Jag som i hast glömde hans andliga förändring, gick tillbaka till hans äventyrliga ungdom för ett ögonblick med att säga: "Hon var kanske lite för sensuell för dig."


Två djupt sårade men storsint överseende ögon be-


traktar mig och jag känner hur oändligt avlägset från hans andliga värld min syndiga själ irrar. Hans sensua-


litet ligger på ett högre plan.


Jag tillfrågas om mina gärningar för Gud. Men jag måste tillstå att jag knappt klarar mig själv och blir det någon gång en liten tjänst till övers ägnas den nog någon av mina syndiga bröder och systrar.


Jag frågar vad stöd Gud har i honom. "Jag ärar Gud" är svaret. Jag får glädjen att sjunga en sång och väljer en negro spiritual. "Det är inte den sanna tron, sjung någon av våra himelska sånger."  Hans förslag blir i mina öron en mycket banal text och jag tillåter mig att säga det. Bestört säger han: "Hur vågar du kritisera Guds ord?" Min sista replik: "Måste Gud stå för allt vi små människor skriver bara för att vi blandar in hans namn?" Besöket varar inte mycket längre.


Innan han går ber han mig besinna


mig och söka bot och bättring innan


syndafallet återkommer och de trev-


liga getterna skall skiljas från de rara fåren.


 
antagligen efter mitt besök 2010Han kommer uppför trappan

Han har mycket tyngd att bära för sin ringa längd

Pojken flämtar då han kommer förbi äppelträdet

med utsikt över nästan hela Stockholm

I röd tröja ställer han sig sedan för att pusta ut lite

Och med händerna vid sidorna insuper han sommarvinden

och utsikten

 

 

Han borstar ner fimparna på gatan

Utanför porten längs husväggen ligger massa kartonger

 

Han tittar på dem och suckar,

och kavlar upp ärmen för att titta vad klockan är.

 

Nej, han sopar omkring dem och lämnar dem

till sitt fortsatta öde.

 

Hans sopvagn är inte tillräckligt

för att rymma dem alla.

 

Huset är sotigt och porten nedklottrad

Mitt i denna lugna innanvik ligger ett café

 

och den färgade mannen

är dess sopskaft.

 

 

 

 

Här kan jag sitta ensam på en daggvåt bänk

då caféet har stängt

med galaxer över mitt huvud

och alla Stockholms ljus

speglande sig i vattnet

 

 

ENSLINGEN OCH UNIVERSUM

 

 

Det finns dessa enslingar

Han är en av dem

 

Vart han är på väg

Vet jag icke än.

 

Det finns de som går snabbt förbi

liksom de vore ett irrande bi

 

Han som glider lugnt förbi

är fri, om man kan tala om friheten

 

Men den som liksom ett bi

glider förbi

 

är jagad

utav DJÄVULEN!

 

 

Emellan tallens

förvissnade grenar

hänger tre mattor

på tork

 

livsfarliga fällor

för insekternas folk.

 

 

Mitt i dimman

du i röd jacka

går långsamt längs strömmen

långsamt går du

och långsam är jag att följa dig

sedan plötsligt

är du försvunnen...

jag älskade dig

Är det ett brott?

 

 

MÅSARNA

 

De sitter alla på räcket

längs strömmen

då jag närmar mig

 

en efter en

lyfter de

efter att ambivalent

 

ha sett på

hur jag närmar mig.

 

Men bakom min rygg

återvänder de

en efter en

och snart sitter de där

alla i rad.

 

 

Skolpojken

För honom

betyder grinden

han slår igen

på väg hemifrån skolan

den slår igen med en smäll

ett ljud som betyder:

snart hemma!

 

Småfåglar

Där sitter ni och skvallrar på en gren

om våren

och det blir alldeles tyst då jag kommer förbi

liksom jag vore den hotande skuggan av djävulen

ni flyttar er högre upp

och när jag går bort ifrån er

är ni tysta ett tag

sedan hör jag hur ni börjar chattra igen

förstod ni aldrig

att jag var er vän?

 

Ung kvinna

en kvinna skyndar över gatan

springer till busshållplatsen

i svarta strumpbyxor

hon hann i alla fall!

med sina långa

sexiga

ben

 

Det första jag såg denna vår

 

Våren är kommen!

en död råtta

ligger platt på vägen

dess röda inälvor

spridda kring den

 

 

Pedofilens dröm

 

Småflickorna som går och äter godis

och längtar efter

cigaretter

 

De små paltarna

nedanför den långa kyrkan

går de i virvlande vårsolsdamm

 

 

I April

 

träden på kyrkogården

håller andakt

medan de lyssnar

på fåglarnas sånglek

 

JAG ÄLSKADE EN KVINNA OCH HON ÄLSKADE MIG

 

 

Bron öppnas

Bilarna köar flera hundra meter

En efter en startar de sina motorer

 

 

 

 

Kastrullen kokar så mycket

potatisen däri

det skramlar som en motorcykel

så förbannat roligt!

 

Vattendropparna

ifrån tandborsten

Å vad de kyler

på min mage

 

DÅ JAG TÄNKTE PÅ ANNA

 

 

Jag vill gå under träden

och lyssna på koltrasten

i skymningen

 

 

Jag gick upp för att titta på månen

men det slutade med

att jag stirrade på siluetten av en kanin

emot hamnljuset

tänkande på den jag älskar.

 

 

 

 

En kråka kommer gående längs stranden

sedan vänder han om och går tillbaka igen

och plötsligt

är han borta

med vinden

 

 

En grind står öppen

Himmelen är svart

Syrsorna sjunger

Ensam med mina tankar under stjärnorna

Lätta moln

fyller himmelen

och bara de starkaste stjärnorna

bryter igenom

 

 

 

KÄRLEKEN = SLUT

 

 

 

Jag är ute efter vägen där brännässlor växer

och mitt ben undviker dem inte:

jag sjunger en sång om kärlek

och brister i gråt -

i skyltfönstret basuneras foton på kvinnor

i kostym ut

i gathörnen vem den senaste utflippade mördaren är

 

Kyrkklockan slår och slår

klockan är sex

 

 

 

SOMMARENS SISTA RESA

 

 

Jag märker knappt

att jag på ett underbart sätt

rullar ner

och uppför

backar

 

En skata hoppar ner ifrån trädet

tittar sig misstänksamt omkring

ett fallet äpple på marken

 

Jag spottar ut en jordgubbe

se

en myra fick sin middag

 

Skuggorna över fältet

skuggorna som rör sig

 

 

 

 

Två myror hjälper varandra

att transportera en död räka

som spolats upp

med den röda tången

 

 

Syrsorna spelar

vid sidan av motorvägen

men det är bara jag som hör dem.

 

 

DÅ JAG VAKNADE

 

1

Jag kissade och såg på höstfullmånen

Luften kylig

Jag har varit totalt galen

blåa måne

stirrat för mycket på dig.

 

 

 

 

2

Staden strålar

Lamporna är upplysta

men var är människorna?

Jag beundrar Stockolms moln

Men ingen människa syns till.

 

 

 

3

Jag stannar för att se på måsarna

och kommunicera mitt rim:

Fåglar där

plocka bär

sedan kom jag inte längre

 

 

 

4

En liten råka

äter lite gammalt skräp

i trapphusets skugga

en trappa som beträds av

irriterade människor

 

 

5

Hissen åker

Jag blundar

Jag hade velat att den skulle fortsätta

hela vägen upp

ända till himmelen

 


DEN DÄR STOLEN

 

Där är stolen hon satt på...

man vet inte vad smärta

eller saknad är,

så länge man inte älskat någon

som vänt en ryggen,

och fortfarande älskar henne -

och tanken på

"om inte" figurerar i ens huvud hela tiden

men sedan kommer tanken:

det gick som det skulle gå -

men detta lättar inte bördan ändå -

"det gick som det skulle gå"

men hur ska det gå nu?

hjärtat håller på att slitas itu -

nej,

man vet inte vad smärta är

förens man ser den där stolen

där hon satt -

och tystnaden i rummet undrar:

hur ska det gå nu?

 

 

DANMARK

 

Då gatlyktorna vajar i höstvinden

gör träden skuggor på huset

som ser ut som ett gäng

mördare -

"jag är mördaren i allen"

en fågel flög upp

och skrämde mig

påminnande mig att det hela

är en fantasi.

 

I mörkret talar endast de röda lamporna om

vindkraftverkens storlek

de blinkar

en

efter

en

 

STOCKHOLM

 

Månen insvept i dimman

molnen rör sig

men verkar för ett

ögonblick

stå blixt

stilla
HÖSTTECKEN

1

Trappan är blöt

den luktar våt av regn

 

 

 

 

2

Dörren till hundrastgårn

står öppen

svarta klippor

höst

det regnar

 

 

 

3

I parken om hösten

en okänd man

följer min väg

Hans steg är löven

som blåser
DÅ HÖSTEN BLEV VINTER

 

Lamporna börjar tändas

vinden drar igenom lövverket

och låter som början på regn

i kvällens tystnad.

 

 

 

 

 

 

Den ligger där

igenom vintrar

vårar

somrar

höstar

- guppande.

 

 

3

Dag efter dag står de och röker på samma gata

men det har aldrig fallit dem in att tala med varandra -

kanske just därför att de dag efter dag

står och röker på samma gata.

 

 

 

4

Då jag skjuts ut igenom dörren

hinner jag skrika

"det är som vanligt

byggnaderna är vackrare

än människorna som bebor dem"

jag blir utknuffad.

 

 

 

5

Den värmande solen i ansiktet

och nattens kyliga regn

på bilkarossen

under mina händer
MANNEN OCH KVINNAN

 

Ensam kvinna

står och stirrar framför sig på gatan

hon kan vara vacker som satan

men hon stirrar framför sig

på gatan

 

En man går omkring

han går i en ring

 

ensam kvinna stirrar framför sig på gatan

hon kan vara vacker som satan

 

stjärnorna tittar ned

men dem är det ingen som ser.
HEMMA

 

Avloppet kluckar då och då

Kylskåpet kyler då och då

Lamporna är tända

 

Tystnaden i rummet

fylls av mina tankar

Tankar på historier

 

avloppet kluckar då och då

kylskåpet kyler då och då

Lamporna är tända.

 

 

Tidningarna ligger i en hög

innanför dörren

 

avloppet kluckar då och då

kylskåpet kyler då och då

lamporna är tända

 

 

Jag ser på telefonen liksom den vore en fiende

men samtidigt ler jag emot den

den bildar omkring sig en ring

av spänning

 

avloppet kluckar då och då

lamporna lyser

kylskåpet kyler

då och då

 

 

På min gråa tröja sitter spåren av den spillda mjölken kvar

jag kissar rakt ned i vattnets reservoier

och känner bajset trycka sig emot ändtarmen

 

avloppet kluckar då och då

kylskåpet kyler då och då

Lamporna är tända.

 

 

I spegeln ser jag ut som en riddare

jag sitter på toaletten

mitt hår faller ned i mina ögon

jag skulle se på pennan

 

avloppet kluckar

kylskåpet är tyst

igenom lägenheten

hörs inte

ett knysst!
I PARKEN

 

Det står en i parkens skugga

och ser på månen

han vill skrika "Hail Hitler!"

Människor går förbi och tänker på mördare i mörkret

Han står och ser på månen

lika galen som andra mån-galningar

kajorna

spräcker tystnadens trumhinna

Han har ingen anledning

förutom lusten.

Lusten att agera.

Tystnaden skrämmer honom.

snart bryter han tystnadens spegelblanka trumhinna med ett

"hail hitler!"

Andra har aldrig lärt sig att stå på egna ben

de driver omkring i grupper och slår ned vad som än kommer

i deras väg.

De slår ned för att de vill trycka sig emot varandra

men inte finner någon kärlek som drar dem till varandra.

Därför hatar de,

och hatet förenar dem.

 

Den som inte kan stå på egna ben blir en mördare

ett vapen i en annans hand

och inget mer.

Vapen - skjut -

vapen - håll samman vår grupp

ni vapen -

hatet håller er samman -

men ni hatar också varann -

för ni hatar er själva -

ingen som inte älskar sig själv kan älska någon annan

 

 

Kyrklockan ringer

en svart katt spatserar fram på ett smalt staket

den gömmer sig bakom

en gammal gumma närmar sig

dess svarta rygg kular upp

och gumman passerar.
"VAD STÅR DU HÄR OCH VÄNTAR FÖR?"

"JAG VÄNTAR PÅ DIN KÄRLEK"

 

Löven vandra av sig själv

genom den tysta parken

månen insveper sig

i nattens dimma

tystnaden

lugnet.

 

det enda som behövs är ett

"hur är det?"

"det är bra!"

"hur är det med er?"

"det är bra!"

 

Meningslösa antiteser

ställs emot varandra.

Förtjänar varelser

som på detta sätt

slösar tid

att leva?

som Naturens konungar?

Konungsfraser:

"hur är det?"

"det är bra!"

"hur är det med er?"

"det är bra"

sedan kommer ett

"har du hört om..."

och ni talar i en timme om en annan karl.

 

Jag är böjd att hålla med Charles Manson .

Men kanhända sa Charles Manson också

"hur är det?"

"det är bra"

"hur är det med er?"

"det är bra!"

"hur är det med...-"

är nykeln

till människornas hjärtan

fast kanhända har de inga

för mig.

Hur är det med er?

...

Intet svar.
NYÅRSAFTON

 

På tolvslaget vaknar jag upp

med känslan att det varit skönt

att somna bort ifrån allting

 

Nu går pratet utanför fönstret:

"den där underliga mannen som ligger på rygg

och sover där inne"

 

nu hörs brandkårsmusik igenom gatorna

nu smäller raketerna

nu börjar dunka dunkar som

 

inte kan kallas för musik

men ändå blivit en egen

musik gren.

 

många mödrar gör sina mobiltelefoner i ordning för att ringa sitt

"gott nytt år gubben!"

 

men jag har precis vaknat upp ur en djup morfinslummer -

telefonen är urkopplad,

grannarna skrålar in igenom fönstret.

 

Jag dunsar dråsig ned på kudden igen.

Jag har så roligt jag kan ha det -

jag har slutat låtsas att jag inget vet.

 

T.om. mina grannar för vilkas vänskap det räcker med ett

"det är bra!"

har lyckats samla ihop folk

 

som står utanför mitt fönster

och röker och skrattar

vad skrattar de åt?

 

de bara skrattar

jag har ingen.

 

Världen som vilja och föreställning

visar att det är viljan som spelar roll.

Föreställningen

är

hur  man föreställer sig

uppfyllandet av sin vilja.

Vi måste försöka en föreställning

tills vi ser om den ger frukt eller ej.

Ifall den inte gör det

måste vi fortsätta ha den

tills vi får en bild utav

hur det verkligen f ö r h å l l e r  sig.

 

"Ifall jag bara hade ännu en dörr som skiljde mig

ifrån rösterna i trapphallen

skulle jag känna mig tryggare."

 

tänkte han

och såg upp i taket.

 

"människor är konstiga -

sjunger Stina på skivan.

De samlas kring att förstöra någonting -

julskinka,

raketer,

vin,

kritiserande av andra -

de tär på nervsystemet

och jag älskar icke min nästa,

bara då jag älskar mig själv

älskar jag min nästa."

 

Saker är hopplösa,

och man behöver tröst.

 

Livet vickar på dödsgränsen

och trösten förlorar mark.

 

Men överallt föraktas njutningen,

 

toaletter i offentligt ljus

har ljus som inte passar för

kanyler och ådror

 

allt ska vara plågsamt numera

 

världen är på väg

emot självmord

tröst är vad jag ger

 

finns det något annat

meningsfullt moment

med att leva

 

än att titta på klockan

och vänta på döden?

 

När kommer kvällen?

när slutar jag jobba?

när är filmen slut?

när ska jag dö?

 

Djävla stjärnor

ni som stirrar ned på oss!

 

Jag visste det -

jag borde ha gått hem istället.

 

Om jag blir likadan som alla andra

slipper jag hata dem då?

 

Jag har 1 vän

och massa arbete

Jag har försökt skaffa många vänner

men de finns bara inte

 

vänskap har med vänlighet att göra -

ytlighet med trevlighet.

 

Vänskap

vänlighet

ytlighet

trevlighet

vänskap

vänlighet

ytlighet

trevlighet

 

jag har 1 vän!

alla andra har flytt!

de flyr mig, de lämnar mig i sticket

 

de kan inte stå upp för det som vi talar om

bara vi två

då en tredje sticker in huvudet

i den vrå

vi står på!

Jag har 1 vän

och han är snart död

85 år och snart död.

Förstår du att jag är i nöd?

En död?

vän

jag är snart död min vän.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar