lördag 7 januari 2017

Försvarstal förvaltningsrätten Stockholm


Vad Olov Lundvall presenterar är vanföreställningar… Madeleine och jag, enligt vad jag vet, var förlovade 2010, 2011….

 

Konungens svar, han hörde att jag fortfarande gör mycket för min slav, bröt kontakten, och det finns möjlighet att ha program om personer på Facebook, varvid vi enligt egen tro, har kontakt med ryska militären…

 

 

Vi har icke begått någon handling efter vanföreställningarna  och icke heller farliga vare för oss själva eller andra, (inget ont emot Olov Lundvall, vi är nöjda med honom som ’doktor’…

 

Vi har fortfarande personlig bekantskap med konungens kammarherre , och konungen har mottagit dikter utav oss sedan 2010,

 

En vanföreställning är en syntes som är felaktig, utan antites finns ingen ’vanföreställning’

 

Vad gäller begreppet ’föreställning’ har jag (hörs på ordet) samma inställning som Jean Genet Ledamot utav Franska Akademien, som skrev ’En tjuvs dagbok’, ’vid upptäckt erkänner jag direkt’,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar